LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Feryâd ifadesini içeren 43 kelime bulundu...

ah ü fizar / âh ü fizâr

 • Feryad.

avil

 • Yüksek sesle ağlama. Acınma. Feryâd.
 • Meyletme.

cezu'

 • Çok sızlanan, kıvranan, feryad eden. Allah'tan gayrısından imdad bekleyen.

feryad / feryâd / فریاد

 • Bağırma, çığlık. (Farsça)
 • İmdat isteme. (Farsça)
 • Feryâd etmek: Bağırmak, çığlık atmak (Farsça)

feryad ü fizar / feryad ü fîzar

 • İnleyip feryad etme.

feryad-bahşa

 • Feryâd ettiren, bağırttıran. (Farsça)

feryad-ı andelib

 • Bülbülün feryâdı, ötmesi.
 • Yirmiiki martta olan bir fırtına.

feryad-res

 • Feryâd edenin imdâdına koşan, yardımına gelen. (Farsça)

figan-perver / figân-perver

 • Feryad ettiren, bağırtan. (Farsça)

figan-tiz / figân-tiz

 • Yüksek feryad.

guvas

 • Feryâd edip, "imdat!" diye bağırmak.

hadreban

 • Feryadı şiddetli olan, çok fazla bağıran.

hatat

 • Bağırma, çağırma, feryâd etme.

hela'

 • Korku.
 • Feryad.
 • Hırs.

hikmet-i efgan

 • Ağlayıp sızlamanın hikmeti. Feryadın, inleyişin gizli sebebi. (Farsça)

ilcac

 • Feryad etme, bağırma.

münaveha

 • (Nevh. den) Feryad ile ağlama.

mütenevvih

 • Feryad eden, ağlayan.

müteveyyil

 • (Veyl. den) Çığlık atan, feryad eden, vaveylâ eden.

nahib

 • Avaz avaz ağlamak, feryad ile ağlamak.

nak'

 • (Çoğulu: Nuk'-Enku) Su saklayacak yer.
 • Kuyu içinde olan su.
 • Deve kuşu avazı.
 • Feryâd etmek, bağırıp çağırmak.
 • Susuzluğu teskin etmek, susuzluğu gidermek.
 • Sıcak suda haşlama.
 • İlâç olarak çıkarılan su.
 • Suda ıslanma.
 • Toz.

nalekar / nalekâr

 • İnleyen, figân eden, feryad eden. (Farsça)

nalekünan

 • (Nâle-künân) Feryad ederek, inleyerek. (Farsça)

nalende

 • İnleyen, feryad eden, inleyici. (Farsça)

nalesenci / nalesencî

 • İnleyicilik, feryad edicilik. (Farsça)

periz

 • Haykırma, bağırma. Feryâd. (Farsça)
 • Su kenarlarında yetişen yeşil saz, ot. (Farsça)

sabr

 • Acıya ve zorluğa katlanmak.
 • Bir musibet ve belâya uğrayanın telâş ve feryad etmeyip sonunu bekleyip tahammül ile katlanması.
 • Muharebede şecaat gösterme.
 • Bir kimseyi bir şeyden alıkoymak.
 • Öğrendiği bir şeyi başkasının da öğrenmesi için tâkat getirmek.

sabr-ı cemil / sabr-ı cemîl

 • Başa gelen belâ ve musîbetten dolayı feryad etmeden, insanlara şikâyette bulunmadan yapılan sabır, gösterilen tahammül.

sarha

 • Çağırmak, bağırmak, feryad etmek.

sayha

 • (Çoğulu: Siyâh) Çağırış. Çığlık. Feryad. Nâra.
 • Azab, eziyet.

sıyah

 • (Tekili: Sayha) Bağırmalar, çığlıklar, haykırışlar, feryadlar.

sıyah-ı matem / sıyah-ı mâtem

 • Mâtem feryadları.

tadavvür

 • Çağırmak, bağırmak, feryad etmek.
 • İnlemek.
 • Açlık.

talac

 • Bağırma, feryad, çığlık. (Farsça)
 • Ses, sada. (Farsça)
 • Kavga. (Farsça)
 • Meş'ale. (Farsça)

tenevvüh

 • (Nevha. dan) Ölüye feryad ederek ağlamak.
 • Sarkıp sallanıp öteberi hareket etmek.

tevekkün

 • Musibet anında yüksek sesle bağırıp feryad etmek.

vaveyla / vâveylâ / وَاوَيْلَا

 • Çığlık, feryad.
 • Feryâd, çığlık.

vaveyla-i ruhi / vaveylâ-i ruhî

 • Ruhun feryadı, çığlığı.

vaveyla-yı firak / vâveylâ-yı firak / vâveylâ-yı firâk / وَاوَيْلَايِ فِرَاقْ

 • Ayrılık feryadı.
 • Ayrılık feryâdı.

vaveyla-yı intikam / vâveylâ-yı intikam

 • İntikam feryadı.

vaveyla-yı mevt / vâveylâ-yı mevt / وَاوَيْلَايِ مَوْتْ

 • Ölüm feryadı.

vaveylay-ı firak / vâveylây-ı firak / وَاوَيْلَايِ فِرَاقْ

 • Ayrılık feryadı.

velvele-i istiğrab

 • Garip karşılayarak bağırma, hayret feryadı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın