LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Enlil ifadesini içeren 34 kelime bulundu...

içtimai nizam ve intizam / içtimaî nizam ve intizam

 • Toplumsal düzen ve düzenlilik.

inayet / inâyet

 • Bütün yararların, hikmetlerin ve faydaların kaynağı olan düzenlilik.
 • Allah'ın özel yardımı, şefkatle ilgilenmesi.

inayet-i tamme / inâyet-i tamme

 • Bütün yararların, hikmetlerin ve faydaların kaynağı olan düzenliliğin eksiksiz ve tam oluşu.

inayet-i zahire

 • Ap açık inayet; bütün yararların, hikmetlerin ve faydaların kaynağı olan ap açık düzenlilik.

intizam / انتظام

 • Düzenlilik.

intizam ve külliyet ve vüs'at-i ubudiyet / intizam ve külliyet ve vüs'at-i ubûdiyet

 • Kulluğun düzenliliği, çokluğu ve genişliği.

intizam-ı acip

 • Hayrette bırakan düzenlilik.

intizam-ı alem / intizam-ı âlem

 • Kâinattaki düzenlilik.

intizam-ı belağat / intizam-ı belâğat

 • Belâğatin intizam ve düzenliliği.

intizam-ı ef'al

 • Fiillerin, işlerin düzenliliği.

intizam-ı faik / intizam-ı fâik

 • Pek üstün düzenlilik.

intizam-ı hikmet

 • Hikmetin düzenlemesi; herbir şeyin bir gaye ve faydaya yönelik olarak, tam yerli yerinde olmasındaki düzenlilik.

intizam-ı kainat / intizam-ı kâinat

 • Kâinattaki düzenlilik.

intizam-ı kamil / intizam-ı kâmil

 • Mükemmel düzenlilik.

intizam-ı kamil-i kainat / intizam-ı kâmil-i kâinat

 • Kâinattaki mükemmel intizam, düzenlilik.

intizam-ı maddi / intizam-ı maddî

 • Maddî düzenlilik ve tertip.

intizam-ı manevi ve hayati / intizam-ı mânevî ve hayatî

 • Hayata ve mânâya ait düzenlilik.

intizam-ı muttarid

 • Sürekli düzenlilik.

intizam-ı tam

 • Tam bir düzenlilik.

intizamat / intizâmât

 • Düzenlilikler.

intizamat-ı alem / intizâmât-ı âlem

 • Alemdeki düzenlilikler.

intizamat-ı san'at / intizâmât-ı san'at

 • San'attaki düzenlilik.

karar

 • Hüküm, çare, düzenlilik, ölçülülük, tahmin.

kemal-i hikmet ve inayet / kemâl-i hikmet ve inayet

 • Mükemmel bir hikmet ve düzenlilik.

kemal-i inayet / kemâl-i inâyet

 • Bütün yararların, hikmetlerin ve faydaların kaynağı olan düzenliliğin mükemmelliği.

kemal-i selamet / kemâl-i selâmet

 • Mükemmel bir güvenlilikle.

müvazaa

 • Birbiriyle düzenlilik edip, başkalarına tersini göstermek.

nizam

 • Düzen, düzenlilik.

pehn

 • Enli, geniş, yassı. (Farsça)
 • Genişlik, enlilik. (Farsça)

pehna

 • Genişlik, enlilik. (Farsça)
 • Enli, geniş, yaygın. (Farsça)

pehnaveri / pehnaverî

 • Enlilik, genişlik. Vüs'at. (Farsça)

riayet-i mesalih ve intizam

 • Fayda ve düzenliliğin gözetilmesi, onlara riayet edilmesi.

şart-ı intizam

 • İntizamın, düzenliliğin şartı.

yelemlem

 • Deri.
 • Bir yerin adı. (Yemenliler ihramı orada giyerler.)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın