LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ervan ifadesini içeren 35 kelime bulundu...

arazi-i mürfaka / arâzi-i mürfaka

 • Huk: Sokaklarda oturulacak yerler ve caddelerde boş bırakılan kısımlar. Yolculara ait terkedilmiş konak yerleri, kervansaraylar.

bab-üs-selam / bâb-üs-selâm

 • Mekke-i mükerremede bulunan Mescid-i Haram'ın doğu tarafına açılan kapı. Bâb-ı Şeybe de denir.
 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem Medîne-i münevverede yaptırdığı Mescid-i Nebî'nin batı duvarında kıbleye yakın olan kapısı. Bâb-ı Mervân diye de bilinen bu kapı, Mescid-i

çark

 • (Çarh-Çerh) Dönen pervaneli tekerlek. (Farsça)
 • Vapur, değirmen ve dolap çarkı. (Farsça)
 • Bir makinenin dönen tekerleği, çok zaman bu tekerlek makineyi çalıştırır. Her çeşit tekerlekli makine. (Farsça)
 • Dönerek işleyen âlet. (Farsça)
 • Koz: Birbiri içinde dönen feleklerden mürekkeb kâinat, felek, efl (Farsça)

farat

 • Öne çıkan, geçen.
 • Issız yerlerde konan nişan ve işaret.
 • Kervan halkından önce su yerine varıp sakalık eden kimse.

feraşe / ferâşe

 • Pervane denilen kelebek.
 • Kilit damağı.
 • Su gittikten sonra yer üstünde kalıp kuruyan balçık.
 • Az su.
 • Hafif kimse.
 • Pervane (gece kelebeği).

han

 • Yolcuların misafir olduğu bina. Kervansaray. Otel. (Farsça)
 • Ticaret ehlinin sakin olduğu yer. (Farsça)

helikopter

 • Pervanesi tepesinde bulunan ve olduğu yerde durabilen, dikine kalkış ve iniş yapabilen bir uçak. (Fransızca)

huzruf

 • (Çoğulu: Hazârif) Fırıldak.
 • Değirmen çarkının birisi.
 • Pervâne.

ılc

 • (Çoğulu: Uluc-Aluc-Ilce) Kervan.
 • Yabani eşek.
 • Acem küffarından bir erkeğin adı.

ısparta süleymanları

 • Sıddık Süleyman Kervancı, Mübarek Süleyman, Süleyman Rüştü, Süleyman Rüştü Çakın.

kafile / kâfile / قافله

 • (A, uzun okunur) Birlikte sefere çıkanların cemaatı. Kervan.
 • Kervan. (Arapça)
 • Topluluk, kafile. (Arapça)

kàfile-i kübra / kàfile-i kübrâ

 • Büyük grup, büyük kervan.

karban / kârban / kârbân / كاربان

 • Kervan. (Farsça)
 • Kervan.
 • Kervan. (Farsça)

karban-saray / kârban-saray

 • Kervansaray. Şehirlerde veya yol üzerlerinde kervanların ve yolcuların gecelemelerine mahsus büyük han. (Farsça)

kariban / kâriban

 • Kervan. (Farsça)

karvan / kârvan / كاروان

 • (Bak: Kervan) (Farsça)
 • Kervan. (Farsça)

karvanseray / karvanserây / كاروان سرای

 • Kervansaray. (Arapça)

kervan / كروان

 • Kafile, kervan. (Farsça)

kervan-ı beni beşer / kervân-ı benî beşer

 • İnsanlık kervanı, dünya yolculuğunu sürdüren insanlık kafilesi.

kervansaray

 • Büyük yollarda kervanların konaklamaları için yapılmış büyük hanlar.
 • Büyük yollarda kervanların konaklamalarına mahsus büyük hanlar. (Selçuklular ve Osmanlılar devrinde hayır eseri olarak yaptırılmışlardı.)

kırvan

 • Kafile, kervan.
 • Dünyanın her tarafı. Doğu ve batı.

müceddid-i kariban hatemi / müceddid-i kâriban hâtemi

 • Müceddid kervanının sonu, sonuncusu.

pervane / pervâne / پروانه

 • Pervane böceği. (Farsça)
 • Fırıldak, pervane. (Farsça)
 • Ulak. (Farsça)

pervane-misal / pervâne-misâl

 • Pervâne gibi, pervâneye benzer.

pervanegan / pervanegân

 • (Tekili: Pervane) Gece kelebekleri.

pervaneveş / pervâneveş / پروانه وش

 • Pervane gibi. (Farsça)

rahile / râhile

 • Yük hayvanı.
 • Kervan, yolcular sürüsü.

ribat / رباط

 • Konak. (Arapça)
 • Han, kervansaray. (Arapça)
 • Tekke. (Arapça)

sarban / sârban / ساربان

 • Kervancı. (Farsça)

şebgir

 • (Şeb-gir) Geceleyin uyumayan. (Farsça)
 • Sabah vakti. (Farsça)
 • Gece giden kervan. (Farsça)

serhayl

 • Kervan veya kafile başı. (Farsça)
 • Baş, başkan. (Farsça)

seyyar

 • Bir yerde durmayıp yer değiştiren.
 • Gökte veyâ güneş etrâfında dolaşan yıldız. Gezegen.
 • Kervan, kafile.
 • Otomobil.

sum'

 • Pervane denilen kelebek.

ürümek

 • Havlamak. (İt ürür, kervan yürür)Ürüyen köpek ısırmaz: Tehdit savuran, işi gürültüye boğan kimselerden yılmamak lâzım geldiğini anlatır. (Farsça)

zaviye / zâviye

 • Eskiden büyük kervanların geçtiği ıssız yollarda veya köy ve kasabalarda; dînî ilimlerin, İslâm ahlâkının ve fen ilimlerinin öğretilmesi, yolcuların barınması maksadıyla kurulan yer; küçük tekke.
 • Tasavvufta bulunan kimselerin, ibâdet için çekildiği tenhâ yer.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın