LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Edepli ifadesini içeren 7 kelime bulundu...

adab / âdâb

 • (Edeb kelimesinin çoğuludur.) Usul, yol, yordam, davranış kaideleri, terbiye. Ahlâk ve terbiyenin gerektirdiği konuşma ve hareket tarzı. Adaba uymayanlara edepsiz denir."Edipler edepli olmalı" yani yazarlar, edebiyatçılar dine, ahlâka ve terbiyeye uymalı. Aksi halde edebiyatçı adına lâyık olamazlar,

edib / edîb / ادیب

 • Edebiyatçı, edepli, terbiyeli.
 • Edebiyatçı. (Arapça)
 • Edepli. (Arapça)

edibane / edîbâne

 • Edebiyatçı gibi, edeplice, terbiyelice.

edibe / edîbe / ادیبه

 • Bayan edebiyatçı. (Arapça)
 • Edepli bayan. (Arapça)

huşu / huşû

 • Korkuyla karışık sevgiden gelen edepli hal.

iştikak

 • Türemek. Bir kökten ayrılan kelimelerin asılları ve birbirleri ile olan münâsebetleri, meydana gelişleri.
 • Çatallaşmak. Yarılmış bir şeyin bir şıkkını almak.
 • Edb: Aynı kökten türemiş olan birkaç kelimeyi bir araya getirme sanatı. Misaller:(Edipler edepli olmalı, hem de edeb-i

müeddeb

 • Te'dip edilmiş. Edeblendirilmiş. Terbiye edilen. Edepli.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın