LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Esas, ifadesini içeren 31 kelime bulundu...

amürg

 • Fayda, menfaat, kâr. (Farsça)
 • Kader, kıymet. (Farsça)
 • Zahire, meyve. (Farsça)
 • Esas, hülâsa, özet. (Farsça)
 • Bir mikdar. (Farsça)

anasır-ı seb'a

 • Yedi unsur, esas, madde.

asl

 • Temel, esas, kök. Bidâyet. Mebde', dip, hakikat. Hâlis, sâfi. Haseb ve neseb. Soy sop. Zâten, en ziyâde.

benevre

 • Temel, esas, asıl. (Farsça)

bün

 • Temel, esas, kök, netice, son.

bünlad

 • Destek, payanda, duvar, set. (Farsça)
 • Temel. Esas, bina. (Farsça)

enbuzen

 • Asıl, esas, madde. (Farsça)

erkan-ı hamse / erkân-ı hamse

 • Beş esas, şart.

erkan-ı sitte / erkân-ı sitte

 • Altı esas, şart.

esas-ı faside

 • Bozuk esas, çürük temel.

esas-ı kafi / esâs-ı kâfi

 • Yeterli esas, yeterli temel taşı.

esas-ı lazım ve metin / esas-ı lâzım ve metin

 • Gerekli ve sarsılmaz esas, temel kural.

esas-ı metin

 • Sağlam esas, ana metin.

esis

 • Asıl esas, hak, doğru.
 • Hediyeler. Armağan olarak verilen şeyler.

gavr

 • Bir şeyin dibi. Çukur.
 • Batmak.
 • Derinlik, nihayet. Kök, esas, temel.
 • Tefekkür, teemmül.
 • Dolanmak.
 • Hakikat.

ihlas suresi

 • Kur'an-ı Kerim'de şirkin ve küfrün envâını reddedip, tevhidi ilân eden 112. Sure. Bu sureye: Esas, Tevhid, Tefrid, Tecrid, Necat, Velâyet, Marifet, Samed, Muavvize, Mazhar, Berâe, Nur, İman suresi de denilmektedir. Maâni, Müzekkire gibi isimleri de vardır.

kaide

 • Esas, temel.
 • Usul, nizam, kural.
 • Taban.
 • Ayaklık.
 • Yaprakların köke birleştiği yer.

madde

 • Zahir duygularla hissedilen, ruhâni olmayıp, ağırlığı olan, cismâni bulunan.
 • Asıl, esas, cevher, mâye.
 • Bend, fıkra, kısım.
 • İlm-i Kelâmda: His âzâmız üzerine bir takım muayyen ihtisâsât husule getiren veya getirebilen, her şey.
 • Tıb: Çıbanın içinde hasıl olan ya

mahiyet / mâhiyet / ماهيت

 • Esas, nitelik, içyüz.
 • Asıl, esas, içyüzü. (Arapça)

maya

 • Esas, temel.

maye / mâye

 • Esas, temel; maya.

menşê

 • Esas, kök, kaynak.

menşe'

 • Bir şeyin çıktığı yer, esas, kök.
 • Yetişilen yer, bitirilen mektep.

mesas

 • Esas, asıl, kök.

prensip

 • Esas, ilke.

rükn

 • Esas, şart.

rükn-ü azim / rükn-ü azîm

 • Büyük esas, şart.

rükn-ü mühim

 • Mühim bir rükün, esas, önemli şart.

rükün / رُكُنْ

 • Esas, şart.
 • Esas, ileri gelen.

unsur / عُنْصُرْ

 • Kimyevî maddeden her biri. Mürekkeb cisimlerde bulunan basit maddelerin her birisi.
 • Umumdan ayrılan kısım.
 • Tam olan şeyin her bir parçaları.
 • Madde, esas, kök. Element.
 • Asıl, esas, birleşik maddelerin her bir parçası, asıl madde.

üss

 • Esas, asıl. Kök, temel.
 • Askerlikte herhangi bir düşman hücumuna karşı esas dayanak olmak üzere önceden hazırlanmış yer.
 • Harb gemilerinin, noksanlıklarını tamamladıkları yer.
 • Mat: Bir sayının hangi kuvvete çıkarıldığını gösteren sayı.
 • Esas, kök, temel.