REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Esinti ifadesini içeren 35 kelime bulundu...

bilafasıla / bilâfâsıla / بلافاصله

 • Aralıksız, kesintisiz. (Arapça)

bilainkıta / bilâinkıtâ / بلاانقطاع

 • Kesintisiz, aralıksız. (Arapça)

bitke

 • Kesinti.
 • Kesilen bir nesnenin ufak parçaları, cüz'leri.

düçar-ı inkıta / düçar-ı inkıtâ

 • Düçar-ı inkıtâ olmak: Kesintiye uğramak.

fasl

 • Ayrıntı, ayırma, kesinti, bölüm.
 • Halletme, neticelendirme, kesip atma.

fesit / fesît

 • Tırnak kesintisi, tırnak parçası.

fetret

 • Aynı cinsten iki hâdise (olay) arasındaki kesinti devresi.
 • İki peygamber veya iki hükümdâr arasında peygambersiz ve hükümdârsız geçen zaman.

gayr-ı münkatı

 • Kesintisiz, kopma olmaksızın.

gayr-ı münkatı'

 • Kesintisiz.

hadis-i mevsul / hadîs-i mevsûl

 • Sahâbînin (Resûlullah efendimizin arkadaşları); "Resûlullah'tan işittim, böyle buyurdu" diyerek haber verdiği hadîs-i şerîfler. Bunda, Resûl-i ekreme kadar rivâyet edenlerin hiç birinde kesinti olmaz.

hayat-ı hakikiye ve sermediye

 • Gerçek ve kesintisiz hayat.

hütame

 • Kesinti, kırpıntı. Parça.

inkıta / inkıtâ / انقطاع

 • Kesilme, kesintiye uğrama. (Arapça)

inkıta-i hilafet / inkıta-i hilâfet

 • Halifelik kurumunun bir süre kesintiye uğraması.

kazabe

 • Kesinti. Bağ ağacından ve diğer ağaçtan kesilen parçalar.

kulame

 • Tırnak kesintisi. Kesinti.

kulameteyn

 • İki tırnak kesintisi. Parantez. ()

kuraa

 • Kalem kesintisi. Kalem yongası.

kutaa

 • Bir şeyin kesintisi ve kırıntısı.

kutu'

 • Sudan veya bir yoldan geçme.
 • (Kuşlar) göç etme.
 • (Tekili: Kat') Kesintiler.

layenkatı / lâyenkatı / لاینقطع

 • Kesintisiz.
 • Kesintisiz, sürekli. (Arapça)

makta'

 • Kesilen yer, kesinti yeri, başlangıç yeri.
 • Kesilen yer, kat'edilen yer, kesinti yeri.
 • Uzun bir cismin enliğine kesildiği yerin görünüşü.
 • Edb: Her manzumenin, hususen gazellerin ve kasidelerin ilk beytine matla', son beytine makta' denir; makta'da şâirin ismi bulunur.

müsned

 • İsnad edilmiş, senede bağlanmış. "Müsned Hadis" senedi kesintisiz olarak Hz. Peygamber'e ulaşan hadistir.

müstemirrü't-tecelli / müstemirrü't-tecellî

 • Yasıması devamlı, kesintisiz.

nefehat

 • (Tekili: Nefha) Esintiler. Üfürmeler.

nefes-i rahman / nefes-i rahmân

 • Sonsuz merhamet sahibi Cenab-ı Hakkın varlıklar üzerindeki rahmet esintisi.

nefha

 • Esme, esinti, üfürük.

nesim / nesîm / نسيم / نَس۪يمْ

 • Meltem, esinti. (Farsça)
 • Esinti.

pare

 • Cüz, parça. Kesinti. (Farsça)
 • Para. Kuruşun kırkta biri. (Farsça)
 • Kur'an-ı Kerim'in otuz kısmından bir kısmı, bir cüz'ü. (Farsça)
 • Sayı, bölük. (Farsça)
 • "Parça" mânâsına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Meh-pâre : Ay parçası. (Farsça)
 • Güzel. Yek-pâre : Tek parça, bir parça. (Farsça)

rububiyet-i sermediye

 • Allah'ın bütün varlıklar üzerindeki kesintisiz mâlikiyet ve egemenliği ve her varlığı yaratılış amacına hikmetle ulaştıran kesintisiz terbiyesi.

safa-yı sermedi ve cavidani / safâ-yı sermedî ve câvidânî

 • Kesintisiz ve pek güzel bir huzur, rahat.

saltanat-ı daime

 • Devamlı, kesintisiz bir egemenlik, hâkimiyet.

sekte

 • Kesinti, duraklama.

tevali / tevâlî / توالى

 • Kesintisiz sürme, birbirini izleme. (Arapça)
 • Tevâlî etmek: Kesintisiz sürmek, birbirini izlemek. (Arapça)

vezani / vezanî

 • Esinti zamanı. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın