LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Osmanlıca - Türkçe Sözlük'te Edri ifadesini içeren 27 kelime bulundu...

alettedric

 • Azar azar.

bedri / bedrî

 • Bedr'e ait ve onunla alâkalı.
 • Erkek ismidir. (Müennesi: Bedriye)

bittedric

 • Yavaş yavaş.

dini tedrisat / dinî tedrisat

 • Dinî eğitim ve öğretim.

halka-i tedris

 • Öğrenim, ders halkası.

icra-yı tedris

 • Ders verme, eğitme faaliyeti.

laedri / laedrî / lâedrî

 • Bilmiyorum. (Eski zamanda şüpheci olup hiç bir şeye inanamıyan sofestailere Lâ edriye denirdi. Septisizm.
 • Kendi varlığından bile şüphe eden felsefeci.

laedriyye / lâedriyye

 • Şüphecilerle alakalı. Şüphecilik üzerine kurulu felsefe ekolü.

men lem yezuk lem yedri

 • Tatmayan bilemez. Kim ki tatmamış; o, tadını bilemez.

müstedrik

 • İstidrak eden, anlamak isteyen.

rahle-i tedris

 • Üzerine ders verilen veya alınan rahle.
 • Bir âlimden alınan ders.
 • Eğitim ve öğretim rahlesi, üzerinde ders verilen küçük masa.

serir-i tedris

 • Ders kürsüsü, eğitim divanı.
 • Ders verme makamı.

tedri'

 • Zırh giydirme.

tedri-i cüyuş

 • Askerlere zırh giydirme.

tedric / tedrîc

 • Azar azar, derece derece ilerlemek. Birisini bir şeye yavaş yavaş vardırmak.
 • Sıkıştırmak suretiyle çok güçsüz hâle koymak.
 • Edb: İfadenin derece derece yükselmesi veya alçalması.
 • Derece derece ilerleme, aşamalı olarak hareket etme.
 • Derece derece ilerleme.
 • Derece derece ilerleme, ilerletme. Azar azar hareket.

tedriç

 • Azar azar, derece derece.

tedric-i habit / tedric-i hâbit

 • Edb: İfadenin alçalması. Bir şeyi tarif ederken vasıf bakımından yukarıdan başlayıp aşağıya inmek. Bunun aksini yapmağa da Tedric-i sâid denir.

tedricat / tedricât

 • (Tekili: Tedric) Tedricler.

tedricen / tedrîcen / تدریجا / تَدْرِيجاً

 • Yavaş yavaş, azar azar, derece derece.
 • Azar azar.
 • Yavaş yavaş, azar azar, derece derece.
 • Derece derece.
 • Gitgide, adım adım, yavaş yavaş. (Arapça)
 • Derece derece.

tedrici / tedricî / tedrîcî / تدریجى / تَدْر۪يج۪ي

 • Aşama aşama, basamaklar halinde.
 • (Tedriciyye) Yavaş yavaş olan, derece derece yapılan.
 • Derece derece olan.
 • Yavaş yavaş, azar azar, gittikçe. (Arapça)
 • Derece derece.

tedris / tedrîs / تدریس / تَدْر۪يسْ

 • Okutmak. Öğretmek. Ders vermek.
 • Öğretme, ders verme.
 • Ders verme, öğretme.
 • Ders verme. (Arapça)
 • Tedrîs etmek: Ders vermek. (Arapça)
 • Ders verme.

tedris ve tederrüs

 • Ders verip ders alma.

tedris-i ulum / tedris-i ulûm

 • İlimlerin öğretimi, ders vermesi.

tedrisat / tedrisât / tedrîsât / تدریسات / تَدْر۪يسَاتْ

 • Eğitim, öğretim.
 • (Tekili: Tedris) Tedrisler. Ders vermeler.
 • Ders vermeler.
 • Öğretim. (Arapça)
 • Ders vermeler.

tedrisat-ı aliye / tedrisât-ı âliye

 • Yüksek öğretim.

tedrisat-ı ibtidaiye / tedrisât-ı ibtidâiye

 • İlk öğretim.

usul-ü tedris

 • Eğitim medotu, pedegoji.