REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Elti ifadesini içeren 58 kelime bulundu...

balast

 • ing. Demir yollarında traverslerin altına; şoselerde ise düzeltilmiş toprak üzerine döşenen taş parçaları.

bürzea

 • (Çoğulu: Berâzi) Yuna dedikleri keçe ki, eyer altına koyarlar, teğelti de derler.

cebae

 • Üstünde birşey düzeltilen ağaç.

efrahte

 • Yukarı kaldırılmış, yükseltilmiş, yükselmiş. (Farsça)

efraşte

 • Yükseltilmiş, yukarı kaldırılmış. (Farsça)

elfaz-ı tazimiye / elfâz-ı tâzimiye

 • Övücü, yükseltici sözler.

engihte

 • Yükseltilmiş, karıştırılmış, oynatılmış, koparılmış. (Farsça)

hasr-ı örfi / hasr-ı örfî

 • Örfen bir şeye ait kılma; örfe göre "el" takısı bazı cins isimleri özel isim derecesine yükseltir. Meselâ, "el-Kitap" sözüyle Kur'ân'ın kastedilmesi gibi.

heykeltıraş / هيكل تراش

 • Heykelci, heykeltıraş. (Arapça - Farsça)

huss

 • Za'feran.
 • Hurma yaprağı.
 • Eğrelti otu.

i'la / i'lâ / اعلا

 • Yükseltme, yüceltme. (Arapça)
 • İ'lâ edilmek: Yükseltilmek, yüceltilmek. (Arapça)

illiyyun

 • (Tekili: İlliyyîn) (Aliyyu) Cennetin en yüksek tabakası. Ahirete giden tam kâmil mü'minlerin yeri. Hafaza meleklerinin divanları ismidir ki, salihlerin amelleri oraya yükseltilir. Ahirette yüksek dereceye, dergâh-ı rızâya en yakın olan derecedir.

inad-ı mecazi / inad-ı mecazî

 • Gerçek hedefine yöneltilmeyen gereksiz ve faydasız inat.

is'ad / is'âd / اصعاد

 • Yükseltme. (Arapça)
 • İs'âd etmek: Yükseltmek, çıkartmak. (Arapça)
 • İs'âd olunmak: Yükseltilmek. (Arapça)

ıslah olunma

 • Düzeltilme, iyileştirilme.

ıslah-ı alem / ıslah-ı âlem

 • Dünyanın düzeltilmesi.

ıslah-ı hal

 • Durumun düzeltilmesi.

ıslahatçı

 • Düzeltici.

kalem

 • (Çoğulu: Aklâm) Kamış. Yazı için ucu inceltilen bir nevi ince ve sert kamış.
 • Yazı yazmak için kullanılan her türlü âlet.
 • İfâde. Üslub.
 • Mâden, taş ve tahta üzerinde oymak için ucu sivri çelik âlet.
 • İnce boya, fırçası.
 • Yazı enva'ı.
 • Resim. Nakış.<

lahd

 • (Çoğulu: Lühud) Mezar. Üstü yükseltilerek yapılan mezar.
 • Eğilmek.
 • Bir tarafına meyilli olan çukur.

layiha-yı tashih / lâyiha-yı tashih

 • Mahkeme kararının düzeltilmesi istemiyle bir üst mahkemeye sunulan yazı, dilekçe.

ma'tuf

 • Ait ve râci' olan.
 • Bir tarafa meyletmiş. Mâil olan.
 • İsnadedilen. Yöneltilmiş.
 • Eğilmiş, bir tarafa doğru çevrilmiş.
 • Birine isnat olunmuş, yöneltilmiş.

maktaa

 • Eskiden üzerinde kamış kalemin ucu kesilerek düzeltilen kemikten veyâ mâdenden yapılmış âlet.

matuf / mâtuf / mâtûf

 • Yöneltilmiş.
 • Yöneltilen.

megafon

 • Sesi yükseltip büyüten alet.

merfu / merfû

 • Yükseltilmiş.

merfu'

 • Yükseltilmiş. Yüksekte. Terfi ettirilmiş. Ref' olunmuş.
 • Hükümsüz bırakılmış.
 • Gr: Zamme ile harekelenmiş harf. Yani: Harfin harekesi, ötre (mazmum) "u, ü, o, ö şeklinde" okunan harf.
 • Kaldırılmış, yükseltilmiş.
 • Sonu ötre ile okunan kelime.
 • Merfû Hadis; senedi kuvvetli olsun veya olmasın Hz. Peygamber'e isnad olunan hadistir.

micerre

 • (Çoğulu: Mecirr) Yer düzeltilen sürgü.
 • Demir kürek. ("Bel" denir)

midare

 • Çuvaldız gibi bir demir. (Kadınlar onunla saç düzeltirler.)

midra

 • Boynuzdan veya demirden çuvaldız gibi bir nesne. (Kadınlar onunla saçlarını düzeltip islâh ederler ve tarakla da tararlar.)

muaddel / muâddel

 • Düzeltilmiş, dengelenmiş.
 • Düzeltilen.

muaddil / muâddil

 • Düzeltici.

mübeccel

 • Yüceltilmiş, yüce.
 • Yüceltilmiş, muhterem, azîz, büyük saygı gösterilen.
 • Muhterem. Azizlenmiş. Yüceltilen, yükseltilen. Büyük saygı gösterilmiş.

mühezzeb

 • Terbiye edilmiş, düzeltilmiş.
 • Islah edilmiş. Düzeltilmiş. Lüzumsuzu çıkarılmış, temizlenmiş. Safileştirilmiş.
 • Düzeltilmiş, temizlenmiş.

mühezzep

 • Düzeltilmiş, terbiye edilmiş.

mümehhed

 • Hazırlanmış, serilmiş, yayılmış, düzeltilmiş.
 • Tanzim ve tesviye olunmuş, döşenmiş.
 • Ilık su.

münekkah

 • Tenkıh edilmiş, fazlalıkları atılarak düzeltilmiş, temizlenmiş.

musahhah / مصحح

 • Tashih edilmiş. Yanlışları düzeltilmiş.
 • Tashih edilmiş, düzeltilmiş.
 • Düzeltilmiş.
 • Düzeltilmiş. (Arapça)

musahhihane / musahhihâne

 • Düzeltircesine.
 • Tashih eder, yanlışları düzeltir bir şekilde.

musattaha

 • Düzeltilmiş, yayılmış.

müsbet hareket

 • Yapıcı ve düzeltici hareket.

muslihun / muslihûn

 • (Muslihîn) Islah edenler. Düzeltip iyileştirenler. Terbiyeciler.

na-müvecceh

 • Yöneltilmemiş, tevcih edilmemiş. (Farsça)

perdaz

 • Tertib eden, düzenleyen, düzeltici. (Farsça)

rafi / râfi

 • Yükseltici, kaldırıcı.

rafi'

 • Yükseltici. Hâmil. Sâhib. Kaldırıcı, kaldıran.
 • Esma-i İlâhiyedendir.

rendeçlenme

 • Rendelenme, düzeltilme.

sakf-ı merfu / sakf-ı merfû

 • Yükseltilmiş dam, tavan.

sakf-ı merfu'

 • Yükseltilmiş dam, tavan.

simak

 • (Tekili: Semek) Balıklar.
 • Parlak yıldız.
 • İki parlak yıldızdan birisi.
 • Bir şeyi yükseltip kaldıracak âlet.

ta'mir

 • Bozuk şeyi düzeltmek. Eski şeyi düzeltip yeni hâline getirmek.

tashih / تصحيح

 • Düzelti. (Arapça)
 • Tashih edilmek: Düzeltilmek. (Arapça)
 • Tashih etmek: Düzeltmek. (Arapça)

tashih-i dava / tashih-i dâvâ

 • Dâvânın düzeltilmesi.

terci' / tercî'

 • Geri çevirme, döndürme. Sesi yükseltip alçaltarak ve tekrarlayarak okuma.

terfian

 • Rütbesi yükseltilerek, rütbe alarak, terfi ederek.

tesalüf

 • (Self. den) İki kadın birbiriyle elti veya iki erkek birbiriyle bacanak olma.

teskif

 • Düzeltip ve doğrultup beraber etmek. Eşitlendirmek.

teşyid

 • Müşeyyed etmek. Binayı yükseltip sağlamlaştırmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın