LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ferahlık ifadesini içeren 41 kelime bulundu...

ab-ı revan

 • Akar su.
 • Kalpteki ferahlık.

atrab

 • Oyunlar. Eğlenceler. Şenlik ve ferahlıklar.

bahçet-i ferah

 • Ferahlık, huzur veren bahçe.

basıt / bâsıt

 • Açan. Yayan. Serici.
 • Ferahlık veren.
 • Dilediği kulunun rızkını genişlendiren Allah (C. C.).
 • Mücerred olup, mürekkep ve müellef olmayan.
 • Tıb: Bir uzvu uzatıp açan adele.

canfeza

 • Gönüle ferahlık veren, can artıran.
 • Ayın 23. gününe verilen ad.

dilgüşa / dilgüşâ / دلگشا

 • İç açıcı, ferahlık verici. (Farsça)

ergad

 • Maişetçe daha ferahlık. Geniş maişet.

ferahbahş / فرح بخش

 • Ferahlık veren, iç açıcı. (Arapça - Farsça)

ferce

 • Gamdan ve tasadan kurtulmak.
 • Kurtuluş.
 • Şiddetten kurtulmak.
 • Yarık, şak.
 • Girecek yer, medhal.
 • Açıklık, ferahlık.

ferec

 • Sıkıntıdan kurtulmak, zafer, inşirah, kederden kurtulmak. Genişlik, ferahlık, fütuhat.
 • Girecek yerler.
 • Tasa ve sıkıntıdan kurtulma, ferahlık.
 • Ferahlık, genişlik, rahatlık.

ferec-i umumi / ferec-i umumî

 • Genel ferahlık, sıkıntıdan kurtulma.

fethi / fethî

 • Fetih ile alâkalı. Fethe âit.
 • Ferahlık verici.

fütuh

 • (Tekili: Feth) Fetihler.
 • (Çoğulu: Fütuhât) Açılmak.
 • Yardım.
 • Lütf-u İlâhîye ulaşmak.
 • Zafer. Galibiyet.
 • Açıklık. Gönül ferahlıkları.

gülistan-ı ferah-feza / gülistan-ı ferah-fezâ

 • Ferahlık veren gül bahçesi.

güşa

 • Açıcı, açan mânâsına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Dil-güşa : Gönüle ferahlık veren. Gönül açan. (Farsça)

habr

 • (Çoğulu: Ehbâr) Alim ve sâlih kimse. Bilgili. Ehl-i ilim.
 • Ferahlık.
 • Nimet, vüs'at.
 • Refah, sürur.
 • Tıb: Dişlerin beyazına ârız olan sarılık.

hadika-yı ferahfeza / hadîka-yı ferahfeza

 • İç açan bahçe. Gönüle ferahlık veren bahçe.

hafz

 • Aşırı olmama hali.
 • Refah ve ferahlık. Huzur ve rahat.
 • Yavaş yavaş mülayim yürüyüş, itidal. Alçak.
 • Kelimenin son harfini esre, yâni "i" diye okumak.
 • Sözü boğaz içinden söylemek.

hatır-güşa

 • Gönle ferahlık veren. İç açan. (Farsça)

hurrem

 • Sevinçli. Mesrur. Şen. Ferahlık veren. Taze ve hoş. Güler yüzlü. (Farsça)

infirah

 • Ferahlanma. Ferahlık duyma.

inşirah / inşirâh / اِنْشِرَاحْ

 • Ferahlık.

kabz u bast

 • Ruhen sıkıntı. Daralma ve genişleme. Sıkıntı ve ferahlık.
 • Birini diğeri üzerine tercih etme.
 • Münkabız bir adama ferahlık ve sürurluluk vermek, sevindirmek.
 • Beyan ve ifâde etmek.
 • Uzun uzun ve etraflıca anlatmak.

kabz ve bast

 • Tasavvuf yolunda ilerleyenlerde görülen sıkıntı ve ferahlık.

küşa

 • "Açan, açıcı" mânâlarına gelerek tamlama yapımında kullanılır. Meselâ: Dil-küşâ : Gönül açan, gönül açıcı, ferahlık veren. (Farsça)

küşayiş

 • Açıklık. Ferahlık. (Farsça)

medar-ı saadet / medar-ı saâdet

 • Mutluluk vesilesi, ferahlık sebebi.

mes'udane

 • İman ehline, bahtiyar olana yakışır halde. Saadetlice. Cenab-ı Hakk'ın emrine, rızasına uygun şekilde. Sevinçli ve ferahlıkla. (Farsça)

müferrih

 • Ferahlık veren. Ferahlandıran. Ferahlandırıcı, iç açıcı.

müferrihat / müferrihât

 • İç açıcı, ferahlık verici şeyler.

musi'

 • Genişlendiren. Ferahlık veren.
 • Zengin. Muktedir.

mütena'imane / mütena'imâne

 • Nimetler içinde nazdar bir şekilde büyümek, yetişmek suretiyle. Varlık içinde, ferahlık ve nimet içinde olarak. (Farsça)

nur-u müferrih

 • Ferahlık verici, iç açıcı aydınlık.

nüzhet

 • Neşe, eğlence, ferahlık.

revhani / revhanî

 • İyi ve pâk olan, ferahlık veren yer.

revzat-ı inşirahiye / revzat-ı inşirâhiye

 • Ferahlık veren bostanlar, bahçeler.

ruha

 • Ferahlık.
 • Yumuşak rüzgâr.

ruhperver

 • Ruha ferahlık ve kuvvet veren. (Farsça)

safa / safâ

 • Gönül şenliği, ferahlık.

sürur-u mukaddes

 • Mukaddes bir sevinç ve ferahlık.

tefrih / tefrîh / تفریح

 • Ferahlık verme. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın