LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Egemenlik ifadesini içeren 29 kelime bulundu...

arş-ı ilahi / arş-ı ilâhî

 • Cenâb-ı Hakkın büyüklük ve yüceliğinin tecelli ettiği yer (kâinatın egemenlik ve yönetim merkezi).

daire-i hakimiyet / daire-i hâkimiyet

 • Egemenlik, üstünlük, âmirlik dairesi.

daire-i saltanat

 • Saltanat dairesi, egemenlik alanı.

hakimiyet / hâkimiyet / حاكميت

 • Hakimlik, üstünlük, egemenlik.
 • Egemenlik. (Arapça)

hakimiyet-i amme / hâkimiyet-i âmme

 • Genel hâkimiyet, egemenlik.

hakimiyet-i islamiye / hâkimiyet-i islâmiye

 • İslâmiyetin egemenlik ve hakimiyeti.

hakimiyet-i kudsiye / hâkimiyet-i kudsiye

 • Kusur ve eksiklikten yüce, mukaddes egemenlik, hâkimiyet.

hakimiyet-i millet / hâkimiyet-i millet

 • Millî egemenlik.

hakimiyet-i milliye / hâkimiyet-i milliye

 • Millî egemenlik (İslâm dini, şeriatı ve inancının egemenliği).

hakimiyet-i mutlaka / hâkimiyet-i mutlaka

 • Nitelik ve niceliğe bakmaksızın her zaman ve zeminde geçerliliği olan bir egemenlik.

hakimiyet-i nev'iye / hâkimiyet-i nev'iye

 • Bir sınıfın üstün olduğu egemenlik.

hakimiyet-i nuraniye

 • Nurlu hakimiyet, egemenlik.

hakimiyet-i umumiye

 • Genel hâkimiyet, hükümranlık, egemenlik.

hakimiyetlik / hâkimiyetlik

 • Egemenlik.

hüküm

 • Yargı, egemenlik.

rububiyetinin saltanatı

 • Allah'ın kâinatı tedbir, terbiye ve idaresindeki egemenlik ve otoritesi.

saltanat / saltanât

 • Egemenlik, hükümranlık.

saltanat-ı azime / saltanat-ı azîme

 • Büyük saltanat, egemenlik.

saltanat-ı daime

 • Devamlı, kesintisiz bir egemenlik, hâkimiyet.

saltanat-ı kudsiye

 • Kutsal saltanat, egemenlik.

saltanat-ı külliye

 • Herşeyi kuşatan ve herşeye hükmeden egemenlik.

saltanat-ı maddiye ve maneviye / saltanat-ı maddiye ve mâneviye

 • Maddî ve mânevî yönlerden kurulan egemenlik, hakimiyet.

saltanat-ı manevi / saltanat-ı mânevî

 • Mânevî saltanat, egemenlik.

saltanat-ı uzma / saltanat-ı uzmâ

 • En büyük saltanat, egemenlik.

saltanat-ı zatiye / saltanat-ı zâtiye

 • Bizzat Kendisinin hükmettiği saltanat, egemenlik.

sıfat-ı rububiyet / sıfât-ı rububiyet

 • Rububiyete dair sıfatlar; her bir varlığa yaratılış gayelerine ulaşması için muhtaç olduğu şeylerin verilmesi, onların terbiye edilip idare edilmesi ve egemenlik altında bulundurulmasına dair İlâhî sıfatlar, özellikler.

sultan-ı mutlak

 • Herşeye hükmeden, sınırsız egemenlik sahibi sultan.

tahakküm-ü zahiri / tahakküm-ü zâhirî

 • Zahirî olan egemenlik; akıl ve gönlü dışlayarak insanlara hükmetme.

taht-ı saltanat

 • Egemenlik tahtı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın