LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Firin ifadesini içeren 24 kelime bulundu...

alu

 • Erik, şeftali. (Farsça)
 • Tuğla fırını. (Farsça)

bericen

 • İçerisinde ekmek pişirilen ocak veya fırın. (Farsça)

dehane

 • Küp, testi, fırın ve bunlara benzer şeylerin ağzı. (Farsça)

demne

 • Fırın ve ocak bacası. (Farsça)

dereke

 • Aşağı inen basamak. Aşağı mertebe.
 • Sıfırın altındaki derece. Düşüklük.

engizisyon

 • XVI. ve XVII. asırlarda Hristiyan Katolik Mezhebine âit kiliselerden alâkayı kesen veya Papa'ya karşı gelenlere yapılan -insanları arslanlara parçalatmak, fırında yakmak gibi- dehşetli işkenceler veya onları bu azaba mahkûm eden mahkemelere verilen isim. (Fransızca)
 • Çok ağır ve çok zâlimce cezây (Fransızca)

fürun

 • Ekmekçi fırını.

gülve

 • Fırın bacası. (Farsça)

hışt-ı puhte

 • Fırında pişirilmiş tuğla.

hornito

 • İsp. Küçük fırın.
 • Jeo: Genellikle patlamalar neticesinde meydana gelen, lâv fışkırmalarının volkan selleri yüzeyinde meydana getirdiği kabarcık.

mahabiz

 • (Tekili: Mahbeze) Ekmekçi fırınları.

mahbez

 • (Çoğulu: Mahâbiz) Ekmekçi dükkânı. Ekmekçi fırını.

mescur

 • Sulu süt.
 • Dizilmiş salkım olmuş inci.
 • Yanmış.
 • Kızdırılmış.
 • Doldurulmuş. Taşkın su.
 • Alevli ateş, kızgın fırın.
 • Deniz.
 • Boş.
 • Muhtelit.
 • Mc: Firavun'un battığı deniz.

mevlel-muvalat / mevlel-muvâlât

 • Bir zımmînin yâni gayr-i müslim (müslüman olmayan vatandaşın) veya harbî yâni vatandaş olmayan pasaportlu bir kâfirin bir müslümanın yardımı ile îmâna gelerek, bu müslümanı velî kabûl edip ona; "Sen benim mevlâmsın (velîmsin), şâyet ben bir cinâyet(suç) işlersem diyetini (borcunu) sen ver, ben ölünc

mü'sade

 • (İsad. dan ism-i mef'uldür) "Asadet-ül bab" denir ki; kapıyı kapadım, sımsıkı kilitledim demektir. Üzerlerine ateşin yakılıp fırın gibi kapısının kapanması ateşin şiddetini icab edeceğinden, Cehennemde azabların şiddet ve ebediyetinden kinayedir.

perestan

 • Ocak, fırın. (Farsça)

şahur

 • Ekmek fırını. (Farsça)

saur

 • Ocak. Fırın.

tahtessıfır

 • Sıfırın altında.
 • Sıfırın altı, eksi.

tandır

 • Ufak fırın.
 • Elleri ve ayakları ısıtmak için üstü kapalı küçük mangal.
 • Ufak fırın, ekmek pişirilen yer.

tenanir

 • (Tekili: Tennur) Ocaklar, fırınlar, tandırlar.
 • Su pınarları.

tennur / tennûr / تنور

 • (Çoğulu: Tenânir) Tandır.
 • Fırın.
 • Kapalı ocak, fırın, tandır.
 • Tandır. (Arapça)
 • Fırın. (Arapça)

tevdi'

 • Emanet vermek, bırakmak.
 • Misafirin veda etmesi. Giderken kalanlara: Allah'a ısmarladık gibi veda etmesi, bolluk hoşluk duasıyla bırakıp gitmesi.
 • Mutlaka terkedip bırakmak.

vatan-ı sükna / vatan-ı süknâ

 • Bir misafirin içinde 15 günden az oturmak istediği yerdir. Bu kimse de fıkıhta misafir sayılır.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın