LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Erkeklik ifadesini içeren 25 kelime bulundu...

fehale

 • Erkeklik, aygırlık.

hınas

 • (Tekili: Hünsâ) Kendisinde hem erkeklik ve hem de dişilik özelliği taşıyanlar.

hinas

 • (Tekili: Hünsâ) Kendilerinde hem erkeklik, hem de kadınlık alâmetleri bulunan kimseler.

hunsa

 • Hem erkek, hem de dişi olan.
 • Erkeklik ve dişilik alâmetlerini birlikte taşıyan bitki.

hünsa / hünsâ

 • Erkek veya kadın olduğu belirsiz olan.
 • Aynı çiçekte dişi veya erkeklik uzvunun bulunması.
 • Kendisinde hem erkeklik hem dişilik alâmeti bulunan kimse.
 • Aynı çiçekte erkeklik ve dişiliğin bulunması.
 • Erkek ve kadın olduğu belli olmayan, hem erkeklik hem kadınlık uzvu bulunan kimse.

hünsaiyyet

 • Aynı kimsede ve aynı zamanda hem erkeklik hem dişilik.

husa

 • (Tekili: Husye) Erkeklik bezleri, hayalar.

husye

 • Erkeklik bezi. Haya. Erkeğin yumurtalığı.

husyetan

 • Hayalar, çift haya. Erkeklik bezlerinin her ikisi. (Farsça)

iğdiş

 • Burulmuş, enenmiş hayvan. Erkeklik bezleri (hayaları) çıkarılmış at. Melez. (Farsça)

intikas

 • Eksilme.
 • İstibrâ için erkeklik organına su serpme.

kadib / kadîb

 • (Çoğulu: Kıdbân) İnce ve düz fidan, dal veya çubuk.
 • Erkeklik âleti.

kuyud ve hey'at / kuyud ve hey'ât

 • Bir sözün bütününü meydana getiren harf, kelime gibi parçalarıyla bunların sarf ve nahiv (dilbilgisi) yönünden özellikleri; meselâ, erkeklik-dişilik, belirlilik-belirsizlik, isim-sıfat gibi.

kuyudat / kuyûdât

 • Kayıtlar; bir sözün bütününü meydana getiren harf, kelime gibi parçalarıyla bunların sarf ve nahiv (dilbilgisi) yönünden özellikleri; meselâ, erkeklik-dişilik, belirlilik-belirsizlik, isim-sıfat gibi.

kuyudat-ı kelam / kuyûdât-ı kelâm

 • Sözün kayıtları; bir sözün bütününü meydana getiren harf, kelime gibi parçalarıyla bunların sarf ve nahiv (dilbilgisi) yönünden özellikleri; meselâ, erkeklik-dişilik, belirlilik-belirsizlik, isim-sıfat gibi.

merdanegi / merdanegî

 • Cesurluk, yiğitlik, merdlik, erkeklik. (Farsça)

merdi / merdî

 • Erlik, erkeklik. (Farsça)
 • Merdlik, cesurluk, yiğitlik. (Farsça)
 • İnsanlık, hamiyet. (Farsça)

recület

 • Erlik, erkeklik.

reculiyet / recûliyet

 • Erkeklik.

recüliyet

 • Erkeklik, erkek olmak.
 • Cesâretlilik, erişkenlik.

recüliyyet / رجليت

 • Erkeklik. (Arapça)

sinn-i teklif

 • Erginlik, büluğ çağı. Bir kimsenin aklı başına geldiği; haramı helâli ayırt edebildiği, kadınlık veya erkeklik hâlini bildiği, ergin hâle geldiği yaşı. (Ortalama 12-15 kabul edilir.)

zekaret / zekâret

 • Erkeklik.

zeker / ذكر

 • (Çoğulu: Zükrân - Zükur - Zikâr - Zikâre) Erkek.
 • Erkeklik organı.
 • Erkek, erkeklik organı.
 • Erkek. (Arapça)
 • Erkeklik üreme organı. (Arapça)

zekuret

 • Erkeklik.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın