LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Endam ifadesini içeren 20 kelime bulundu...

ab-endam

 • Güzellik. Güzel endam. (Farsça)

bal / bâl

 • Kanat. (Farsça)
 • Kol, pazu. (Farsça)
 • Kol, cenah. (Farsça)
 • Üst, yukarı. (Farsça)
 • Boybos, endam. (Farsça)

bed-endam

 • Endâmı bozuk, biçimsiz, çarpık. (Farsça)

endam-ı mevzun

 • Düzgün endam, düzgün beden.

evran

 • Biçme, ölçü, mikyas, tahmin, keşif, biçim, endam, tenasüb.

gülendam

 • Güzel endâmlı, boyu gül gibi nâzik ve lâtif olan. (Farsça)

kadd-i müstesna

 • Müstesna boy. Güzellikte emsalsiz ve benzeri olmayan endam.

kamet / kâmet

 • (A, uzun okunur) Namaza başlama işâreti, namaz kılmak için okunan ezan.
 • Boy. Boy-bos. Endam.
 • Boy bos, endam.
 • Boy, endam.

kamet-i himmet

 • Himmetin endamı; gayretin boyu bosu, derecesi.

kamet-i istidad

 • İstidadın, yeteneklerin endamı, boyu.

kamet-i merdane-i istidad-ı milliye / kâmet-i merdane-i istidad-ı milliye

 • Millî yeteneğin mert görünüşlü endamı, boyu.

kamet-i namiye / kamet-i nâmiye

 • Gelişme ve büyüme kabiliyetinde olan endam, boy.

kamet-i namiye-i istidad-ı insani / kamet-i nâmiye-i istidad-ı insanî

 • İnsan istidadının büyüyüp gelişen kameti, endamı, boyu.

müşevveh

 • Şekil ve kıyafeti çirkin. Bed-endâm kimse.

nazenin

 • İnce, nazlı, zayıf, lâtif, hoş eda olan, nazlı yetişmiş, şımarık. Oynak. Nazik endamlı (Farsça)

nazik-endam / nâzik-endâm

 • Lâtif ve güzel vücutlu. Nâzik endamlı. (Farsça)

oran

 • Ölçü, mikyas.
 • Biçim, tenasüb, endam.
 • Tahmin, keşif.

reşik

 • Boyu, endamı lâtif ve güzel olan.

sady

 • Taarruz eden kimse.
 • Bedeni, endamı hoş olan.
 • Dimağ. Başın içini dolduran haşev.
 • Ölü insan cesedi.
 • Baykuş.

seres

 • Zayıf endamlı.