LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Eleştir ifadesini içeren 41 kelime bulundu...

ehl-i tenkit

 • Eleştirmenler, kritik ve eleştiri yapan kimseler.

feza

 • (Efzâ) Artıran, ziyadeleştiren, çoğaltan (mânâlarına gelip, kelime sonlarına getirilerek birleşik kelime yapılır.) Meselâ: Can-feza : Can verici. Hayret-feza : Çok hayret verici. Ruh-feza : Ruh verici. (Farsça)

fikr-i hiciv

 • Eleştiri düşüncesi.

fikr-i tenkit

 • Eleştiri düşüncesi.

füzud

 • Çoğaltan, ziyadeleştiren, artıran. Muhabbet-füzud : Muhabbet artıran, sevgi artıran. (Farsça)

hiciv

 • Eleştiri.

hiss-i tenkit

 • Tenkit, eleştirme duygusu.

ihtisar

 • İcmâl etmek. Sözün kısaltılması. Kısaltmak.
 • Mat: Sadeleştirme, basitleştirme. Hesapta bir tenasübü en küçük haddine indirme.

intikad / intikâd / انتقاد

 • Eleştiri, tenkit. (Arapça)

isti'mar

 • Bir yeri imar etmek. Bir yerin mâmurluğunu istemek.
 • Müstemleke yapmak, sömürgeleştirmek. İstimlak etmek.

istifzal

 • Artırma, çoğaltma, ziyadeleştirme.

kabil-i tenkit

 • Tenkit edilmesi mümkün, eleştirilebilir olma.

madde-i tenkit

 • Tenkit unsuru, eleştiri noktası.

matemfeza / mâtemfezâ

 • Yası ve mâtemi ziyadeleştirip arttıran. (Farsça)

muahez değil

 • Eleştiri konusu değil, sorguya tâbi tutulmaz.

münekkid / منقد

 • Tenkid eden, eleştiren, değerlendiren.
 • Eleştirmen. (Arapça)

müşagabe

 • Demegoji; tartışma ve eleştiriyi meslek kabul edenlerin yolu.

müzayede

 • Artırma, ziyadeleştirme.
 • Devletçe veya bir müessesece satılığa çıkarılan bir malın veya arazinin arttırılmaya konulması. Müzayede; biri kapalı zarfla, diğeri açık arttırma ile olmak üzere iki türlü yapılır. Müzayedede konulan şey, en çok arttırma yapana ihâle edilir.

müzdad

 • Çoğaltılmış. Ziyâdeleştirilmiş.

nakkad / نقاد

 • Eleştirmen. (Arapça)

saik-i tenkit / sâik-i tenkit

 • Eleştiriye sevk eden sebep.

tahlil

 • (Hall. den) Sirkeleştirme. Ekşitme.
 • Dişlerini hilâllamak. Gerçek yere yemin etmek.
 • Açmak.

takriz / takrîz / تقریظ

 • Eleştiri. (Arapça)

tanzir

 • Tazeleştirme, tazelendirme.

tebliye

 • Eskitme ve çürütme. köhneleştirme.

tenkid / تنقيد / tenkîd

 • Eleştiri.
 • Eleştiri, değerlendirme.
 • Eleştirme.
 • Eleştiri. (Arapça)
 • Tenkîd edilmek: Eleştirilmek. (Arapça)
 • Tenkîd etmek: Eleştirmek. (Arapça)

tenkidat / tenkidât / tenkîdât / تنقيدات

 • Eleştiriler.
 • Eleştiriler. (Arapça)

tenkidat-ı rakipkarane / tenkidat-ı rakipkârâne

 • Rekabet edercesine yapılan eleştiriler.

tenkidat-ı siyaset

 • Siyaset eleştirileri, tenkitleri.

tenkidat-ı ukala / tenkidât-ı ukalâ

 • Akıllıların tenkitleri, eleştirileri.

tenkidkar / tenkidkâr

 • Eleştirici.

tenkidkarane / tenkidkârane / tenkidkârâne

 • Eleştiri şeklinde.
 • Eleştirircesine.

tenkit

 • Eleştiri.

tenkit eden

 • Eleştiren.

tenkit edilme

 • Eleştirilme.

tenkit etme

 • Eleştirme.

tenkit etmek

 • Eleştirmek.

tenkitkar / tenkitkâr

 • Tenkit eden, eleştiren.

teşbik

 • (Şebeke. den) Şebekeleştirme, ağ biçimine koyma.

tezyidat / tezyidât

 • (Tekili: Tezyid) Artırmalar, çoğaltmalar, ziyadeleştirmeler.

zat-ı nakkad / zât-ı nakkad

 • Ehl-i tahkik; kiritik uzmanı, eleştirmen.