LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Engel olma ifadesini içeren 62 kelime bulundu...

dar'

 • Men'etmek, engel olmak.
 • Ansızın haberli olmak.
 • Eğrilik.

def-i fesat

 • Bozgunculuğu def etmek, ona engel olmak.

derh

 • Men etmek, engel olmak.

diritnavt

 • Düşman saldırılarına engel olmak için yapılan hareketli kale.

gazr

 • (Gazâre) (Çoğulu: Gazâyir) Men etmek, engel olmak.
 • Hapsetmek.
 • Geçim kolaylığı, maişet genişliği.
 • Büyük çanak.

hadr

 • Evmek, acele etmek.
 • Vücutta bir organın şişip yumrulaşması.
 • Men etmek, engel olmak.
 • Saçak bükmek.

hafv

 • Men etmek, mâni olmak, engel olmak.

hakn

 • Sütü tuluma koyup toplamak ve sağıldıkça üzerine koymak.
 • Men etmek, engel olmak.

hal'

 • Debbâğların dibâgat ettikleri derinin kazıntısı.
 • Vurmak.
 • Men etmek, engel olmak.
 • Hediye vermek, atâ etmek.
 • Cima etmek.

hared

 • Hışım etmek.
 • Menetmek, engel olmak.

hasv

 • Men etmek, engel olmak.

hatv

 • Rengin değişmesi.
 • Engel olmak, menetmek.
 • İplik bükmek.

hazel

 • Gayret.
 • Men etmek, engel olmak.

i'tiyak

 • Alıkoymak, engel olmak, mani olmak.

icham

 • Men'etmek, engel olmak.

icyam

 • Men'etmek, engel olmak.

ısdad

 • Men'etmek, engel olmak, geri döndürmek.

ısnakat

 • El darlığı.
 • Men'etmek, engel olmak.

istikla

 • Te'hir etme. Sonraya bırakma.
 • Alıkoyma, mâni olma, engel olma.
 • Veresiye alma, borç olarak alma.

ka'kea

 • Men'etmek, engel olmak.
 • Hapsetmek.

kad'

 • Men etmek, engel olmak.

kadh

 • Zemmetme, çekiştirme. Bir kimsenin ayıb ve kusurlarını söyleyerek gıybet etme.
 • Men'etmek, engel olmak.
 • Çakmak taşını çakmak.
 • Bir kimsenin işine halel vermek.

kefkefe

 • Men'etmek, engel olmak.

kehm

 • Men'etmek, engel olmak.
 • Kaldırmak.

kehr

 • Yüz pörtürmek.
 • Men'etmek, engel olmak.

kezm

 • Kızgınlığı yenme. Öfke ve hiddeti meydana çıkarmama.
 • Men'etmek, engel olmak.
 • Hapsetmek.
 • Nefesin çıktığı yer.

kürur

 • Bir şeyin tekrarlanması.
 • Geri çekmek.
 • Menetmek, engel olmak.

lazz

 • Devamlı yağan yağmur.
 • Men'etmek, engel olmak.

leslese

 • Men'etmek, engel olmak.

mani / معنى

 • Engel. (Arapça)
 • Mani olmak: Engel olmak. (Arapça)

mani olmak / mâni olmak

 • Engel olmak.

men' / منع

 • Engel olma, alıkoyma. (Arapça)
 • Engel olunma, alıkonulma. (Arapça)
 • Yasaklama. (Arapça)
 • Yasaklanma. (Arapça)
 • Men' edilmek: Yasaklanmak. (Arapça)
 • Men' etmek: (Arapça)
 • Engel olmak, alıkoymak. (Arapça)
 • Yasaklamak. (Arapça)
  • (Arapça)

  muhacere

  • Birbirini men'etmek, birbirine engel olmak.

  muharede

  • Men'etmek, engel olmak.

  mükadere / mükâdere

  • Men'etmek, engel olmak. Reddetmek, kabul etmemek.

  mümanaa

  • Birbirine engel olma.

  mümanaat / mümânaat

  • Mani olma, engel olma.

  mümanaat etmek

  • Engel olmak.

  müzahametsiz

  • Birbirine engel olmaksızın, birbirini zorlamaksızın.

  müzayakasız

  • Birbirini sıkıştırıp birbirine engel olmaksızın.

  nasa

  • Kaldırmak.
  • Engel olmak, men'etmek.

  necnece

  • Geriye döndürmek.
  • Engel olmak, men'etmek. Bir nesneyi aşağı getirmek.
  • Zayıf etmek, zayıflatmak.

  nedh

  • Men'etmek, engel olmak.

  neht

  • Çağırmak.
  • Ses, avaz.
  • Men'etmek, engel olmak.

  rad'

  • Men'etmek, engel olmak.
  • Bırakmak, terk etmek.
  • Güzellik eseri.
  • Kına.

  rebs

  • Hapsetmek.
  • Engel olmak, men'etmek.

  sabn

  • Men'etmek, engel olmak.

  saddetmek

  • Bir şeyin gediğini kapamak, tıkamak, engel olmak.

  sebr

  • Men'etmek, engel olmak.
  • Helâk etmek.
  • Hapsetmek.

  sedd

  • Tıkamak, engel olmak.
  • Baraj.
  • Perde. Engel.
  • Rıhtım.
  • Set, tümsek.

  sevvib

  • Geri çekmek.
  • Men'etmek, engel olmak.

  sudud

  • Men'etmek, engel olmak.

  tahacüz

  • Men'edişmek, karşılıklı engel olmak.

  tahbiye

  • Hıfzetmek, korumak.
  • Engel olmak, men'etmek.

  temni'

  • (Mübalağa ile) Men etmek, engel olmak.

  tenehnüh

  • Nefsini menetmek. Nefsinin isteklerine engel olmak.

  teza'zu'

  • Mâni olma, önleme, engel olma.

  vez'

  • (Çoğulu: Evzâ) Hapsetmek.
  • Engel olmak, men'etmek.
  • Islah etmek, yerli yerince etmek, düzeltmek.
  • Topluluk, cemaat.

  zabzab

  • Men'etmek, engel olmak.
  • Ayıp.
  • Zahmet. Maraz, hastalık.

  zecr

  • Menetme, engel olma. Nehyetme.
  • Zorlama, zorla yaptırma.
  • Önleme. Sıkma.
  • Kovma. Eziyet etme.
  • Angarya olarak çalıştırma.
  • Köpek balığı.
  • Çağırma.
  • Sürme.

  zecre

  • Çağırmak, bağırmak, sayha.
  • Men'etmek, engel olmak.

  zenyan

  • Men'etmek, engel olmak. Kabul etmemek, reddetmek.
  • Evmek, acele etmek.
  • Rüzgârın sert esmesi.