LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ele kelimesini içeren 54 kelime bulundu...

alam / âlâm / آلام / اٰلَامْ

 • Elemler, acılar.
 • Elemler; acılar, üzüntüler.
 • Elemler, kederler, acılar.
 • Elemler, acılar. (Arapça)
 • Elemler.

amper

 • Elektrik akımında şiddet birimi. (Fransızca)

ampermetre

 • Elektrik akımının şiddetini ölçmeye yarayan âlet. (Fransızca)

ardbiz / ardbîz / آردبيز

 • Elek. (Farsça)

bezm-i elest

 • Elest Meclisi; Allah'ın ruhları yarattığında, "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" anlamındaki sorusuna, ruhların, "Evet, Rabbimizsin" diye cevap verdikleri an.

bityar

 • Elem, keder, tasa, sıkıntı. (Farsça)

dar-ı elem / dâr-ı elem

 • Elem ve sıkıntı yeri, dünya.

derd-i elem

 • Elem derdi.

ehl-i tenkit

 • Eleştirmenler, kritik ve eleştiri yapan kimseler.

elektrizasyon

 • Elektrik vererek aydınlatma.

elem-nak

 • Elem verici.

elem-nümud

 • Elem gösteren, elemli.

elemzede / الم زده

 • Elemli. (Arapça - Farsça)

fenn-i elektrik

 • Elektrik bilimi.

fikr-i hiciv

 • Eleştiri düşüncesi.

fikr-i tenkit

 • Eleştiri düşüncesi.

gırbal / gırbâl / غربال

 • Elek, kalbur. (Arapça)

hiciv

 • Eleştiri.

intikad / intikâd / انتقاد

 • Eleştiri, tenkit. (Arapça)

istila / istilâ

 • Ele geçirme, işgal.

istila eden / istilâ eden

 • Ele geçiren.

kehribar / kehribâr / كَهْرِبَارْ

 • Elektriklenme kuvvetine sahip olan değerli bir taş.

makdur-üt teslim

 • Ele geçirilmesi mümkün olan.

mest-i elest

 • Elest meclisinde hitab-ı İlahî ile mest olan.

muahez değil

 • Eleştiri konusu değil, sorguya tâbi tutulmaz.

müellem

 • Elemli, kederli.

müellim

 • Elem veren, keder veren.

münekkid / منقد

 • Eleştirmen. (Arapça)

musahhir

 • Ele geçiren.

müteellim / متألم

 • Elemli. (Arapça)

müteellimane / müteellimâne

 • Elem duyarak, kederlenerek.
 • Elem duyarak, kederlenerek. (Farsça)

nailiyet

 • Ele geçirmek, murada ermek, elde etmek.

nakkad / نقاد

 • Eleştirmen. (Arapça)

pervizen

 • Elek, kalbur. (Farsça)

robot

 • Elektrikle veya mekanik yollarla hareket ettirilerek çeşitli işler yaptırılabilen otomatik cihaz. (Fransızca)

saik-i tenkit / sâik-i tenkit

 • Eleştiriye sevk eden sebep.

sergerde

 • Elebaşı, reis.

takriz / takrîz / تقریظ

 • Eleştiri. (Arapça)

teellüm

 • Elem duyma. Kederlenme. Tasalanma.

teellümat / teellümât

 • Elemler, acılar.
 • Elemler, kederler, tasalanmalar.

tenhil

 • Elek ile eleme.

tenkid / تنقيد / tenkîd

 • Eleştiri.
 • Eleştiri, değerlendirme.
 • Eleştirme.
 • Eleştiri. (Arapça)
 • Tenkîd edilmek: Eleştirilmek. (Arapça)
 • Tenkîd etmek: Eleştirmek. (Arapça)

tenkidat / tenkidât / tenkîdât / تنقيدات

 • Eleştiriler.
 • Eleştiriler. (Arapça)

tenkidkar / tenkidkâr

 • Eleştirici.

tenkidkarane / tenkidkârane / tenkidkârâne

 • Eleştiri şeklinde.
 • Eleştirircesine.

tenkit

 • Eleştiri.

tenkit eden

 • Eleştiren.

tenkit edilme

 • Eleştirilme.

tenkit etme

 • Eleştirme.

tenkit etmek

 • Eleştirmek.

tesafuh

 • Elele tutuşma.

teshir / teshîr / تسخير

 • Ele geçirme. (Arapça)

tezekkür / تذكر

 • Ele alınma. (Arapça)

zeval-i elem

 • Elemin sona ermesi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın