LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te GÖNDERME ifadesini içeren 59 kelime bulundu...

ba's

 • Gönderme, gönderilme.
 • Cenab-ı Hakk'ın peygamber göndermesi.
 • Diriliş. Yeniden diriltme. İhyâ.
 • Uykudan uyandırma.
 • Gönderme, yollama, gönderilme.
 • Allah'ın bir peygamberi, Hak dinine davete memur buyurması.
 • Dirilme veya diriltme.

bas / bâs

 • Gönderme. yeniden dirilme.

bi'set

 • Gönderme, gönderilme. Bir peygambere peygamber olduğunun bildirilmesi.
 • Gönderme.

biset / bîset

 • Gönderme, peygamberliğin başlangıcı.

çelenk

 • Eskiden kadınların süs için başlarına taktıkları mücevher veya madenlerden yapılmış sorguç. Halka şeklinde çiçek veya yapraklı dal demeti. (Cenazelere çelenk göndermek İslâm âdeti değildir, israftır.) (Farsça)

hasm-ı mütevari / hasm-ı mütevarî

 • Huk: Mahkemeye gelmekten ve vekil göndermekten çekinen kimse.

havale

 • Göndermek, gönderi.

havale etmek

 • Göndermek.

havalename

 • Posta gibi vasıtalarla para göndermek üzere yazılan havale mektubu. (Farsça)

i'zam / i'zâm / اعزام

 • Göndermek. Yollamak.
 • Gönderme. (Arapça)
 • Gönderilme. (Arapça)
 • İ'zâm edilmek: Gönderilmek, yollanmak. (Arapça)
 • İ'zâm etmek: Göndermek, yollamak. (Arapça)

iade / iâde / اعاده

 • Geri verme, geri gönderme. (Arapça)
 • İâde edilmek: Geri verilmek, geri gönderilmek, (Arapça)
 • İâde etmek: Geri vermek, geri göndermek. (Arapça)
 • İâde eylemek: Geri vermek. (Arapça)

ib'as

 • Yeniden yaratmak, göndermek. Hayat vermek.

iblag

 • Bildirmek. Yetiştirmek. Haberdar etmek. Göndermek.

ibtias

 • Gönderme, ba's etme.

icra

 • Bir işi yürütmek.
 • Yerine getirmek. Yapma. Tatbik etme.
 • Vekil göndermek.
 • Mahkeme kararını yerine getirmek.
 • Suyu akıtmak.
 • Huk: Borçlunun alacaklıya karşı ödemekle mükellef olduğu bir borcu, adlî bir teşekkül vâsıtasıyla ödetme.

ifad

 • Bir kimseyi elçilik (sefirlik) vazifesiyle gönderme.

ifrad

 • Tek olarak söylemek.
 • Ayırmak.
 • Göndermek. Yollamak.

igza'

 • (Gazâ. dan) Savaştırma. Gazâ ettirme. Muharebeye gönderme.

iha

 • Sevketme, gönderme.

ihrac / ihrâc / اخراج

 • Çıkarmak. Dışarı atmak. Fazla malı başka memlekete göndermek. İstifade için meydana koymak.
 • Çıkartma. (Arapça)
 • Dışsatım, yurt dışına gönderme. (Arapça)
 • İhrâc edilmek: (Arapça)
 • Çıkarılmak. (Arapça)
 • Dışsatım yapılmak, ihraç edilmek. (Arapça)
 • İhrâc etmek: (Arapça)
 • Çıkarmak. (Arapça)
 • Dışsatım yapmak, ihraç etmek. (Arapça)

ihracat

 • (Tekili: İhrâc) Memleketteki fazla malı başka memlekete göndermek, satmak.
 • Çıkarmalar. İhraç etmeler.

ikra'

 • Okutmak. "Oku" diye emretmek.
 • Selâm göndermek. Yakın gelmek. Ziyafet istemek.

ilkaat / ilkaât

 • Telkinler, söz göndermeler.

inzal-i kütüb

 • Cenab-ı Hakk'ın vahiy ile peygamberlere kitab göndermesi.

irsal / irsâl / ارسال / اِرْسَالْ

 • (Resul. den) Göndermek, gönderilmek, yollamak.
 • Havale kılma.
 • Salıvermek. Kendi haline koymak.
 • Sürü sahibi olmak.
 • Elçi gönderme.
 • Gönderme, gönderilme.
 • Gönderme. (Arapça)
 • Gönderme.

irsal-i rusül / irsâl-i rusül

 • Peygamberlerin gönderilmesi; Cenâb-ı Hakkın insanlara peygamber göndermesi.

irsal-i rüsül

 • Cenab-ı Hakk'ın insanlara her hususta ve hususen Allah'a itaatte rehber olacak peygamberler göndermesi.

irsal-i rusül / irsâl-i rusül / اِرْسَالِ رُسُلْ

 • Resûlleri gönderme.

irsalat / irsâlât

 • (Tekili: İrsal) Göndermeler. Gönderilen şeyler.
 • Göndermeler.

isbal

 • (Sebl. den) Yollama, gönderme veya gönderilme.

isra / isrâ

 • Yürütmek, göndermek.
 • Gece seferi yapmak.
 • İrsâl etmek.

isra'

 • Hızlandırmak. Sür'atlendirmek.
 • Geri döndürmek. Göndermek.

istitare

 • Gönderme veya gönderilme. Yollanma.
 • Uçurma veya uçurulma.

itare

 • (Tayerân. dan) Uçurma veya uçurulma.
 • Hızla gönderme, yollama.
 • Otomobil tekeri.

izfaf

 • Gelin gönderme.

izhab

 • Gönderme.
 • Giydirme veya giydirilme.
 • Altun kaplama.

mutayere

 • Uçurup gönderme. Uçurma.

risale

 • Mektup.
 • Bir ilme dair yazılmış küçük kitap.
 • Haber göndermek.
 • Elçinin götürdüğü mektup, name.
 • Fık: Bir kimsenin sözünü veya emrini başka birisine tebliğ etmek.

risalet

 • Birisini bir vazife ile bir yere göndermek.
 • Peygamberlik. Büyük kitapla gelen peygamberlik.
 • Elçilik.

sedl

 • İrsal etmek, göndermek, yollamak.

sedr

 • Tenbel olmak.
 • İrsal, gönderme.
 • Gözü hareket ettirmek.

sevk / سوق / سَوْقْ

 • Önüne katıp sürmek, ileri sürmek. Yollamak, göndermek.
 • Neticeye bağlamak.
 • Yollama, gönderme.
 • Gönderme. (Arapça)
 • Gönderme.

sevk-i tabi'i / sevk-i tabi'î / سوق طبيعى

 • İçgüdü.
 • Sevk etmek: Göndermek, yönlendirmek, götürmek.

sevkiyat / sevkiyât

 • Toplu halde gönderme.
 • Asker gönderme ve eşyasını te'min ve sevketme işleri.
 • Göndermeler, yollamalar.

sevkülceyş

 • Asker gönderme, yollama.

şiddet-i sevk

 • Şiddetli gönderme, yönlendirme.

ta'yin

 • Yerini belli etmek.
 • Vazifeye göndermek, vazifelendirmek.
 • Ayırmak.
 • Tayın, erzak.

tagrib

 • (Gurbet. den) Birini gurbete gönderme.
 • Memleketten çıkarma, uzaklaştırılma.
 • Kovma.

telmih / telmîh / تلميح

 • Gönderme, îmâlı anlatma. (Arapça)

telmihat / telmîhât / تلميحات

 • Göndermeler, îmâlı anlatmalar.. (Arapça)

telmihen / telmîhen / تلميحا

 • Göndermede bulunarak. (Arapça)

tesfir

 • (Sefer. den) Yolcu etme, yola çıkarma, sefere gönderme.

tesrib

 • (Sürub. dan) (Asker) gönderme, yollama.
 • Atı ve deveyi bölük bölük edip yollamak.

tesyar

 • Gönderme, gönderilme. (Eşya hakkında) (Tisyâr şekli yanlıştır)

tesyir

 • (Seyr. den) (Çoğulu: Tesyirât) Gönderme, yollama. Seyrettirme.
 • Sürmek.
 • Bezi yol yol alaca edip dokumak.

tevcih

 • Döndürmek, yöneltmek.
 • Tefsir etmek.
 • Birisini bir tarafa göndermek.
 • Rütbe vermek.
 • Bir kimseye söz atmak.
 • Edb: İki zıd mânaya gelebilen ve birbirinin zıddı mânada söz kullanmak.

vasıta-i irsal

 • Gönderme aracı.

vesile-i salavat / vesile-i salâvat

 • Hz. Muhammed'e (a.s.m.) salat ve selâm gönderme sebebi.

zefif

 • Çabuk davranan. Çevik.
 • Deve kuşunun yelmesi.
 • Gelini kocasına göndermek.
 • Hızla gitmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın