LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Eyvah ifadesini içeren 18 kelime bulundu...

avah

 • Eyvah, yazık! gibi teessüf ifâdeleri.
 • Rızık, kısmet, nasib.

derda / derdâ / دردا

 • Ne yazık ki, eyvahlar olsun. (Farsça)

diriğ

 • Men'etmek, korumak, esirgemek. (Farsça)
 • Eyvâh, yazık. (Farsça)

diriga

 • Yazık, eyvahlar olsun! (Farsça)

diriğa / dirîğâ / دریغا

 • Ne yazık ki, vah vah, eyvahlar olsun. (Farsça)

efsus / efsûs / افسوس

 • Yazık! Hay! Eyvah! gibi bir teessür edatı. (Farsça)
 • Yazık, çok yazık, eyvahlar olsun. (Farsça)

esefa / esefâ / اسفا

 • Vâ esefâ! Eyvah, yazık!
 • Eyvah, yazık!.
 • Vah vah, eyvahlar olsun, yazık! (Arapça)

füsus

 • Eyvah! Yazık! (Farsça)

hay

 • Eyvah! Vay! (Farsça)

hayf

 • (Hayfâ) Emansızlık. Haksızlık. Zulüm. Cevr. (Vah vah, yazık, eyvah, yazıklar olsun meâlinde söylenir.)

heyhat

 • Teneffür ve tehassür ifâde eder; "sakın, savul, yazıklar olsun, uzak ol" mânalarına geldiği gibi, daha ziyade; Eyvah, yazık, ne yazık, ne kadar uzak... gibi mânalar için söylenir.

meded

 • İnayet, yardım, imdad, eman. Eyvah.

va

 • "Vah, yazık" meâlinde olup hayf, hasret, esef gibi kelimelerle birlikte söylenir. (Buna Arabçada "edât-ı nüdbe" denir.)Türkçede bunun yerine; vâh, vây, eyvâh edatları kullanılır. Bunlar bâzan şiddet ve te'yid için tekrar edilir.

va esefa

 • Vah, esefler olsun! Eyvah, çok yazık!

vahasreta / vâhasretâ / واحسرتا

 • Eyvahlar olsun. (Arapça)

vahayfa / vâhayfâ / واحيفا

 • Eyvah, yazık.
 • Yazıklar olsun, eyvahlar olsun, vah vah. (Arapça)

vaveyla / vâveylâ / واویلا

 • Çığlık, yaygara, feryat.
 • Eyvah, yazık gibi üzüntü ifadeleri.
 • Yazık, eyvahlar olsun. (Arapça)
 • Çığlık. (Arapça)
 • Vâveylâ düşmek: Çığlıklar atılmak. (Arapça)

veyl / ویل

 • Yazık, yazıklar olsun, eyvahlar olsun. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın