LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Eyva ifadesini içeren 51 kelime bulundu...

akyuvar

 • (Bak: Küreyvât-ı beyzâ)

alyuvar

 • (Bak: Küreyvât-ı hamra)

avah

 • Eyvah, yazık! gibi teessüf ifâdeleri.
 • Rızık, kısmet, nasib.

badir

 • Hemen yapmak isteyen.
 • Birdenbire vuku bulan.
 • Dolunay.
 • Büyümüş (çocuk).
 • Olgun (meyva).

bar / bâr / بار

 • Allah.
 • Yemiş, meyva.
 • Yük, ağırlık.
 • Yağdıran, serpen, döken.
 • Yük. (Farsça)
 • Defa, kez. (Farsça)
 • Tanrı. (Farsça)
 • Meyva. (Farsça)
 • Yağdıran. (Farsça)
 • Bâr vermek: Meyva vermek. (Farsça)

barver / bârver / بارور

 • Verimli. (Farsça)
 • Meyvalı. (Farsça)

ber / بر

 • Üzeri. (Farsça)
 • Üzere. (Farsça)
 • Göğüs. (Farsça)
 • Meyva. (Farsça)

cerahat

 • Yaradan akan irin. Yaralı vücudda toplanan kandaki küreyvât-ı beyzâdan (ak yuvarlardan) mürekkeb kan. Yaradan akan beyaz akıcı cisim.

derda / derdâ / دردا

 • Ne yazık ki, eyvahlar olsun. (Farsça)

diriğ

 • Men'etmek, korumak, esirgemek. (Farsça)
 • Eyvâh, yazık. (Farsça)

diriga

 • Yazık, eyvahlar olsun! (Farsça)

diriğa / dirîğâ / دریغا

 • Ne yazık ki, vah vah, eyvahlar olsun. (Farsça)

duh

 • Çorak, otsuz ve çıplak arazi. (Farsça)
 • Tüysüz, çıplak yüz ve baş. Köse ve dazlak. (Farsça)
 • Yapraksız ve meyvasız ağaç. (Farsça)
 • Hasırotu. (Farsça)

efşüre / افشره

 • Sıkılmış meyva suyu. (Farsça)

efsus / efsûs / افسوس

 • Yazık! Hay! Eyvah! gibi bir teessür edatı. (Farsça)
 • Yazık, çok yazık, eyvahlar olsun. (Farsça)

esefa / esefâ / اسفا

 • Vâ esefâ! Eyvah, yazık!
 • Eyvah, yazık!.
 • Vah vah, eyvahlar olsun, yazık! (Arapça)

esmar / esmâr / اثمار

 • Meyvalar. (Arapça)

fakiha / fâkiha / فاكهه

 • Meyva. (Arapça)

fevakih / fevâkih / فواكه

 • Meyvalar. (Arapça)
 • Yemişler. (Arapça)

füsus

 • Eyvah! Yazık! (Farsça)

hay

 • Eyvah! Vay! (Farsça)

hayf

 • (Hayfâ) Emansızlık. Haksızlık. Zulüm. Cevr. (Vah vah, yazık, eyvah, yazıklar olsun meâlinde söylenir.)

heyhat

 • Teneffür ve tehassür ifâde eder; "sakın, savul, yazıklar olsun, uzak ol" mânalarına geldiği gibi, daha ziyade; Eyvah, yazık, ne yazık, ne kadar uzak... gibi mânalar için söylenir.

ibban-ül fakihe / ibbân-ül fâkihe

 • Meyva mevsimi.

istiğna / istiğnâ / استغنا

 • Kimseye muhtaç olmama. (Arapça)
 • Eyvallah etmeme. (Arapça)
 • Tokgözlülük. (Arapça)

küreyve

 • (Çoğulu: Küreyvât) Küçük yuvarlak.

medain

 • (Medayin) Şehirler, medineler. Büyük memleketler.
 • Şimdi harabe olup İslâmiyyetten evvel yaşamış Kisralıların Nuşirevan zamanında kurdukları merkez-i hükümetleri olan büyük şehir. Peygamber Hz. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın doğduğu gece bu şehirdeki büyük sarayın eyvanları yıkılm

meded

 • İnayet, yardım, imdad, eman. Eyvah.

meyve

 • (Çoğulu: Meyvecât) Meyva, yemiş. (Farsça)

mivedar / mîvedar / ميوه دار

 • Meyvalı. (Farsça)

müstağni / müstağnî / مستغنى

 • Doygun, eyvallah etmeyen. (Arapça)

naris

 • Ham meyva. (Farsça)

rubb

 • Meyva suyu.

rumman

 • Nar. (Bir meyva adı)

samir

 • Yemişli, meyvalı ağaç.

semar

 • Meyva, yemiş.

semer / ثمر

 • Meyva. (Arapça)
 • Ürün. (Arapça)
 • Sonuç. (Arapça)

semerat / semerât / ثمرات

 • Meyvalar. (Arapça)
 • Ürünler. (Arapça)
 • Sonuçlar. (Arapça)

semere / ثمره

 • Meyva. (Arapça)
 • Ürün. (Arapça)
 • Sonuç. (Arapça)
 • Semere vermek: (Arapça)
 • Meyva vermek. (Arapça)
 • Sonuç vermek. (Arapça)

semere-i fuad / semere-i fuâd

 • Gönül meyvası.
 • Mc: Evlâd, çocuk.

semeredar / semeredâr / ثمره دار

 • Meyvalı. (Arapça - Farsça)
 • Ürün veren. (Arapça - Farsça)
 • Sonuç veren. (Arapça - Farsça)

semir

 • Meyvalı, yemişli. Meyva veren.
 • Sinici olan su.

tak / tâk

 • Bina kemeri. Yarım daire şeklinde kapı ve pencere üstü. Çardak. Kubbe. Kavisli bina. Eyvan.

ükül / اكل

 • Meyva. (Arapça)
 • Azık. (Arapça)
 • Zeka. (Arapça)

va

 • "Vah, yazık" meâlinde olup hayf, hasret, esef gibi kelimelerle birlikte söylenir. (Buna Arabçada "edât-ı nüdbe" denir.)Türkçede bunun yerine; vâh, vây, eyvâh edatları kullanılır. Bunlar bâzan şiddet ve te'yid için tekrar edilir.

va esefa

 • Vah, esefler olsun! Eyvah, çok yazık!

vahasreta / vâhasretâ / واحسرتا

 • Eyvahlar olsun. (Arapça)

vahayfa / vâhayfâ / واحيفا

 • Eyvah, yazık.
 • Yazıklar olsun, eyvahlar olsun, vah vah. (Arapça)

vaveyla / vâveylâ / واویلا

 • Çığlık, yaygara, feryat.
 • Eyvah, yazık gibi üzüntü ifadeleri.
 • Yazık, eyvahlar olsun. (Arapça)
 • Çığlık. (Arapça)
 • Vâveylâ düşmek: Çığlıklar atılmak. (Arapça)

veyl / ویل

 • Yazık, yazıklar olsun, eyvahlar olsun. (Arapça)

vitamin

 • Vücudda yokluğu bazı hastalıklara yol açan ve taze yiyeceklerde ve bazı meyvalarda bulunan organik madde. A, B, C, D, E gibi remizlerle gösterilen çeşitleri vardır. (Fransızca)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın