LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Fet kelimesini içeren 19 kelime bulundu...

ayet-i feth / âyet-i feth

 • Fetih Sûresinin âyetleri

devr-i fetret

 • Fetret devri; Hz. İsa ile Hz. Muhammed arasında geçen peygamber gönderilmeyen zaman dilimi.

fatih / fâtih / فاتح

 • Fetheden.
 • Fetheden (Arapça)

fatihane / fâtihâne

 • Fethederek, açarak.

fetava / fetâvâ / فتاوی

 • Fetvalar. (Arapça)

feteva / fetevâ

 • Fetvalar.

feth ve teshir ederek

 • Fethederek ve emre hazır hâle getirerek, boyun eğdirerek.

fetö

 • Fethullahçı Terör Örgütü

fettahiyet / fettâhiyet

 • Fethedicilik; Allah'ın her şeye lâyık bir şekil ve suret verme sıfatı.

fettahiyyet

 • Fethedicilik. Her şeye lâyık bir şekil açmak ve suret vermek sıfatı.

fütuhat / fütuhât / fütûhât / فتوحات / فُتُوحَاتْ

 • Fetihler, zaferler.
 • Fetihler, zaferler.
 • Fetihler, açmalar.
 • Fetihler. (Arapça)
 • Fetihler.

fütuhatlı

 • Fetihli, zaferli, başarılı.

hükm-ü fetva / hükm-ü fetvâ

 • Fetvanın verdiği hüküm, yargı.

ifta / iftâ

 • Fetva vermek.
 • Fetvâ vermek, dînî bir mes'elenin hükmünü sözlü veya yazılı olarak bildirmek.

istifta

 • Fetva istemek. Şeriata ait bir mes'ele hakkında salâhiyetli zatlardan hakikati öğrenmek.

mahi-i tarik-ı fetret / mâhi-i tarik-ı fetret

 • Fetret dönemini ortadan kaldıran, yok eden.

medar-ı fetva / medâr-ı fetvâ

 • Fetvâ kaynağı ve sebebi.

mensıb-ı fetva

 • Fetva makamı.

müfti / müftî

 • Fetvâ veren.
 • Fetva veren, müftü.
 • Fetvâ veren.
 • Vilâyet ve kazâlarda din işlerine bakan, İslâm âlimlerinin dînî bir konuda vermiş oldukları hükümleri yâni fetvâyı, insanlara bildiren kimse; nakleden me'mur.
 • Fetvâ veren, yâni herhangi bir şeyin, İslâm dînine uygun olup olmadığını bildiren, Kur'ân-ı kerîm ve hadîs-i şer