LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te FESAt ifadesini içeren 31 kelime bulundu...

ateş-engiz

 • Dağlama aleti. (Farsça)
 • Mc: Fesatçı, ifsad yapan. (Farsça)

bilade

 • Müzevvir, fâsid, fesatçı, ispiyon eden. (Farsça)

dar-ün nedve / dâr-ün nedve

 • Müslümanlıktan evvel, Kureyş kabilesinin münakaşalar için toplandığı bir yerin adı olup, Kusey ibn-i Kilâb tarafından kurulmuştur. (Sonradan Hz. Muhammed'e (A.S.M.) karşı bulunanların toplanmalarından dolayı fesat ve münafıkların toplandıkları yer mânâsına kullanılmaya başlanmıştır.)

def-i mefasid

 • Bozgunculuk yapacak fiil ve sözlerden çekinme; fesatlıklardan kaçınma.

errac

 • Fesatçı, müzevir, yalancı adam, sahtekâr.

erş

 • Fesat, niza, ihtilaf, rüşvet.
 • Fışkırmak.
 • Tırmalamak.
 • Fık: Yaralanan veya kesilen bir uzuvdan dolayı verilmesi lâzım gelen diyet.

esbab-ı fesat ve ifsat

 • Fesat çıkarıcı ve bozucu sebepler.

esbab-ı ifsat

 • Fesat çıkarıcı ve bozucu sebepler.

fesad / fesâd / فساد

 • Fesat, bozukluk, karışıklık.
 • Fesat, bozukluk. (Arapça)
 • Kötülük. (Arapça)

fesad-amiz

 • Oyunbozanlık eden, fesat karıştıran. (Farsça)

fesadat / fesâdât

 • Fesatlar, bozukluklar, karışıklıklar.

fırak-ı fesadiye

 • Fesat, bozugunculuk çıkaran gruplar.

fitne-amiz / fitne-âmiz

 • Fitne çıkaran, fesat karıştıran. (Farsça)

fitne-cihan

 • Fitne koparan, fesat karıştıran, bozgunculuk yapan. (Farsça)

fitne-cu

 • Fesat arayan. (Farsça)

fitne-i diniye

 • Dine ve dindarların içine sokulan fitne, fesat.

ifsad-ı siyaset

 • Siyaseti bozma, siyasete fesat karıştırma.

işhas

 • Fesatçılık ve dedikoduculuk yapma. Çekiştirme. Gıybet etme.

istisare

 • Toz savurma, tozutmak, toz kaldırma.
 • Fesatçılık ve fitnecilik yapmak.

mefsedet

 • Bozukluk, fenâlık, fesatçılık. Münâfıklık.
 • Bozgunculuk, fesat, kötülük.
 • Fesatlık, bozukluk.

mekidet / mekîdet

 • Düzen, hile, fesat.

mezir

 • Fâsid olmak, fesatçılık yapmak.

müfsid

 • Fesat çıkaran, bozucu.
 • İfsat eden, bozan.
 • Fesatlık eden, ara açan.

müfsidin / müfsidîn

 • (Tekili: Müfsid) Bozanlar, ifsad edenler, müfsidler. Fesatlık yapanlar, ara açanlar.

nesais

 • (Tekili: Nesise) Fesatlık için yapılan fısıltılar.

nesise

 • (Çoğulu: Nesâis) Fesatlık için yapılan fısıltı.

pelade

 • Fesatçı. Müfsid. (Farsça)

şerr ü fesad

 • Kötülük ve bozukluk. şer ve fesat.

tahkim

 • Hakem tayin etmek. Hâkim nasbeylemek.
 • Kuvvetlendirme. Sağlamlaştırmak, kavileştirmek.
 • Birisini fesattan men'eylemek.
 • Mahkemede hasmın dâvalarının açıkça belli olması için hâkimi değiştirmek.

üştürdil

 • Kinci, fesatçı, hasedçi. (Farsça)

ye'cüc ve me'cüc

 • Kur'ân-ı Kerimde bahsi geçen ve ortalığı fitne, fesat ve anarşiye boğacak olan kavimler, anarşist topluluk.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın