LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Elçi ifadesini içeren 51 kelime bulundu...

ağdiye

 • Tekelcilik.

asaletlu / asaletlû

 • Asâletli, soy ve neseb sahibi, necib, asil.
 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında resmi yazışmalarda büyükelçilere, Hristiyan büyüklerine, devlet adamlarına ve prenslerine denirdi.

ataşe

 • Elçiliklerde vazifeli memur. (Fransızca)

balyoz

 • Vaktiyle Avrupa devletlerinin büyükelçi ve büyük konsoloslarıyla, general ve amiral gibi kişilerine verilen bir ünvandır. (Fransızca)
 • (Yunancadan) Kazık çakmak, büyük taşları kırmak için kullanılan uzun saplı, iri ve ağır çekiç. (Fransızca)

berid

 • Postacı. Haberci. Elçi.
 • Sürücü.
 • Dört fersah mesâfe.

ekselans

 • Eskiden bakanlar, elçiler ve cumhurbaşkanları için kullanılan bir ünvan. (Fransızca)

eluk

 • Sefir, büyük elçi.

firistade / firistâde / فرستاده

 • (Çoğulu: Firistâdegân) Elçi, gönderilmiş. (Farsça)
 • Peygamber. (Farsça)
 • Elçi. (Farsça)

hakikat-i risalet

 • Peygamberlik, elçilik gerçeği.

hazret-i resul-i ekrem

 • Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

hazret-i resul-ü ekrem

 • Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

heykeltıraş / هيكل تراش

 • Heykelci, heykeltıraş. (Arapça - Farsça)

huzur-u resul-i ekrem

 • Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed'in (a.s.m.) bizzat huzuru.

ifad

 • Bir kimseyi elçilik (sefirlik) vazifesiyle gönderme.

inhisar zihniyeti

 • Tekelcilik anlayışı (Din sadece bizim tekelimizdedir, her yönüyle bize aittir anlayışı).

irsal

 • (Resul. den) Göndermek, gönderilmek, yollamak.
 • Havale kılma.
 • Salıvermek. Kendi haline koymak.
 • Sürü sahibi olmak.
 • Elçi gönderme.

kelime-i şehadet / kelime-i şehâdet

 • "Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Hz. Muhammed'in Onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim" ifadesi.

kongre

 • Çeşitli memleketlerden yöneticilerin, elçilerin ve delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı. (Fransızca)

maslahatgüzar / maslahatgüzâr / مصلحت گزار

 • İş bilir. (Farsça)
 • Elçi vekili. Elçi namına işleri tâkible vazifeli kimse. (Farsça)
 • Elçi adına devlet işlerini yürüten. (Arapça - Farsça)

mübelliğ-i marziyat / mübelliğ-i marziyât

 • Allah'ın razı olacağı hal ve hareketleri bildiren elçi.

mürselin / mürselîn

 • Gönderilenler. Peygamberler. Allah tarafından insanların doğru yola çıkarılmaları için gönderilen elçiler.

mute harbi

 • Mute, Şam'a bağlı, Kudüs'e iki konak mesafede bir yerdi. Mute harbi müslümanlarla Rumlar arasında vuku bulan muharebelerin başlangıcıdır. Sebebi de Peygamber'in elçisinin öldürülmesidir. Resul-ü Ekrem Busrâ emiri Şürahbil bin Amr'e, ashâbından Hâris bin Umeyr ile bir mektub göndererek İslâma dâvet e

nebi / nebî

 • Peygamber, elçi.

nübüvvet

 • Peygamberlik, elçilik.

pres ateşeliği

 • Bir ülkenin yabancı ülkede kendini temsil için açtığı büyükelçilik bünyesinde bulunan Basın Ateşeliği.

resil

 • (Çoğulu: Rüsül - Rüselâ) Elçi.

resul / resûl / رسول

 • Allah'ın elçisi.
 • Elçi, haberci.
 • Kendisine kitap ve şeriat verilen peygamber.
 • Peygamber, elçi.
 • Yaratılışı, huyu, ilmi, aklı ve her bakımdan zamânında bulunan bütün insanlardan üstün olan ve yeni bir din ile gönderilen peygamber.
 • Elçi, haberci.
 • Elçi. (Arapça)
 • Peygamber. (Arapça)

resul-i ekrem / resûl-i ekrem

 • Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).
 • Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

resul-i kerim / resul-i kerîm

 • Allah'ın çok şerefli ve değerli elçisi Hz. Muhammed (a.s.m.).

resul-i rahman / resul-i rahmân

 • Rahmet ve şefkati bütün varlıkları kaplayan Allah'ın elçisi, Hz. Muhammed (a.s.m.).

resul-i sadık

 • Her haliyle doğru olan, sözleri ve hareketlerinde en küçük yalan olmayan Allah'ın elçisi Hz. Muhammed (a.s.m.).

resul-u ekrem

 • Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

resul-ü ekrem

 • Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

resul-ü ekrem (a.s.m.)

 • Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

risale

 • Mektup.
 • Bir ilme dair yazılmış küçük kitap.
 • Haber göndermek.
 • Elçinin götürdüğü mektup, name.
 • Fık: Bir kimsenin sözünü veya emrini başka birisine tebliğ etmek.

risalet

 • Elçilik, habercilik.
 • Peygamberlik.
 • Birisini bir vazife ile bir yere göndermek.
 • Peygamberlik. Büyük kitapla gelen peygamberlik.
 • Elçilik.

safir

 • (Sefir) Sefere çıkan.
 • Elçi.
 • Kâtib.

sefaret / sefâret / سفارت

 • Sefirlik, elçilik.
 • Sefirlik, elçilik.
 • Elçilik.
 • Elçilik, büyükelçilik. (Arapça)

sefarethane / sefârethâne / سفارت خانه

 • Sefirlik, elçilik. Elçilik konağı. (Farsça)
 • Elçilik binası, elçilik. (Arapça - Farsça)

sefir / sefîr / سفير

 • Elçi.
 • Elçi. Bir devletten diğer devlete bazı işler için gönderilen memur.
 • Islık sesi.
 • Elçi.
 • Elçi. (Arapça)

sefir-i kebir

 • Büyük elçi.

sefirikebir / سفيركبير

 • Büyükelçi. (Arapça - Farsça)

süfera / süferâ / سفرا

 • (Tekili: Sefir) Sefirler, elçiler.
 • Elçiler, büyükelçiler. (Arapça)

süfera-yi ecnebiye

 • Yabancı devlet sefirleri. Yabancı devlet elçileri.

umud

 • (Tekili: Amud) Direkler. Sütunlar.
 • Mc: Seyyidler. Askerî elçiler.

vafid

 • (Çoğulu: Vüffed - Evfâd - Vüfud) Elçi, temsilci.

vefd

 • Çokluk. Cemaat.
 • Bir iş için giden heyet. Elçilik.
 • Dağ başı.
 • Gelme, ulaşma, erişme, varma, vürud.
 • Delege, murahhas, elçi.
 • Gelme, vurma, ulaşma.
 • Hususi bir işle başkasının yanına varma, elçilik.

veraset-i ahmediye

 • Peygamberimizin (a.s.m.) risaleti yani, Allah'ın insanlara elçiliği yönüne varis olma özelliği.

vifadet

 • Elçilik.

vüffed

 • (Tekili: Vâfid) Temsilciler, elçiler.

vüfud / vüfûd / وفود

 • Erişme, gelme.
 • (Tekili: Vâfid) Elçiler, temsilciler.
 • Elçiler. (Arapça)