LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Elde etme ifadesini içeren 52 kelime bulundu...

ahiret alimi / âhiret âlimi

 • Dünyâlığa, mala, mevkiye kıymet vermeyen, ilim ile dünyâlık elde etmeye çalışmayan, âhireti dünyâya tercih eden, ilmiyle amel eden, işi sözüne uyan, ibâdet ve tâate teşvik eden, ilmi âhiretine faydalı olan tevâzu sâhibi âlim.

batarya

 • İtl. Elektrik elde etmek için hazırlanmış şişeler takımı.
 • Ask: Bir subayın emrine verilen belli sayıdaki ağır silâhlarla bunların hizmetinde bulunan insan, hayvan ve malzemenin hepsine birden verilen isim.

ce'b

 • Kesbetmek, elde etmek, kazanmak.
 • Yaban eşeğinin büyüğü.
 • Kırmızı toprak boya.
 • Göbek.

celb ve gasp etmek

 • Çekip zorla elde etmek.

celb-i menafi / celb-i menâfi

 • Menfaatlerin celbedilmesi; yarar sağlama, çıkar elde etme.

celb-i nef'

 • Faydalı olanları yapma, yararlı olanı elde etmeye çalışma.

celb-i rızık

 • Rızık elde etme.

damping

 • ing. Bir pazarı elde etmek veya bir malı elden çıkartabilmek için benzerlerinden çok düşük fiyatla satma.

daşten

 • Tutmak, elde etmek, mâlik olmak, zimmetine geçirmek. (Farsça)
 • Zabtetmek, gasbetmek, almak. (Farsça)
 • Görüp gözetlemek. (Farsça)
 • Eskimek, yıpranmak, harab olmak, köhneleşmek. (Farsça)

demagoji

 • yun. Halkı kendi menfaati için okşama siyâseti. Halkın hoşuna gidecek sözlerle insanların sevgisini kazanarak kendi maksadını elde etmeğe çalışmak. Halk avcılığı. Cerbeze.

derd-dest

 • Elde. Elde etmek, yakalamak, tutmak. Ahz.
 • Yapılmakta ve rüyet edilmekte olan.

destres / دسترس

 • Ulaşma, elde etmek. (Farsça)
 • Destres olmak: Ulaşmak, elde etmek. (Farsça)
 • Destres olunmak: Ulaşılmak. (Farsça)

feth

 • Açma, başlama.
 • Zaptetme. Ele geçirme. Zafer. Nusret.
 • Faydalı şeyleri elde etmek için yolları açmak. Muğlak şeyleri açmak. Bu iki suretle olur. Biri, basâr ile idrâk olunur. Gam ve kederi gidermek gibi. İkinci de: İki nevi olup birincisi; dünya işlerinde olur. Sürur vermekle g

ihraz / ihrâz / احراز / اَحْرَازْ

 • Kazanma, elde etme.
 • Kazanma, elde etme. (Arapça)
 • İhraz etmek: Kazanmak, elde etmek. (Arapça)
 • Kazanma, elde etme.

iktisab

 • Kazanma.
 • Tahsil etme.
 • Elde etme.
 • Kazanmak. Tahsil etmek. Elde etmek.

iktisabat

 • (Tekili: İktisab): İktisablar, kazanmalar, elde etmeler ve edinmeler.

intidam

 • Kolayca ele geçme. Kolay bir şekilde elde etme.

irbah

 • (Ribh. den) Fayda ve kazanç elde etme.
 • Fâize para verme.

istihal

 • Müstehak olmak, bir şeye ehil olmak.
 • Kolaylık elde etmek.

istihdas

 • Bir şeyi sonradan ve yeniden elde etmek.

istihlas

 • (Hulus. dan) Bir şeyi elde etmeğe çalışma.
 • Kurtarma veya kurtarılma.

istihsal / istihsâl / استحصال / اِسْتِحْصَالْ

 • Hasıl etmek. Husule getirmek. Elde etmek. Üretmek.
 • Elde etme, ele geçirme.
 • Elde etme. (Arapça)
 • Elde edilme. (Arapça)
 • Üretim. (Arapça)
 • Elde etme.

istihsal etme

 • Elde etme.

istirzak

 • (Rızk. dan) Rızk ve nafaka elde etmek için çalışma.

kesb

 • Kazanç. Çalışmak. Sa'y ve amel ile kazanmak. Elde etmek. Edinmek. Kazanç yolu.
 • Fık: Bir insanın kendi kudret ve iktidarını bir işe sarfetmesi.

kesb-i insani / kesb-i insanî

 • İnsanın çalışarak kazanması, elde etmesi.

kumar

 • Para vs. karşılığında oynanılan oyun. Meşru bir ihtiyacın karşılanması için bir çalışma sonucu olmadan piyango ve şans oyunları gibi haram yollarla kazanç elde etmektir. Dinimizde böyle oyunların her türlüsü haramdır.

kuvve-i şeheviye ve gadabiye

 • Şehvet ve öfke duyguları; insanı dünya zevklerini elde etmeye ve zararlı şeyleri defetmeye sevkeden duygular.

mazhariyet

 • Mazhar ve nâil olma. Elde etme. Muvaffakiyet.

meleke-i feylesofane

 • Filozoflar gibi ilimle bağlantılı meleke elde etme.

men talebe ve cedde, vecede

 • Kim birşeyi ister ve elde etmek için ciddî çalışırsa istediği şeye ulaşır.

meyelan-ı hak / meyelân-ı hak

 • Hakka ulaşma ve elde etme meyli, eğilimi.

meyl-üt tefevvuk

 • Üstünlük elde etmek meyil ve arzusu.

mütasarrıfa

 • İnsandaki görünmeyen his organlarının beşincisi; his organları vâsıtası ile elde edilen duyuları ve mânâları karşılaştırıp, yeni mânâlar elde etmeye yarayan kuvvet.

müyesseriyet

 • Kolaylıkla elde etme.

nail olmak / nâil olmak

 • Elde etmek, erişmek.

nailiyet

 • Ele geçirmek, murada ermek, elde etmek.

peyda etmek / peydâ etmek

 • Kazanmak, elde etmek.

rayet-i ulviyet-i şeyh-i hakkani / râyet-i ulviyet-i şeyh-i hakkanî

 • Mânevî mertebelere ulaşma ve hakikatleri elde etme yolunda Şeyh Abdülkadir-i Geylânî'nin elinde tuttuğu yücelik sembolü olan sancak.

şevk-i kesb

 • Bir kazanç elde etme şevk ve gayreti.

su-i kesb / sû-i kesb

 • Fiilin kötüye kullanılması, kötüyü kazanma, elde etme.

tahsil / تحصيل / tahsîl / تَحْص۪يلْ

 • Elde etme, kazanma.
 • Elde etme. (Arapça)
 • Öğrenim. (Arapça)
 • Elde etme.

tahsil etmek

 • Elde etmek, kazanmak.

tahsil-i irfan / tahsîl-i irfan

 • Tasavvuf bilgilerini elde etme, öğrenme. Edeler dâimâ tahsîl-i irfân Olalar her biri, bir kâmil insan.
 • İlim ve tecrübe netîcesinde bilgi edinme.

te'min

 • Güvenlik, emniyet hissi vermek.
 • Sağlamlaştırma, şüphe bırakmama.
 • Sağlamak. Kat'i vaadde bulunmak. Emn ve emân vermek.
 • Elde etme.

tedarik

 • Elde etme.

tedarik etmek

 • Elde etmek.

tedarikatta bulunma / tedarikâtta bulunma

 • Elde etmek, sahip olmak için hazırlık yapma.

temin

 • Sağlama, elde etme.

temin-i hayat

 • Hayatın devamını temin etme; yaşamı rahatlatacak vesileleri, araç ve gereçleri elde etme.

velayet-i kamile / velâyet-i kâmile

 • Mükemmel velilik; kulluk noktasında mânevî mertebeleri aşarak Allah'ın yakınlığını ve dostluğunu elde etme mükemmelliği.

vilayet

 • Bir şeyi kudretle elde etme.
 • İl.
 • Birisine kefil olmak.
 • Dostluk. Muhabbet.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın