LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te GÖNÜLLÜ ifadesini içeren 85 kelime bulundu...

acizane / âcizâne / عاجزانه

 • Âciz olarak. Beceriksizce. Tevâzu ile. (Alçak gönüllülük ifâdesi için söylenir) "Allah'a karşı kusurlarını bilen bir mü'min âcizâne ancak Allah'tan rahmet diler." (Farsça)
 • Acizce. (Arapça - Farsça)
 • Alçakgönüllüce. (Arapça - Farsça)

ahda'

 • Çok alçakgönüllü, halim, mütevazi. İtaatli.

ahfaz

 • (Ahfad) Alçak ve çukur yer.
 • Mc: Çok alçak gönüllü. Mütevâzi.

ahna'

 • Çok alçak gönüllülük, mütevazilik.

ani

 • (Çoğulu: Anat-Unât) Mütevazi, alçak gönüllü.
 • Köle
 • Meşgul.
 • Iztırab çeken. Muztarib.
 • İşçi.
 • Müfettiş.
 • Tahsildar. (Müennesi: Aniye)

başıbozuk

 • Bir harp çıktığında orduya süvari veya piyade olarak katılan gönüllü asker. Başıbozuk tâbiri, gelişigüzel ve intizamsız idare tarzına da alem olmuştur. Bir zamanlar bu tâbir, asker olmayan siviller için de kullanılmıştır. (Türkçe)

beyus / beyûs

 • Arzu, istek, taleb. (Farsça)
 • Ümit. (Farsça)
 • Tamah. (Farsça)
 • Alçak gönüllülük. Mütevazilik. (Farsça)

civanmert

 • Yüce gönüllü, mert.

daraa

 • Tevazu etmek, alçak gönüllü olmak.
 • Emre uymak, muti olmak.
 • Zayıf ve zelil olmak.

demma'

 • Mütekebbir gönüllü, gururlu kimse.

emzer

 • Katı gönüllü, katı kalbli kimse.

fahri / fahrî

 • Karşılıksız, parasız, gönüllü olarak bir şeyi yapma.

fedai komiteleri / fedâi komiteleri

 • Gönüllü silâhlı güçler.

hadba'

 • Uzun boylu akılsız kadın.
 • Yumuşak gönüllülük.

hakalled

 • Dar gönüllü, bahil kimse.

haki-nihad / hakî-nihad

 • Mütevazi, kibirsiz, alçak gönüllü. (Farsça)

hal-i haşiane / hal-i hâşiâne

 • Huşu içinde, Allah'tan korkmayı ve alçakgönüllülüğü gösteren hal.

haşi'

 • Huşu içinde olan, alçak gönüllülük eden.
 • Kusurlarını düşünerek, ürpererek Cenâb-ı Hakka niyâz edip yalvaran.

haşian / hâşian

 • Tevazu ve mahviyetle. Alçakgönüllülük göstererek.

haşmet

 • (Hışmet) Kendisine tabi olanlardan dolayı, "haşem" den olan, büyüklük ve heybet. Tantana-i azamet. Hürmetten gelen çekinme.
 • Hiddet, kızgınlık.
 • Alçak gönüllülük.

hazi / hâzi / خاضع

 • Alçakgönüllü. (Arapça)

hazı' / hâzı'

 • (Huzu. dan) Alçak gönüllü, mütevâzi olan.

hazıane / hâzıâne

 • Mütevâzi olarak, alçak gönüllülükle.

hey'

 • Gönül dönmek.
 • Yaramaz gönüllü olmak.
 • Korkak olmak.

hudu' / hudû'

 • Boyun eğmek, alçak gönüllülük. Kalbde devamlı olan Allah korkusu. Allahü teâlâya itâat etmek.

huşu / huşû / خشوع

 • Alçakgönüllülük. (Arapça)
 • Tanrı'ya karşı korku ve saygı duyma. (Arapça)

huşu' / huşû'

 • Alçak gönüllülük. Hayâ etmek ve mütevazi olmak. Korku ile karışık sevgiden gelen edebli bir hâl. Yüksek ve heybetli bir huzurda duyulan alçak gönüllülük. Sükun ve tezellül.
 • Tevâzû, alçak gönüllülük. Hakk'a boyun eğmek. Korku ve sevgiden meydana gelen edebli bir hal.

huzu'

 • Mahviyet ve tevazu hali, alçak gönüllü olmak. Allah'ın azametini, celal ve cemalini, büyüklüğünü tahattur ve tefekkürden hâsıl olan, insandaki huzur ve huşu' hâli.

iftikar

 • Yoksulluğunu, fakirliğini açığa vurmak.
 • Çok ihtiyacı olmak.
 • Tevazu'. Alçak gönüllülük.

ıhbat

 • Huşu ve tevazu' etmek, alçak gönüllülük yapmak.

ihşa'

 • Tevazu ve alçak gönüllülükle zorlama.

ihtida'

 • Tevazu, alçak gönüllülük, mahviyet, mütevazilik.

ihtiza'

 • Tevazu. Gönül alçaklığı. Alçak gönüllülük.

ilm-i nafi' / ilm-i nâfi'

 • İnsana aczini, kusurunu, Rabbinin büyüklüğünü bildiren, kalbde Allah korkusunu ve mahluklara karşı tevâzû, alçak gönüllülüğü artıran, kul haklarına ehemmiyet vermeyi temin eden sonsuz seâdeti (mutluluğu) ve Allahü teâlânın rızâsını kazanmaya vesîle olan ilim.

istiğna / istiğnâ

 • İhtiyaç duymama, tok gönüllülük.

istiğna-yı mutlak / istiğnâ-yı mutlak

 • Sınırsız zenginlik, hiçbir şeye muhtaç olmayış, tokgönüllülük.

istihza'

 • (İstihdâ') Alçak gönüllülük göstermek, kendisini aşağı tutmak.

ittiza'

 • Alçak gönüllülük, tevazu, mütevazilik.
 • Devenin, boynuna basarak üstüne binebilmek için, başını aşağı eğme.

kefl

 • Okşamak.
 • Kefil olmak.
 • Yaramaz gönüllü olan.

kemal-i mahviyet / kemâl-i mahviyet

 • Tam mânâsıyla tevâzu içinde olma, alçak gönüllülük gösterme.

kemal-i mahviyet ve tevazu / kemâl-i mahviyet ve tevazu

 • Tam anlamıyla tevâzu ve alçakgönüllülük içinde olmak.

kemal-i tevazu / kemâl-i tevâzu

 • Tam ve kusursuz bir alçak gönüllülük.

key'

 • Yaramaz gönüllü olmak.

mahviyet / مَحْوِيَتْ

 • Tevazu, alçakgönüllülük.
 • Alçak gönüllülük, nefsine kıymet vermeme.

mahviyetkar / mahviyetkâr

 • Alçakgönüllü.

mahviyetkarane / mahviyetkârâne

 • Alçakgönüllülükle.

mahviyyet

 • Alçak gönüllülük. Tevâzu. Kendi kusurunu bilip kendine haddinden fazla kıymet vermemek. Tevâzu içinde olmak.

meskene

 • Tevazu etmek, alçakgönüllülük göstermek.

mücahid

 • Cihad eden. Çalışan. Din için çalışan. Düşmanlara karşı koyan. Çarpışan.
 • Fık: Allah (C.C.) yolunda gönüllü olarak cihada iştirak etmek istediği halde nefakadan, silâh ve saireden mahrum olan gazi demektir. Âyet meâli: "Bizim uğrumuzda mücahede edenlere mutlaka yollarımızı gösteririz

muhbit

 • Alçak gönüllü, mütevazi. Mütezellil.

muhtazı'

 • Boyun eğen. Tevâzu yapan. Alçak gönüllülük gösteren.

muhtazıane / muhtazıâne

 • Alçak gönüllülükle. Tevâzu ve mahviyetle. Boyun eğerek. (Farsça)

müstağni / müstağnî

 • Zengin, minnetsiz, tok gönüllü.

müstağniyane / müstağniyâne

 • Tok gönüllülükle, kanaatkar bir şekilde.

müstekin / müstekîn

 • Alçak gönüllülük ve tevazu gösteren.

mutazarrı'

 • Tazarru eden. Alçak gönüllülük eden.
 • Bir şeye gizlice varıp yaklaşan.
 • Can ve gönülden tezellül ile yalvaran.
 • Noksan ve kusurlarını bilerek kibirden, büyüklenmekten çekinip tevazu eden.

mütehaşşi'

 • (Huşu'. dan) Kendini alçak tutan, alçakgönüllü, mütevâzi.

mütehazzı'

 • Alçak gönüllülük eden, tevazu gösteren.

mütehazzıane / mütehazzıâne

 • Alçak gönüllülükle, tevazu göstererek. (Farsça)

mütenezzil

 • (Nüzul. den) Tenezzül eden, aşağı inen. Alçak gönüllülük eden.

mütenezzilen

 • Alçak gönüllülük ederek, tevâzu göstererek.

mütevazı / mütevâzı

 • Alçakgönüllü, tevazu sahibi.

mütevazi / mütevâzi

 • Alçakgönüllü.

mütevazı / mütevâzı / متواضع

 • Alçakgönüllü. (Arapça)

mütevazi'

 • Gururlu olmayan, alçak gönüllü, kendi fakrını bilen.
 • Gösterişsiz.

mütevazıane / mütevâzıane

 • Alçakgönüllü bir biçimde.

mütevaziane / mütevaziâne

 • Alçak gönüllülükle.

mütevaziin / mütevaziîn

 • (Tekili: Mütevazi) Alçakgönüllü kimseler, mütevazi insanlar, tevazu ehli olan kişiler.

mütevazıyane / mütevâzıyâne / متواضيانه

 • Alçakgönüllülükle. (Arapça - Farsça)

ra'ra'

 • (C. Raâri') Kötü, alçak kimse.
 • Yaramaz gönüllü.
 • Çok uzun boylu adam.
 • Güzel itidalde olan kimse.

sebeb-i tevazu / sebeb-i tevâzu

 • Tevazu, alçak gönüllülük sebebi.

tada'du

 • Alçak gönüllülük gösterme.
 • Viran olma.
 • Aklını kaybetme.

tahaşşu'

 • (Huşu. dan) Mütevâzi olmak. Alçakgönüllülük gösterme.

tahazzu'

 • (Huzu. dan) Alçakgönüllülük gösterme. Mütevazi olma.

tahzi'

 • Tevâzu etmek, alçakgönüllü olmak.

teka'ku'

 • Yaramaz gönüllü olmak.
 • Geri durmak.

tenezzül / تنزل

 • Alçalma. (Arapça)
 • Alçakgönüllülük. (Arapça)

tenezzülen / تنزلا

 • Alçak gönüllülükle, tevâzu ve mahviyet içinde, kibirsizlikle.
 • Alçakgönüllülükle. (Arapça)

tevazu / tevâzu / تواضع

 • Alçakgönüllülük.
 • Alçakgönüllülük, isteyerek mertebesinin altında görünme.
 • Alçak gönüllülük.
 • Alçakgönüllülük. (Arapça)

tevazu ve mahviyet

 • Alçakgönüllülük.

tevazu' / tevâzu' / تَوَاضُعْ

 • Alçak gönüllülük. Kibirsizlik. Mahviyet hâli.
 • Alçak gönüllülük; kendisini başkaları ile bir görmek, başkalarından daha üstün ve daha aşağı görmemek.
 • Alçak gönüllülük.

tevazu'kar / tevazu'kâr

 • Tevazulu, alçak gönüllü. (Farsça)

tevazu-u tam / tevazu-u tâm

 • Tam bir alçakgönüllülük.

tevazukarane / tevazukârâne

 • Alçakgönüllülükle.

unv

 • Alçaklık.
 • Alçak gönüllülük, tevâzu etmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın