LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Egri ifadesini içeren 149 kelime bulundu...

a'sal

 • Dişinin ucu eğri olan.

a'sel

 • Eğri olan şey. Eğri dişli veya bacaklı kimse.

a'vec / اعوج

 • Eğri büğrü.
 • Yamuk, eğri büğrü. (Arapça)

adcem

 • Eğri burunlu.

afes

 • Burun eğriliği.

agzel

 • (Çoğulu: Uzelân-Uzul) Eğri kuyruklu at.
 • Silahsız kimse.
 • Yağmursuz bulut.

ahcen

 • Burnu eğri kimse.

ahfec

 • Ayakları eğri.

ahkaf

 • (Tekili: Hıkf) Eğri büğrü kum tepeleri.

ahna

 • Çapraz ve birbirine zıt işler. Çarpık, eğri şeyler.

ahnef

 • Ayakları çarpık ve eğribüğrü olan.

ahzad

 • Eğrilip bükülen, esnek.

ak'am

 • Burnu eğri.

akbel

 • Eğri gözlü.
 • Kabiliyetli kimse.
 • En çok beğenilen

aks

 • Boynuzu eğri ve kayık olmak.
 • Bağlamak.
 • Dövmek.
 • Saçlarının ucunu başının etrafına kadınlar gibi lif etmek.
 • Saçını kıvırcık göstermek.
 • Bahillik etmek.

amuc

 • Eğri giden ok.

as'ar

 • Çok kibirli, mağrur.
 • Çarpık suratlı, eğri yüzlü, eğri boyunlu.

asem

 • Kesbetmek. Kazanmak. çalışmak.
 • Dirsekten itibaren elin kuruyup çolak ve eğri olması.
 • Ayağın topuktan kuruyup eğilmesi ve aksak olması.

asma

 • Elleri veya bacakları eğri olan.

asur / asûr

 • Eğri boyunlu.

avca

 • (Müe.) Eğri. Şaşı.
 • Yay. Kavs.
 • Arık, zayıf deve.

bistar

 • Çarpık, eğri. Gevşek. (Farsça)

cair

 • Mâni, engel.
 • Eğri.
 • Çok, kesîr.
 • Eziyet eden. Cevreden. Zulmeden.

çam

 • Eğrilme, bükülme. (Farsça)
 • Salınma. (Farsça)

çavele

 • Güzel renkli bir cins gül. (Farsça)
 • Eğri büğrü, yamuk. (Farsça)

cenbiyye

 • Arapların kullandıkları bir cins eğri kamadır ki, yan taraflarına takarlar.

çeng

 • Pençe. (Farsça)
 • El. (Farsça)
 • Çalgı âletlerinden bir saz çeşidi. (Farsça)
 • Eğri büğrü. (Farsça)

çevgan

 • Cirit oyunlarında atlıların birbirlerine attıkları değnek. (Farsça)
 • Baston, ucu eğri değnek. (Farsça)

dacem

 • Eğrilik.

dal'

 • Meyl. Eğrilik. Kuvvet.
 • Ağır yük götürmek.

dalaa

 • Kuvvet.
 • Eğrilik.
 • Şiddet.

dalı'

 • Kavi, kuvvetli.
 • Muhkem, sağlam, sert.
 • Eğri.

dar'

 • Men'etmek, engel olmak.
 • Ansızın haberli olmak.
 • Eğrilik.

daribe

 • Tabiat.
 • Kılıçla vurulmuş.
 • Eğrilmiş yün.

dehre

 • (Dahra) Testere gibi dişli ve eğri budama âleti. Bağ budamak için kullanılan testere gibi dişli olan bıçak. (Farsça)

denen

 • Bir kişinin belinin bükülüp eğri olması.
 • Kolları çok kısa olmak.
 • Hayvanların ayakları kısa ve göğüsleri yere yakın olması.

dugata

 • Eğri bir ağaç cinsi.

ecnef

 • Haktan, doğruluktan, adaletten uzaklaşan, ayrılan adam.
 • Beli eğri, kambur olan adam.

efda'

 • Eli ve ayağı eğrilmiş.

efkam

 • Eğri.

ekva'

 • Eli eğri olan.

elips

 • Odaklar adı verilen sabit iki noktasından uzaklıkları toplamı sabit olan noktaların gösterdiği kapalı eğridir. Eğri ve kapalı bir geometrik şekildir. Karşılıklı iki tarafından genişlemiş bir çemberi andırır. (Fransızca)

embel

 • Kılıcı ve silahı olmayan.
 • Eyer üstünde doğru oturamayan.
 • Boynu eğri olan.

engüj

 • Filcilerin fili idare etmekte kullandıkları ucu eğriltilmiş demir karga burnu. (Farsça)

eved

 • Kuvvet. Ağır yük götürmek.
 • Eğrilik.

ezver

 • Boynu eğri olan kimse.

fed'a

 • El ve ayağı eğri olan kadın. (Müz: Efdâ)

felec

 • Küçük nehir.
 • Dişlerin seyrek olması.
 • El eğriliği.

gazzal

 • Eğrilen iplik.

gurab

 • (Çoğulu: Garbân-Egribe) Karga.

hacen

 • Eğrilik.

hacun

 • Eğrilik.
 • Uzak.
 • Mekke'de bir dağ.

hafc

 • Titremek.
 • Ayağını eğri basan.

ham / خم

 • Bükülmüş, kıvrılmış, eğrilmiş. (Farsça)
 • Eğri, bükülmüş.
 • Eğik, eğri, bükük. (Farsça)

ham'

 • Eğrilik, aksaklık.

hamide / hamîde / خميده

 • Kambur, eğrilmiş, kemerli. (Farsça)
 • Eğik, eğri. (Farsça)

hamidegi / hamidegî

 • Kamburluk, eğri büğrü olmaklık. (Farsça)

hamşüde

 • Bükülmüş, eğrilmiş. (Farsça)

hanef

 • İstikamet, doğruluk.
 • Ayak eğriliği.
 • Eğrilik, udûl.

hanif

 • İslâmiyetten evvel Allah'ın birliğine inanan ve Hz. İbrahim'in (A.S.) dininden olanların vasfı.
 • İslâmiyete kuvvetle bağlı olan ve ilmiyle âmil olan kimse.
 • Eğri.
 • Eski kötü hallerinden vazgeçip hakka ve doğruluğa yönelen.

hatt-ı münhani / hatt-ı münhanî

 • Eğri çizgi. Eğilen hat. (Farsça)

havel

 • Eğrilik.
 • Şaşılık. Bir şeyin yerinden ayrılması.

hinv

 • Eyer ağacı.
 • İyeği kemiğinin eğrice ucu.

hutaf

 • (Çoğulu: Hatâtif) Demir çengel.
 • Makaranın iki tarafında olan eğri demir.

i'vicac / i'vicâc / اعوجاج

 • Doğru davranmamak, eğri büğrü olmak. Hamlık.
 • Hakkı bâtıl, bâtılı hak göstermek.
 • Eğrilme, burkulma. (Arapça)

i'vicacat / i'vicâcât

 • Zikzaklar, eğrilikler.

iltiva

 • Burulmak.
 • Kıvrılmak, bükülmek.
 • Sarılıp birbirine dolaşmak.
 • Dalgalanma.
 • Eğri durma.
 • Nehrin dolaşıklı bir yatağı olma.

inhina / inhinâ / انحنا

 • Bükülme, eğrilme.
 • Eğri, yay. (Arapça)
 • Kıvrılma, bükülme, yay şeklini alma. (Arapça)

iskarmoz

 • Gemilerin kaburgalarını teşkil eden eğri ağaçlar.
 • Kayıklarda kürek takılıp çekilen ağaç çiviye de bu ad verilir.

ışki / ışkî

 • İki ucu saplı eğri bıçaktır ve deri ve tahta kazımakta kullanılır.

ivec

 • Eğrilik, çarpıklık, yanlışlık.
 • Hakkı ve hakikatı eğri büğrü heveslerle tahrif etmek, gayr-i müstakim şekle getirmek.

ivicac / îvicâc

 • Eğrilik.

ivicacat / îvicâcât

 • Eğrilikler.

kabise / kâbise

 • Ucu üstüne eğri ve kıvrık olan burun.

kaburga

 • Göğüs kemiklerinin beheri. Göğüs kemiklerinin bel kemiğine bağlanmak suretiyle meydana getirdikleri şeklin bütünü.
 • Gemi, sandal, kayık gibi deniz nakil vasıtalarının hayvan kaburgasına benzeyen ve omurga üzerine kaldırılan eğri ağaçları.

kafd

 • Bileğin eğri olması.

kaj / kâj

 • Eğri, bükülmüş. (Farsça)
 • Şaşı. (Farsça)

kalalib

 • (Tekili: Kullâb) Çengeller, kancalar. Uçları eğri olup bir şeyler asmağa yarayan demirler.

kavis

 • Yay, eğri.

kavs

 • Yay.
 • Eğri, yay biçiminde olan şey.
 • Dokuzuncu burcun adı.
 • Yay, eğri.

kec / كج

 • Eğri, çarpık. (Farsça)
 • Eğri. (Farsça)

kecbin

 • Şaşı. (Farsça)
 • Eğri gören. (Farsça)
 • Yanlış ve ters düşüren. (Farsça)

keckülah

 • Eğri külâhlı, külâhı eğri olan. (Farsça)
 • Mc: Hoppa. (Farsça)

kecnazar

 • Kıskanç, hasetci. (Farsça)
 • Eğri bakışlı. (Farsça)

kecnigah / kecnigâh

 • Eğri bakışlı. Bakışları eğri olan kimse. (Farsça)

kecreftar

 • Ters yürüyen. Gidişi eğri. (Farsça)

kecrev

 • Eğri giden. (Farsça)
 • Tuttuğu yol sakat ve yanlış olan. (Farsça)

kej / كژ

 • Çarpık, eğri. Kumral. Tüylü keçi. (Farsça)
 • Eğik, eğri. (Farsça)

kejçeşm

 • Şaşı, eğri bakışlı. (Farsça)

kelalib / kelâlib

 • (Tekili: Küllâb) Çengeller, kancalar, uçları eğri olan demirler.

kesis

 • Titremek. Deprenmek.
 • Eğrilik.

kev'a

 • Eli bileğinden eğri olan kadın. (Müz: Ekvâ)

kullab

 • (Çoğulu: Kalalib) Çengel, kanca. Ucu eğri nesne.

küllab

 • (Çoğulu: Kelâlib) Çengel, kanca. Ucu eğri demir.

lügeyza

 • Kertenkelenin bir yeri kazıp giderken bir tarafını da kazıp eğri çapraşık yollar yapması.

maas

 • Ayağın siniri çekilip büzülmek.
 • Ayağın eğri olması.

mail / mâil

 • Eğik. Bir tarafa eğilmiş. Eğri.
 • Meyilli. Hevesli. İstekli.
 • Düşkün.
 • Benzer.

maile / mâile

 • Eğri, eğik.
 • Coğ: Dağların bir yana doğru alçalıp giden taraflarından her biri.
 • Eğri, eğilmiş.
 • Eğri, eğilmiş, eğri-büğrü.

masyef

 • (Çoğulu: Mesâyıf) Yaz gününde oturulacak yer.
 • Su yolunun eğri büğrü yeri.

mıhcen

 • (Çoğulu: Mehâcin) Çomak.
 • Başı eğri ağaç.

muavvec

 • (İvec. den) Eğik, eğri, eğilmiş.

mudıll

 • Dalâlete düşüren, doğru yoldan çıkarıp, eğri yola saptıran mânâsına, Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından, güzel isimlerinden.

mudill

 • İdlâl edici, yoldan çıkaran, eğri yola teşvik edici.

muhanna

 • Çarpık, bükük, eğri.
 • Kınalanmış.

mukavves

 • (Kavs. den) Yay gibi bükülmüş ve eğri olan.
 • Kavis teşkil etmiş, bükülü.
 • Kavisli, eğrilmiş.

mukavvesiyet

 • Yay gibi kavisli ve eğri olma.

mukavvim

 • Kıvama getiren. Biçimine koyan. Tesviye ve tanzim edici. Eğriyi doğrultucu.

mukavvis

 • Kavisli, eğri.

mültevi

 • (Leviy. den) Eğilmiş, bükülmüş, eğrilmiş. Sarılan, eğilen.

münhadib

 • (Hadeb. den) Kamburlaşmış, eğri.

münhani / münhanî

 • Eğri.
 • Eğri, kamburlu, eğilen, eğrilen. Beli bükülmüş yaşlı kişi.

münhaniyat

 • (Tekili: Münhani) Eğri olan şeyler. Eğri şekiller.

münhaniye

 • Eğilmiş, eğri ve çarpık olan. Bükülmüş.
 • Geo: Eğri çizgi. Hatt-ı münhani.
 • Eğilen, eğrilen.
 • Eğri, çarpık.

mürechan

 • Eğik ve eğri.

müstakim

 • (Kıyam. dan) Doğru, istikametli.
 • Eğri olmayan, düz, dik.
 • Hilesiz, temiz.

müteavvic

 • Eğilmiş, eğri, çarpılmış, çarpık.

mütehanni

 • Eğrilen.

mütekavvim

 • Bozuk iken düzelen, eğri iken doğrulan.
 • İyi idâre edilen.
 • Sağlam, muhkem.
 • Müesses, te'sis edilmiş, kurulmuş.

mütekavvis

 • (Kavs. dan) Yay gibi eğri. Yay şekline giren, kavislenen. Eğrilmiş, bükülmüş.

na-dürüst

 • Doğru olmayan. Eğri. (Farsça)
 • Sağlam, dürüst ve gerçek olmayan. (Farsça)
 • Yanlış, haksız. (Farsça)

na-hemvar

 • Eğri, düz olmayan. (Farsça)
 • Uymayan, mutabık gelmeyen. (Farsça)
 • Uygunsuz. (Farsça)

na-rast

 • Eğri. Doğru olmayan. (Farsça)

normal

 • Kanun, usul ve âdetlere uygun olan. Uygun. (Fransızca)
 • Mat: Bir eğri çizgiye teğet olan doğrunun değme noktasından bu doğruya çizilen dik çizgi. (Fransızca)

sa'le

 • Eğri hurma ağacı.
 • Küçük başlı dişi devekuşu.

şakul

 • (Çekül) Geo: Bir yerin umumi hattını tâyin için kullanılan âlete denir. Bir ağır cismi ip ile yüksekten sarkıtmakla bir duvarın ne derece yatık, eğri veya doğru olduğu anlaşılması gibi.

şatib

 • Eğri, eğik, mâil.

savalic

 • Cirit oynanan eğri sopalar.

saver

 • Eğri boyunlu olmak.

savlecan

 • (Çoğulu: Savâlic) Cirit oynanılan eğri sopa.

şell

 • Seyrek seyrek dikmek.
 • Çolak.
 • Çolaklık. Kolun eğri oluşu.

ta'kif

 • Eğriltmek.

ta'vic

 • Eğme, eğip bükme. Eğriltme.

taavvüc

 • (Çoğulu: Taavvücât) Eğrilme, eğri olma.

tadacüm

 • İhtilâf. Anlaşmazlık.
 • Eğrilik.

tahanni

 • (Hany. dan) Eğilmek, eğrilmek.
 • Kınaya boyamak.

tahnib

 • Atın belinde ve ayaklarında eğrilik olmak.

takvim

 • Düzeltme. Doğrultma. Kıvamına koyma. Eğriyi doğru tutma.
 • Ta'dil etme.
 • Bir şeye kıymet tâyin eylemek.
 • Her gün güneşin doğuşu, batışı, ay ahkâmı ve süresi kaydedilmiş olan defter.
 • Günlük olaylardan bahseden gazete.

te'vid

 • Eğriltme.

teammüc

 • Eğrilik.

tecnib

 • Irak etmek, uzaklaştırmak.
 • Atın ayağının eğri olması.

teevvüd

 • Eğrilme, bükülme. İki kat olma.

tekavvüm

 • Eğri iken doğrulma.

tevla'

 • Eğrilik.

tunub

 • (Çoğulu: Etnâb) Ağaç kökleri.
 • Gövdenin siniri.
 • Süngü eğriliği.
 • Çadır ipleri.

zakna'

 • Uzun.
 • Kaba, yoğun.
 • Eğri.

zali / zâli

 • Eğri, eğimli.

zali'

 • (Çoğulu: Zulu') Eğri, meyilli.
 • Müttehem kimse. Töhmetli.
 • Aksak hayvan.

zever

 • Meyl, eğrilik.

zevra'

 • Bağdat.
 • Dicle nehri.
 • Eğri ve eğilmiş nesne. Yay.
 • Derin kuyu.
 • Uzak yer.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın