LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Fehm ifadesini içeren 22 kelime bulundu...

cevdet-i fehm

 • Fehm ve anlayış üstünlük ve iyiliği.

fehem

 • (Fehim - Fehm) Anlayış. Zihnen kavrayış.

fehim / fehîm

 • (Fehm. den) Anlayışlı, akıllı, zeki (kimse.)

fehm / فهم

 • Anlama. (Arapça)
 • Fehm eylemek: Anlamak. (Arapça)

iddira'

 • Anlama, derketme, kavrama, fehmetme.
 • Hile ile aldatma.
 • (Kadın) saçını tarayıp salıverme.

iddirak

 • Akıl etme, idrak etme, anlama, fehmetme.
 • Bir yere toplanmak.
 • Birbirine yetişmek.

iftiham

 • (Fehm. den) Kavrama, anlama. Fehmetme.

ihsa

 • Saymak. Sayılmak. İstatistik, sayım.
 • Kandırmak, aldatmak.
 • Zaptetmek.
 • Ezber etmek.
 • Fehmetmek. İdrâk eylemek.

infiham

 • (Fehm. den) Anlaşılma, fehmedilme.

lahn

 • Güzel ve kaideli ses.
 • Nağme.
 • Kaideye uymayan yanlış okuyuş.
 • Usulüne uygun okumak.
 • Sadece muhatabın anlıyacağı şekilde remizle söz söylemek.
 • Meyl.
 • Fehmeylemek.
 • Lisan.
 • Lügat. Fetva. Mânâ. Mefhum.

lakn

 • Anlamak. Fehmetmek. Çabuk kavramak.

layüfhem / lâyüfhem

 • Anlaşılmaz. Fehmedilmez.

meşreb

 • Huy. Yaradılış. Adet. Ahlâk.
 • Gidiş.
 • İçmek. İçilecek yer.
 • Fehmetmek.
 • Mânevi haz ve feyz alınan yer ve yol.

müfaheme

 • (Fehm. den) Anlaşma.

münfehim

 • (Fehm. den) Anlaşılan, kavranılan, fehmedilen.

müstefhem

 • (Fehm. den) Anlaşılan, fehmedilen.

müstefhim

 • (Fehm. den) Soran, anlamak isteyen.

mütefehhim

 • Anlayan, fehmeden, kavrayan.

nekahet

 • Hastalıktan yeni kalkıp henüz iyileşmiş, iyiliğe yüz tutmuş olmak hâli. Hastalıkla sıhhat arasındaki hâl.
 • Fehmetmek, anlamak, bilmek.
 • Seri intikal etmek. Çok çabuk anlayış.

su'-i fehm / sû'-i fehm

 • Kötü anlayış. Her zarar, insana, kendi nefsinden gelir, Yüz karası, âdeme (insana) sû'-i fehminden gelir.

tefehhüm

 • Fehmetme, anlama.

zann-ı kabul-ü cumhur

 • Bir hükmün doğruluğunu ekseri müçtehidlerin ve ehl-i reylerin zann derecesinde, yani kuvvetli ihtimal ile kabul etmeleri. (Ümmeti da'vetle teşri' edemez, fehmi şeriatten olur; lâkin şeriat olamaz. Müçtehid olabilir, fakat müşerri' olamaz.İcma' ile cumhurdur, sikke-i şer'i görür. Bir fikre davet etme

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın