LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Essiz ifadesini içeren 121 kelime bulundu...

adim-ün nazir / adîm-ün nazîr

 • Eşi, benzeri olmayan. Eşsiz. Benzersiz.

allame-i biadil / allâme-i bîadîl

 • Eşşiz, benzersiz büyük âlim.

aslad / aslâd

 • Sert, katı ve düz. (Çakmak taşı hakkında). Ateşsiz.
 • Cimri, hasis, pinti.

asude / âsûde

 • Sessiz, dingin, huzurlu.

atim

 • Yavaş, sessiz, ağır.

bedaat / bedâat

 • Benzersizlik, eşsiz güzellik, orijinallik.

bedayi-i san'at

 • San'atın harikaları, eşsiz ve benzersiz ürünleri.

bedi / bedî

 • Eşsiz derecede güzel, benzersiz.

bedi' / bedî' / بَد۪يعْ

 • Eşsiz güzel, benzersiz.
 • Eşsiz.

bedia / bedîa / بَدِيعَه

 • Eşsiz, benzersiz güzellik, beğenilen ve çok takdir edilen güzel şey.
 • Eşsiz.

bedii / bedîî

 • Eşsiz güzellikte olan.

bediiyyat / bediiyyât

 • Eşsiz güzellikler.

bediü'l-beyan / bedîü'l-beyan

 • İfade ve beyanda eşsiz güzellik sahibi.

bediülcemal / bedîülcemâl

 • Eşsiz güzellik.

bediüzzaman

 • Zamanın, çağın eşsiz güzelliği.

bi-adil / bî-adil

 • Eşsiz. Eşi olmayan.

bi-çun / bî-çûn

 • Emsalsiz, eşsiz, ortaksız, benzersiz. (Farsça)
 • Sebep sorulmaz. (Allah C.C.) (Farsça)

bi-enbaz / bî-enbaz

 • Şeriki ve benzeri ve eşi olmayan, eşsiz. Allah (C.C.)

bi-hemal / bî-hemal

 • Benzersiz, eşsiz. (Farsça)

bi-hemta / bî-hemta

 • Eşsiz. Dengi olmayan. Benzersiz. (Farsça)

bi-idad / bî-idad

 • Sayısız.
 • Eşsiz, benzersiz.
 • Denksiz.

bi-misal / bî-misal

 • Eşsiz, benzersiz.

bi-müdani / bî-müdanî

 • Eşsiz. Denksiz.

bibedel / bîbedel / بى بدل

 • Eşsiz, benzersiz. (Farsça - Arapça)

bihemta / bîhemtâ

 • Eşsiz, benzersiz.

bimanend

 • Eşsiz, nazirsiz.

bimüdani / bimüdânî

 • Eşsiz, benzersiz.

binazir / bînazîr

 • Eşsiz, benzersiz.

cevher-i yegane / cevher-i yegâne

 • Tek, eşsiz cevher.

dana-i bi-müdani / dânâ-i bî-müdanî

 • Eşsiz âlim. Zamanında emsali olmayan âlim.

dana-i bimüdani / dânâ-i bîmüdânî

 • Eşsiz âlim, ilmi yüksek kişi.

dürr-i yekta-yı mercan / dürr-i yektâ-yı mercan

 • Eşsiz mercan incisi.

dürr-ü yetim / dürr-ü yetîm / دُرُّ يَتِيمْ

 • Tek, eşsiz inci (Peygamberimiz a.s.m).

edib-i bi-müdani / edib-i bî-müdanî

 • Eşsiz edebiyatçı.

ehad-ül-ahad / ehad-ül-âhâd

 • Eşsiz, tek, emsalsiz. Teklerin teki, bir tek.

etmeseh

 • Karanlık, sessiz gece.

evn

 • Yab yab yürümek.
 • Vakarlı, sessiz ve ciddi olmak.
 • Heybenin bir gözü.
 • Denk.

evtar / evtâr

 • Tek, eşsiz.

fatır-ı kerim / fâtır-ı kerîm

 • Sonsuz cömertlik ve ikram sahibi olan ve herşeyi hârika, eşsiz sanatıyla yaratan Allah.

ferd-i ferid / ferd-i ferîd / فَرْدِ فَر۪يدْ

 • Eşsiz ferd.

ferd-i yekta / ferd-i yektâ

 • Eşsiz, benzersiz; tek ve rakipsiz.

ferdiferid / ferdiferîd

 • Benzeri görülmemiş, eşsiz.

ferdiyet

 • Birlik, teklik, eşsiz ve benzersiz oluş.

ferid-ül-asr

 • Asrın bir tanesi, zamanın eşsizi.

gavs-ı ferid

 • Eşsiz, eşi olmayan gavs; velilerin başında bulunan en büyük veli.

girifte-leb

 • (Çoğulu: Giriftelebân) Dudağı tutulmuş. (Farsça)
 • Mc: Sessiz, sakin (kimse). (Farsça)

hafi okumak / hafî okumak

 • Namazda sessiz okumak. İmâmın öğlen, ikindi ve üç ve dört rek'atlı namazların üç ve dördüncü rek'atlarında sessiz okuması.

hamid

 • Alevi sönen ateş.
 • Ölü, ölmüş. Sönmüş. idrâksiz. Sâkit ve sessiz. Ölü gibi halsiz olan.

hamuş / hâmûş / خاموش

 • Susmuş. Sessiz. Sâkit. (Farsça)
 • Sessiz, susmuş.
 • Suskun, sessiz. (Farsça)

hamuşan

 • Mevlevi tâbirlerindendir. Konya'da Mevlâna'nın türbesi haricinde ve kıble cihetindeki büyük kabristana verilen isimdir.
 • Sessizler, susmuş olanlar, uykuda olanlar.

hamuşane

 • Sessizce, ses çıkarmadan. Sessizliği andırır bir şekilde. (Farsça)

hamuşi / hamuşî

 • Susma, sükut etme. Sessizlik, sükunet. (Farsça)

harika-i zamani / harika-i zamanî

 • Zamanın harikası, eşsiz olanı.

hazinedar-ı binazir / hazinedar-ı bînazîr

 • Eşsiz hazine bekçisi

hedne

 • Sükun, sessizlik, durgunluk.

ibda-ı semavat ve arz eden / ibdâ-ı semavat ve arz eden

 • Gökleri ve yeri eşsiz, benzersiz ve mükemmel yaratan.

ictima-i sakineyn / ictima-i sâkineyn

 • İki sessiz harfin yanyana bulunması.
 • Ast: İki gezegenin yan yana gelmesi.

ihtira-kerde / ihtirâ-kerde

 • Uydurdukları eşsiz şey.

iktidar-ı bedi

 • Eşsiz, harika güç, harika bir işi yapabilme kudreti.

imam-ı gazali / imam-ı gazalî

 • Ahirete irtihâli Hi: 505 dir. "Hüccet-ül İslâm İmam-ı Muhammed Gazalî" diye anılır. O zamanın felsefesinin bâtıl akidelerini red ve cerh ederek Kur'anın eşsizliğini ve hakkaniyet ve mu'cizeliğini isbat etmiş pek çok eserler vermiştir. (K.S.)

ism-i bedi

 • Allah'ın varlıkları eşsiz ve benzersiz olarak yarattığını ifade eden ismi.

ism-i bedi' / ism-i bedî'

 • Allah'ın varlıkları eşsiz ve benzersiz olarak yoktan var eden ismi.

ism-i bedi' ve hakim / ism-i bedî' ve hakîm

 • Allah'ın örneksiz olarak, eşsiz bir şekilde yaratan, ismi ile her işini hikmetle yapan mânâsındaki ismi.

ism-i mensub

 • Gr: Kelimenin sonuna Türkçede "Li", Arabça ve Farsçada kelime sessiz harfle bitiyorsa, bir "î", sesli harfle bitiyorsa; yerine göre sesli harf atılarak veya atılmayarak "î" veya "vî" harfi getirilerek yapılan, nereli ve nereye mensub olduğunu ifade eden isimdir. İstanbullu, İstanbulî; Mekkeli, Mekkî

istiare-i bedia / istiâre-i bedia

 • Güzel istiâre; istiârenin en mükemmel şekli, eşsiz, benzersiz olanı.

kabr-i hamuş / kabr-i hâmuş

 • Sessiz mezar.

lal / lâl

 • Sakin, sessiz, dilsiz.

lanazir / lânazîr

 • Eşsiz, nazirsiz, benzersiz. Eşi ve benzeri olmıyan.

lebdeğmez

 • t. Dudak değmez.
 • Edb: Dudaktan çıkan harflerden olan "B-F-M-P-V" sessizlerinin içinde bulunmadığı manzumeler.

mazlum / mazlûm

 • Zulüm görmüş. Kendine zulmedilmiş.
 • Halim, selim, sakin, sessiz.
 • Zulüm görmüş, sessiz.

mazlumane

 • Zulüm görmüşe yaraşır surette.
 • Sessizce. Sessizlikle.

mazlumiyyet

 • Mazlumluk. Zulüm görmüşlük.
 • Sessizlik, yavaşlık.

meyyit-i samite / meyyit-i sâmite

 • Susan ölü. Sessiz ölü. (Farsça)
 • Hareketsiz. (Farsça)

müzeyyin

 • Herşeyi eşsiz sanatıyla süsleyen, güzelleştiren Allah.

nakş-ı acib / nakş-ı acîb

 • Şaşırtıcı, eşsiz nakış.

nazirsiz / nazîrsiz

 • Benzersiz, eşsiz.

nevamis-i bedia / nevâmîs-i bedia

 • Eşsiz kanunlar.

nizam-ı bedi / nizam-ı bedî

 • Eşsiz olan harika sistem, düzen.

nizam-ı bedii / nizam-ı bedîi

 • Eşsiz derecede güzel, benzersiz düzen, kanun.

nukuş-u bedayikarane / nukuş-u bedayikârâne

 • Eşsiz ve benzersiz şekildeki harika nakışlar.

nur-u bedi

 • Eşsiz nur.

padişah-ı bimisal / pâdişâh-ı bîmisâl

 • Eşsiz ve benzeriz Padişah Allah.

pandomima

 • Yun. Vahşi ve gürültülü karışıklık, anarşi.
 • Sessiz tiyatro oyunu.

pürsükut / pürsükût / پرسكوت

 • Derin sessizlik içinde. (Farsça - Arapça)

rabb-i vahid / rabb-i vâhid

 • Tek ve eşsiz olan Rab, bir olan Allah.

ramazan-ı sükut / ramazan-ı sükût

 • Sessizlik ramazanı, sessizlik orucu.

sadasız

 • Sessiz.

sakinane / sakinâne

 • Sâkin olana yakışır şekilde. Sessizce. (Farsça)

sakitane / sakitâne / sâkitâne

 • Ses çıkarmayarak, sessizce. (Farsça)
 • Sessizce, suskun bir şekilde.
 • Susarak, sessizce.

samit

 • Susan, sükût eden.
 • Ses çıkarmaz, sessiz.
 • Gr: Sessiz harf.

samitane

 • Sessizce, ses çıkarmaksızın, sâkitane. (Farsça)

samma

 • Sesi çıkmayan, sessiz.
 • Sağır ve dilsiz.
 • Katı ve son kaya.
 • Sağlam ve sert yer.
 • Belâ.
 • Zahmet, meşakkat.

san'at-ı bedi / san'at-ı bedî

 • Eşsiz, güzel ve harika san'at.

san'at-ı bedia / san'at-ı bedîa

 • Eşsiz ve benzersiz san'at.

şedde

 • Kur'an-ı Kerim okurken tek sessiz harfin iki defa okunmasına yarayan işaret.
 • Seğirtmek. Yürümekle şiddet göstermek. Bir şeyi kuvvetlendirmek, sağlamlaştırmak.

sücv

 • Gece sükuneti, gecenin sessizliği.
 • Zulmet istikrarı.

sühve

 • Yumuşak. Sükun, sessizlik.

sükun-i mu'tadi / sükûn-i mu'tadî

 • Her zamanki sessizlik.

sükut / sükût / سكوت

 • Susma, konuşmama, sessizlik.
 • Sessizlik. (Arapça)

sükut eden / sükût eden

 • Sessiz kalan, susan.

sükut edilme / sükût edilme

 • Sessiz kalınma.

sükut etmek / sükût etmek

 • Sessiz kalmak, susmak.

sükut-i istifham / sükût-i istifham

 • İstifham sessizliği.

sükut-u ecram / sükût-u ecram

 • Gök cisimlerinin sessiz hali.

sükut-u mutlaka / sükût-u mutlaka

 • Tam bir sessizlik, suskunluk.

sükuti / sükûtî

 • Sessizlik kuralı esas olan.
 • Sessizlikte olan. Çok ses çıkarmayan. Az konuşan.

tamn

 • Sâkin olmak, sessiz olmak.

tasvir-i bimisali / tasvir-i bîmisali

 • Eşsiz, emsalsiz tasvir, anlatım.

tebessüm

 • Gülümseme, kendinin işitmeyeceği şekilde sessiz gülme.

teferrüd

 • (Ferd. den) Tek ve yalnız kalma. Herkesten ayrılma.
 • Eşsiz, emsâlsiz ve benzersiz olma.
 • Kendi başına olma.

tekellüm-i samit / tekellüm-i sâmit

 • Sessiz konuşma.

tenessuh

 • Eşsiz, çok güzel ve çok az bulunur olma.

tenzede

 • Sessiz, sâkin, susmuş. (Farsça)

turuk-u hafiye

 • Zikirlerini gizli ve sessiz yapan tarikatlar, Nakşibendîlik gibi.

ulum-u bedia / ulûm-u bedia

 • Eşsiz derecede güzel ve benzersiz ilimler.

üslub-u bedi / üslûb-u bedî

 • Eşsiz güzellikteki ifade tarzı.

uzima

 • Vücutta bir organın ateşsiz ve ağrısız olarak şişmesi.

yegane / yegâne

 • Tek, eşsiz.

yekta / يَكْتَا

 • Tek, yalnız, eşsiz.
 • Bir kat.
 • Tek, eşsiz.
 • Tek, eşsiz.

yetim

 • Babası ölmüş olan çocuk.
 • Tek, eşsiz, yalnız. (Çocuk baliğ olduktan sonra yetimlik ondan kalkar. Anası ölene ise daha çok öksüz denir.)

yetime

 • Yetim kız.
 • Eşsiz.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın