LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Elten ifadesini içeren 33 kelime bulundu...

ajine

 • Değirmen taşı gibi maddeleri yontup düzelten demir alet. Dişengi. (Farsça)

arbede-cuyane / arbede-cûyâne

 • Kavga çıkartmağa yeltenerek. (Farsça)

avamperestane nümayiş

 • Avamca gösteriş, halka hoş görünmek için farklı tarzlara yeltenme.

cihad-ı ekber / cihâd-ı ekber

 • En büyük cihad; insanları kötülüğe yönelten nefisle mücadele etme.

firaz

 • Yukarı, yüksek. (Farsça)
 • Çıkış, yokuş. (Farsça)
 • Kaldıran, yükselten, yücelten. (Farsça)

hissiyat-ı süfliye

 • İnsanları kötülüğe yönelten aşağılık duygular.

ictira'

 • (Cür'et. den) Cesaret etme, cür'et etme, yeltenme, atılma.

ıslah eden

 • Düzelten, iyileştiren.

istinkar / istinkâr

 • İnkâra yeltenme, inkâr etme çabası içinde olma.

istinkar etmemek / istinkâr etmemek

 • İnkâra yeltenmemek, reddetmeye kalkışmamak.

japon

 • 1911 yılında İstanbul'da bulunan ve İslâm âlimlerine Allah'ın birliği ve Peygamber Efendimizin nübüvvetiyle ilgili sorular yönelten Japon Başkumandanı Mareşal Nogi.

kızıl ejder

 • İnsanlığı inkarcılığa yönelten dinsizlik rejimi.

medeniyet-i sefihe

 • İnsanları zevk ve eğlenceye yönelten medeniyet; Batı medeniyeti.

mu'tedi / mu'tedî

 • Sesini yükselten. Yüksek sesle dua eden.
 • Haddini aşan, tecâvüz eden.
 • Zâlim.

muaddil

 • Tadil eden.
 • Düzelten. Müsâvi ve beraber kılan. Denkleştiren.
 • Tadil eden, düzelten.

mualli / muallî

 • Yücelten, yükselten.
 • Sağılır davarın sağ tarafından sağmaya varan kişi.

muazzim

 • Tazimde bulunan, yücelten.

mufaddıl

 • Üstün eden, yükselten.

müizz

 • İzzet veren, yükselten.

mürşid-i rabbani / mürşid-i rabbânî

 • Allah'a yönelten yol gösterici.

musahhih / مُصَحِّحْ

 • Tashih eden, yanlışları düzelten.
 • Tashih eden. Yanlışları düzelten.
 • Düzelten.
 • Yanlışları düzelten.

muslih

 • Islah eden, iyileştiren, düzelten.
 • Düzelten.

müteşeyyid

 • Yükselten. Sağlamlaştıran.

nefs-i insaniye

 • İnsanda bulunan ve onu kötülüğe yönelten duygu.

perdaz / perdâz

 • Düzelten, yönlendirici.

rafi-üd derecat

 • Dereceleri yükselten. Allah. (C.C.)

rafia

 • Yükselten.
 • Kaldırmak için destek.

ser-efraz

 • Başını yükselten, yukarı kaldıran. (Farsça)
 • Benzerlerinden üstün olan. (Farsça)
 • Baş kaldıran. (Farsça)
 • Başı dik, alnı açık. (Farsça)
 • Haklı ve galib. (Farsça)

serfiraz

 • Başını yukarı kaldıran, yükselten. Benzerlerinden üstün olan. (Farsça)

sevva

 • Seviyelendiren, düzelten.
 • Doğruya götüren.

sünnet-i seyyie

 • İnsanları kötülüğe yönelten yol ve yöntemler.

tashihçi

 • Tashih eden, düzelten.

tiraş

 • Tıraş. (Farsça)
 • Üst taraftan yontarak düzelten. (Farsça)
 • Üst taraftan düz olarak yontma. (Farsça)

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR