LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ecer ifadesini içeren 220 kelime bulundu...

a'cemi / a'cemî

 • Aceme mensub.
 • Arapçayı iyi konuşmayan. Dilsiz.
 • Beceriksiz.

ab-ı hayat

 • Kan. Ebedî hayata sebep olan hayat suyu (diye tâbir edilen) bu kelime, edebiyatta : "çok güzel ifâde, lâtif söz, parlaklık, letâfet" mânalarında geçer.
 • Tas : Aşk-ı hakiki, aşk-ı ilâhi, ilm-i ledün, mârifetullah'tan kinayedir. Âb-ı Hızır, âb-ı hayvan, âb-ı beka gibi isimlerle de söyle

aciz / âciz

 • Beceriksiz. Eli ermez. Kabiliyetsiz. Gücü yetmez olan.

acizan / âcizân

 • (Tekili: Âciz) Âcizler, beceriksizler, zayıflar, güçsüzler.

acizane / âcizâne

 • Âciz olarak. Beceriksizce. Tevâzu ile. (Alçak gönüllülük ifâdesi için söylenir) "Allah'a karşı kusurlarını bilen bir mü'min âcizâne ancak Allah'tan rahmet diler." (Farsça)

aciziyyet / âciziyyet

 • Acizlik, beceriksizlik, kabiliyetsizlik.
 • Fakirlik, tevâzu.

acuz / acûz

 • Âcizler, beceriksizler, yaşlı kadın.

acz

 • Beceriksizlik. İktidarsızlık. Kuvvetsizlik. Güçsüzlük. Yapamamak.
 • Zarardan korunmak gücünün olmaması.
 • Bir şeyin geri tarafı.

ahkam-ı ezeli / ahkâm-ı ezelî

 • Bütün zamanlarda geçerli olan ezelî hükümler, esaslar.

amin

 • Yâ Rabbi! Öyle olsun, kabul eyle! (meâlinde olup, duânın sonunda söylenir). İncil'de iki yerde geçer. Tevrat'ta da geçer. İbranice ve Süryanicede de vardır. Hakikat, çok doğru, tamam mânâsındadır.

avarız-ı divaniye

 • Tanzimat-ı Hayriye'den önce geçerli olan kanunlara göre alınan vergiler.

azze ensaruh / azze ensâruh

 • Yardımı çok olsun. (Bu tabir, padişahlara ait dua yerinde olup eski fermanlarda geçer.)

ba'

 • Kulaç.
 • Erişme.
 • Yetme.
 • Kuvvet, kudret, beceriklilik.
 • şeref, kerem.
 • Vergili, verimli olma.

bazudiraz / bâzudirâz

 • Kolu uzun olan. (Farsça)
 • Nüfuzlu, sözü geçer. (Farsça)
 • Müdahaleci. (Farsça)
 • Zâlim, zulmeden. (Farsça)

bil'ihtiyar

 • Seçerek, tercih ederek.

bil'intikal

 • Geçerek, geçmekle.

bişkul

 • Becerikli, çevik. (Farsça)
 • İhtiyatlı, tedbirli. (Farsça)
 • Akıllı. (Farsça)
 • Kuvvet sahibi. (Farsça)

bistuh

 • Beceriksiz, âciz. zayıf, cılız kimse. (Farsça)

büluh

 • Beceriksiz, âciz.
 • İşe yaramama, yorgun ve bitkin olma.

butlan

 • Bâtıl, geçersiz, asılsız olma.

caiz / câiz

 • Sakıncasız, doğru, geçerli.

can-güzar

 • Cana dokunan, candan geçer olan. (Farsça)

cari / cârî / جارِ / جَار۪ي

 • Geçerli, yürürlükte.
 • Geçerli, yürürlükte. (Arapça)
 • Geçerli.

cari olmak / câri olmak

 • Geçerli olmak.

cariye

 • Geçer olan, akıcı olan. Seyreden giden.
 • Güneş, şems.
 • Gemi.
 • Cenab-ı Hakk'ın in'âm eylediği rızık ve nimet.
 • Genç ve iyi hizmet eden kadın. Muharebede İslâm düşmanlarından esir edilen kadın hizmetçi.

cazibe kanunu

 • Madde âleminde geçerli olan Cenab-ı Hakk'ın tekvini bir kanunudur. Bu kanuna göre iki madde birbirini aralarındaki mesafe ile ters orantılı; kütle ve miktarlarıyla orantılı olarak çeker.

cebbar / cebbâr / جبار

 • Zorba. (Arapça)
 • Güçlü. (Arapça)
 • Tanrı. (Arapça)
 • Tuttuğunu koparan, becerikli. (Arapça)

cebbari / cebbârî / جباری

 • Zorbalık. (Arapça - Farsça)
 • Beceriklilik, tuttuğunu koparma. (Arapça - Farsça)

çek

 • Çekoslovakya, Bohemya ahalisinden olan ve Çek'ce konuşan kavim ki, Osmanlı metinlerinde "çeh" diye geçer.

cerbeze / جربزه

 • Aldatıcı sözlerle kurnazlık etme. Fazla sözlerle aldatıcılık. Haklı ve haksız sözlerle hakikatı gizleme.
 • Beceriklilik, fetânet ile temyiz ve cesaret-i mutedile ve kuvvet-i idareden ibâret olan sıfat-ı zihniye. (Bu kelime, Arabçada: Hilekârlık, kurnazlık gibi aşağılayıcı bir mânâda ku
 • Beceriklilik. (Arapça)

cezbe

 • Tas: Meczubiyet, istiğrak. Allah'ı hatırlayıp Allah sevgisi ile kendinden geçer bir hale gelme.

cezbedarane / cezbedarâne / cezbedârâne

 • Allah sevgisiyle kendinden geçercesine.
 • Kendinden geçerek.

cezbeli

 • Allah sevgisiyle kendinden geçer bir hale gelen.

çire

 • Mâhir, maharetli, becerikli. (Farsça)
 • Bahadır, kahraman, yiğit, cesur. (Farsça)

çire-dest

 • Becerikli, eli işe yatkın olan. (Farsça)

çiredest / çîredest / چيره دست

 • Yetenekli, becerikli. (Farsça)

çolpa

 • Bir ayağı sakat olan. (Farsça)
 • Yürürken ilk defa sol ayağını atan. (Farsça)
 • Mc: Beceriksiz. Eli yakışıksız. (Farsça)

dahiye-i harb / dâhiye-i harb

 • Çok becerikli büyük kumandan.

davud / dâvud

 • Kur'an-ı Kerim'de ismi geçer ve Benî İsrail Peygamberlerindendir. Hz. Süleyman'ın (A.S.) babasıdır. Hem Peygamber, hem Sultandı. İbranice Zebur kitabı kendisine nâzil olmuştur. Sesi çok güzeldi. M.Ö. 1010 da vefat ettiği nakledilir.

derece-i istidat ve kabiliyet

 • Beceri ve kabiliyet derecesi.

dermande

 • (Çoğulu: Dermândegân) Âciz, beceriksiz, biçare, zavallı. (Farsça)

desatir-i ekseri / desatir-i ekserî

 • Pek çok ortamda ve şartlar altında geçerli olan kanun ve kurallar.

desatir-i külliye

 • Her yerde ve konumda geçerli olan genel kurallar, prensipler, kanunlar; evrensel kanunlar.

diplomat

 • yun. Memleket hakkında siyasi söz sâhibi. Dış meseleler hakkında milletlerarası işlerle uğraşan siyaset adamı.
 • Becerikli, söz söyliyebilen.

dıraht

 • Ağaç. Şecer. (Farsça)

diraht

 • Ağaç. Şecer. (Farsça)

dirayet / dirâyet / دِرَايَتْ

 • Zekâ, iktidar, beceriklilik. Akıl ve ilim yoluyla yapılan çözüm.
 • Yetenek, beceri, sezgi.
 • Beceriklilik.

dua-yı makbule

 • Kabul görmüş, geçerli dua.

düstur-u cüz'i / düstur-u cüz'î

 • Bireysel kural; cüz'î ve sınırlı bir alanda geçerli olan kanun.

ehil / اَهِلْ

 • Uzman, becerikli, sahib.

ehl

 • (Ehil) Yabancı olmayan, alışık olduğumuz.
 • Dost, sahip, mensup. Evlâd, iyal. Kavm, müteallikat. Usta, muktedir ve becerikli anlamıyla ehil ve ehliyet İslâmiyette önemli bir husustur. Dinimiz, bize işleri ehline vermemizi emreder. Cemiyette işler, mevkiler, makamlar, görevler, ehline v

ehl-i hüner

 • Ustalık ve beceri sahipleri.

ehliyet-i eda / ehliyet-i edâ

 • Şahsın dînen geçerli olacak şekilde iş yapabilmeye elverişli olması.

ehliyyet / اهليت

 • Beceri sahipliği, yeterlilik, yetki. (Arapça)
 • Yeterlilik belgesi. (Arapça)

ekyes

 • Pek kiyâsetli, zeki, zekâvetli kişi. Mâhir, maharetli, becerikli adam.

elbette

 • (Te'kid edâtı) Kat'i veya kat'iye yakın hükümlerde kullanılır. Yazılı sözlerde daha çok "elbet" şeklinde geçer.

Emzik / Bibs / Kidful

 • About Page template By Adobe Dreamweaver CC
  sample

  Bibs Kauçuk Emzik


  Söz konusu emzik olunca, BIBS Colour gerçek bir klasik. Yaklaşık 40 yıldır Danimarka'da tasarlanıp üretilen BIBS Colour emzikler, %100 doğal kauçuk ucuyla, hava akışı sağlayan delikleri ve cilt tahrişini önlemek için geliştirilen hafif eğimli yapısı ile gerçek bir efsane! BIBS Colour, yuvarlak ve yumuşak kauçuk uç kısmı ile anne memesine en yakın forma sahip olduğundan, çocuklar tarafından kolay kabul ediliyor. Anne memesini taklit ederek, emiş sırasında hava akışı sağlıyor. Ultra hafif ve sağlam yapısı ile bebeğinizi yormuyor. BPA, PVC ve phthalates gibi zararlı maddeler içermiyor ve dünyaca geçerli EN 1400 standardına göre üretiliyor. Hiçbir emzik markasında göremeyeceğiniz kadar fazla renk çeşitine sahip olan BIBS Colour, klasikleşen zamansız tasarımı ve elegant duruşu ile tasarım ve işlevselliği birleştiriyor. BIBS Colour, bir emzikten beklenen tüm detaylara sahip olmasının yanısıra; bir emzikten beklenmeyen güzellikte tasarımı ile, tüm dünyada hem anneleri hem çocukları kendine hayran bırakıyor…

  https://www.kidnkind.com/bibs

sample

Kidful Bitkisel Boyalı Emzik Askısı


KIDFUL Emzik Askıları, çocuk ürünlerinde kullanıma uygun olan, en kaliteli %100 gerçek deriler kullanılarak EN 12586 standartlarına göre üretilir. KIDFUL'un organik serisinde kullanılan boyalar tamamen bitkiseldir ve kimyasal madde içermez. KIDFUL'un özel olarak üretilen metal klipsi kurşun ve krom içermez. Metal klipsin kıyafetlere zarar vermemesi için, klips içerisinde plastik aparatı bulunur. KIDFUL emzik askısını, güçlü lastik ve güçlü bağlantı yapısı ile, uzun seneler yıpranma sorunu yaşamadan kullanabilirsiniz...
https://www.kidnkind.com/kidful


Kidnkind Emzik Anne Bebek ve Tekstil Ürünleri Ticaret Limited Şirketi


Web sitesi :www.kidnkind.com

Telefon : 0(216) 606 21 06

(www.kidnkind.com)

erbab / erbâb

 • Sahipler, becerikliler, terbiyeciler.

eşcar / eşcâr

 • (Tekili: Şecer) Ağaçlar.
 • "Şecer"in çoğulu. Ağaçlar.

eshed

 • Becerikli, maharetli, mahir, açıkgöz, uyanık olan kişi.

eslak

 • Ağaç, şecer.

fani olma / fâni olma

 • Bir meseleye kendinden geçer derece kendini verme.

fasid / fâsid

 • Bozan, bozuk.
 • Bir ibâdetin, bâtıl olması, geçersiz olması. Bâtıl.
 • Aslı İslâmiyet'e uygun olup, sıfatı uygun olmayan muâmele, akid.

fi / fî

 • Arabçada harf-i cerrdir. Mekâna ve zamana âidiyyeti bildirir. Ta'lil için, isti'lâ için ve yine harf-i cerr olan "bâ, ilâ, min, maa" harflerinin yerine kullanılır. Geçen mef'ul ile gelecek fasıl arasında geçer. Te'kid mânası da vardı. Başka bir ifade ile kısaca (fî) : "İçinde, içine, hakkında, husus

fi-i cari / fî-i cârî

 • Geçer değer, muteber fiat.

füru

 • Aşağıda. Âciz. Beceriksiz. Geride kalmış... mânaları ifade eder, kelimenin önüne veya sonuna getirilerek ek olarak kullanılır. (Farsça)

füru-mande

 • Yorgun. bitkin. (Farsça)
 • Şaşkın, şaşırmış. (Farsça)
 • Âciz, beceriksiz. (Farsça)
 • Aşağıda, geride kalmış olan. (Farsça)

füru-mandegi / füru-mandegî

 • Yorgunluk, bitkinlik. Beceriksizlik. (Farsça)

gaf

 • Beceriksizce ve yersiz söz yahut davranış. (Fransızca)

garabet

 • Yabancılık. Gariblik.
 • Tuhaflık.
 • Âcizlik, beceriksizlik.
 • Gizli olmak. Hilaf-ı âdet olmak.
 • Iraklık.
 • Edb: Ne demek olduğu herkesçe anlaşılmayacak kelime ve tabirlerin söz arasında kullanılması.

gayl

 • Irmak, nehir.
 • Ağaç, şecer.
 • Cima etmek.
 • Kadının hâmile iken çocuğuna süt emzirmesi.

gayr-ı muteber

 • Geçersiz, itibar edilmeyen.

güzar

 • Geçiş, geçme. (Farsça)
 • Beceren, halleden, yapan. (Farsça)
 • Geçiren, geçirici mânâlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Dem-güzar : Zaman geçiren, vakit öldüren. (Farsça)

hacıyatmaz

 • Dibindeki ağırlıktan dolayı yere ne şekilde bırakılırsa bırakılsın, dik bir durum alan oyuncak.
 • Mc: Zor durumlarda kendisini çabucak toparlamayı beceren kişi.

haddam

 • Muvaffakiyetli kişi.
 • İşlerinde başarılı ve becerikli kimse.
 • Çalışkan ve gayretli olan.
 • Hademe, hizmetçi.

hakikat-i amme / hakikat-i âmme

 • Umûmi, her yerde geçerli olan gerçek.

hakimiyet-i mutlaka / hâkimiyet-i mutlaka

 • Nitelik ve niceliğe bakmaksızın her zaman ve zeminde geçerliliği olan bir egemenlik.

halenc

 • (Çoğulu: Halânic) Ağaç, şecer.

hamarat

 • Becerikli, elinden iş gelir, cerbezeli.

hareket-i cezbekarane / hareket-i cezbekârâne

 • Kendinden geçer bir şekilde hareket.

hatme-i hacegan / hatme-i hâcegân

 • Nakşi tarikatı mensublarının fikri ve nazarı mâsivadan tecerrüd ederek, topluca muayyen dua ve zikirlerini sonuna kadar okumaları. (Farsça)

hazaze

 • Tıb: Bulaşıcı, müzmin bir cilt hastalığı olup sonradan bağırsaklara geçerse öldürücü olur.

hazık / hâzık

 • İşinin ehli, becerikli, tecrübeli, uzman.

hebenneka

 • Ahmaklığı darb-ı mesel olmuş bir kimsedir.
 • Mc: Zeki ve becerikli olmadığı halde kendini öyle sanan.

hencam

 • Elinden iş gelmeyen, beceriksiz kimse. (Farsça)

herru

 • "Ne olursa olsun. Ya batar ya çıkar." mânâsındaki "ya herrû ya merrû tâbirinde geçer.

hikmet-i amme-i kainat / hikmet-i âmme-i kâinat

 • Bütün kâinatta geçerli olan hikmet.

hilafeten / hilâfeten

 • Birinin yerine geçerek.
 • Halife olarak.

himyata

 • (Süryanicedir ve Tevrat'ta geçer.) Resul-ü Ekrem Hz. Muhammed'in (A.S.M.) İbranice bir ismidir.

hüner / هنر

 • Beceri, ustalık.
 • Ustalık, beceri.
 • Sanat, ustalık, beceri. (Farsça)

hünermend / هنرمند

 • Marifetli, becerili, hüner sahibi. (Farsça)

hünerver

 • Çok ustalıklı. Becerikli. Usta. Mahâret sahibi. (Farsça)
 • Becerikli.

ibtal / ibtâl / ابطال

 • Geçersiz kılma, kaldırma, bozma. (Arapça)
 • İbtâl edilmek: Geçersiz kılınmak, kaldırılmak, bozulmak. (Arapça)
 • İbtâl etmek: Geçersiz kılmak, kaldırmak, bozmak. (Arapça)

idare

 • Devrettirmek. Çekip çevirmek. Döndürmek. Kullanmak. Becermek.

ihtiyaren

 • Seçerek, isteyerek.

ihtiyarkarane / ihtiyarkârâne

 • En iyisini seçerek.

ilbas-ı hırka

 • Bir tarikata intisab ile mutad olan menzilleri geçerek irşad mertebesine yükselenlere, şeyhlerinden gördükleri yolda başkalarını irşad ile izin verme salâhiyetini ihtiva eden "İcazetname: hilâfetname" verme.

işcar

 • (Şecer. den) Ağaç yetiştirme. Ağaçlandırma.

işgüzar

 • Becerikli, çalışkan. (Farsça)
 • Kendini göstermek için gerekmezken işe karışan. (Farsça)
 • Becerikli, iş görür.

isna aşeriyye / isnâ aşeriyye

 • Şiîliğin kollarından biri. Hazret-i Ali'nin halîfe olması açıkça emr olunmuştu, Eshâb (Peygamber efendimizin arkadaşları) bu emri yerine getirmediği için kâfir oldu diyen, Peygamber efendimizin vefâtından sonra hazret-i Ali ve sırasıyla onun iki oğlu ile torunlarını meşrû (geçerli) imâm kabûl eden v

istiğrakkarane / istiğrakkârâne / istiğrâkkârâne

 • Allah aşkıyla kendinden geçercesine.
 • Kendinden geçercesine.

kabiliyet-i ilim

 • İlim kabiliyeti, becerisi.

kadi iyaz / kadî iyaz

 • Lâkabı: Ebu-l Fadl bin Musa el Yahsabî'dir. Muhaddislerin meşhurlarından ve edebiyatçılardan olup, 476 hicrî tarihinde Site kasabasında doğmuş, sonra Endülüse geçerek Kurtuba'da ve diğer ilim merkezlerinde ilim tahsili yapmıştır. Daha sonra Site kasabasında uzun bir zaman durmuş, bir ara Garnata şeh

kanun-u edebi / kanun-u edebî

 • Edebiyatta geçerli olan kanun.

kanun-u hafiziyet / kanun-u hafîziyet

 • Allah'ın bütün kâinatta geçerli olan muhafaza edicilik kanunu.

kanun-u kader-i ilahi / kanun-u kader-i ilâhî

 • Allah'ın meydana gelecek hadiseleri gerçekleşmeden önce sonsuz ilmiyle belirlediği ve bütün kâinatta geçerli olan kanunlar.

kanun-u külli / kanun-u küllî

 • Herşeyde geçerli kanun.

kargüzar

 • Becerikli. İş yapabilen. Elinden iş gelen. (Farsça)

karperverd / kârperverd

 • Becerikli, iş yapan, elinden bir iş gelen. (Farsça)

karsaz / kârsaz

 • Becerikli, elinden iş gelen. (Farsça)

kasir-ül ba' / kasîr-ül bâ'

 • Kısa boylu, beceriksiz, zavallı.

kasır-ül yed

 • Eli kısa. Âciz, işten anlamaz, beceriksiz.

kasırane

 • Âcizane, beceriksizcesine.

kavaid-i külliye-i muntazama

 • Her yerde geçerli olan küllî ve muntazam kaideler.

keramet

 • Allah (C.C.) indinde makbul bir veli abdin (yâni, âdi beşeriyyetten bir derece tecerrüd edebilen zatların) lütf-u İlâhî ile gösterdiği büyük mârifet. Velâyet mertebelerinde yükselen bir abdin hilaf-ı âdet hâli.
 • Bağış, kerem.
 • İkram, ağırlama.

kerim

 • Her şeyin iyisi, faydalısı. Kerem ile muttasıf olan, ihsan ve inayet sâhibi. Şerefli ve izzetli. Muhterem, cömert, müsamahakâr. (Kur'an-ı Kerim tâbirindeki kerim; muazzez, mükerrem mânâsınadır. Kur'an-ı Kerim'de bu kelime 27 defa geçer ve ancak iki defa Cenab-ı Hak hakkında kullanılmıştır.)

kesret mertebesi

 • Çokluk özelliğinin geçerli olduğu derece.

kıs

 • "Kıyas et, buna benzet, bununla ölç!" mânalarına gelir ve bazı tâbirlerde geçer. Meselâ: (Ve kıs ala hâzâ: Bunun üzerine kıyas et.)

kıyas-ı fasid / kıyâs-ı fâsid

 • Şartlarına uygun olmadan yapılan bozuk, geçersiz kıyas.

kıyas-ı faside / kıyas-ı fâside

 • Yanlış, bozuk, geçersiz kıyas.

kıyas-ı maalfarık / kıyas-ı maalfârık

 • Birbirine benzemeyen şeyler arasında yapılan geçersiz kıyas.

kudret

 • Güç. Takat.
 • Her yeri kaplayan kudretullah.
 • Varlık. Ehliyet. Becerebilme.
 • Zenginlik.
 • Kabiliyet.
 • İlm-i kelâmda: Allah Teâlâ'ya mahsus ezelî ve ebedî ve bütün kâinatta tasarruf eden sıfattır.
 • Güç.
 • Allah'ın bütün varlıkları kuşatmış olan gücü.
 • Varlık, zenginlik.
 • Ehliyet, becerebilme.

küfne

 • Ağaç, şecer.

kurmay

 • Ordunun muharebeye hazırlanmasında ve savaş sırasındaki sevk ve idaresi için hususi tarzda yetiştirilmiş subay.
 • Mc: Becerikli.

kuvve-i kalemiye

 • Kalem gücü, yazma becerisi.

lağv

 • Geçersiz, boş.

maharet / مهارت / mahâret

 • Ustalık, beceri.
 • Beceri, hüner.
 • Ustalık, beceriklilik.
 • Beceri.
 • Beceri. (Arapça)

maharet-i fevkalade / maharet-i fevkalâde

 • Olağanüstü beceri.

maharet-i ilmiye

 • İlmi beceri, ustalık.

maharetli

 • Becerikli, yetenekli.

mahir / mâhir / ماهر

 • Becerikli, hünerli, san'atkâr.
 • Maharetli, becerikli.
 • Maharetli, becerikli.
 • Maharetli, hünerli, becerikli.
 • Becerili, maharetli. (Arapça)

mahirane / mâhirâne

 • Ustaca, beceriklice.

makbul / makbûl

 • Kabul gören, geçerli.
 • Kabul edilen, geçerli.

makbuliyet / makbûliyet

 • Kabul edilebilirlik, geçerlilik.

marifet / معرفت

 • Bilme. (Arapça)
 • Ustalık, beceri. (Arapça)
 • Aracı. (Arapça)

mecerre

 • (Mecerret-üs Sema) Kehkeşan, Samanyolu denilen büyük, parlak yıldız kümesi.

meczubane / meczubâne

 • Cezbeye gelenler gibi, kendinden geçerek.

meharet

 • Ustalık, beceriklilik, üstadlık. Meleke ve mümârese.
 • Kur'anda meharet: Hıfzın kuvvetiyle harflerin mahreçlerine riâyettir.

melekat / melekât

 • Melekeler; tekrarla yapılan iş veya tecrübelerden sonra elde edilen bilgi ve beceriler.

meleke / مَلَكَه

 • Tecrübe ve tekrarla elde edilen beceri, maharet, iktidar, ustalık.
 • Zihnin anlama, kavrama, hatırlama gibi özellikleri, tekrar tekrar yapmaktan dolayı kazanılan beceri.
 • Beceri.

meleke-i ameliye / مَلَكَۀِ عَمَلِيَه

 • İşle ilgili beceri.

meleke-i san'at

 • San'at kabiliyeti, becerisi.

mer'i / mer'î / مرئى

 • Yürürlükte, geçerli. (Arapça)

mer'iyy-ül hatır / mer'iyy-ül hâtır

 • İtibarlı. Sözü geçer.

mer'iyyet

 • Mer'î oluş. Makbul olma. Muteber olma. Hükmü geçer olma.

meşcer

 • (Meşcere) Ağaçlık yer, koru, şeceristan.

meşhum

 • Cesaretli. Sözü geçer kimse. Zeyrek. Zeki. Akıllı.
 • Korkmuş. Korkutulmuş.
 • Çok güzel hareketli at.

meskenet

 • Miskinlik. Tembellik. Uyuşukluk. Bitkinlik. Beceriksizlik. Fakirlik. Yoksulluk.

mest

 • Ayakkabı.
 • Sarhoş. Aklı başında olmayan. Kendinden geçercesine haz duymak mânasında "mest olmak" şeklinde kullanılır.

mevlevi-vari / mevlevi-vâri

 • Mevlevî tarikatı mensuplarının cezbe halinde, Allah aşkıyla kendinden geçerek dönmeleri gibi.

mevzu'

 • Bahis. Üzerinde durulan mes'ele.
 • Aşağılanmış olan.
 • Konulmuş. Vaz olunmuş.
 • Uydurma. Doğru ve hakikat olmayan.
 • Geçer olan, muteber, işlemekte olan, câri.

mihver-i alem / mihver-i âlem

 • Arzın merkezinden geçerek semâ küresini her iki tarafta kesen mevhum hat.

miskin

 • Aciz, zavallı, beceriksiz, hareketsiz.
 • Cüzzamlı.
 • Mal ve mülkü olmayan, kendini idareden âciz, yoksul.

miskinlik

 • Âcizlik, uyuşukluk, beceriksizlik, güçsüz ve tepkisiz kalma.

mu'teberat

 • (Tekili: Mu'teber) İtibarlı, hükmü geçer şeyler.

mu'teberiyet

 • Yürürlükte olma, geçerlilik.
 • Muteberlik, güvenirlik.

mücahede

 • (Çoğulu: Mücahedât) Cihad etme.
 • Din düşmanına karşı koyma. Çarpışma.
 • Uğraşma. Çalışma. Gayret gösterme.İslâmiyette mücahedenin ehemmiyeti hakkında Deylemî'den (R.A.) mervi Hadis-i Şerif meâli: "Allah bir kulu sevdiği vakitte onu Zât-ı Uluhiyetine hizmet etmek için seçer. Onu

mudiyyen

 • Giderek, geçerek.

mühendis-i mahir / mühendis-i mâhir

 • Alanında maharet sahibi, becerikli olan mühendis.

muktedir

 • Güçlü, kuvvetli, becerikli. İşe gücü yeten. İktidarlı.

mürevvic

 • Geçerli kılan, değer veren.

müruriye

 • Bir köprüden veya yabancı memleketden geçerken verilen para.

müşeccer

 • (Şecer. den) Ağaç gibi dallı budaklı olan yazı veya resim.

müteaddi

 • (Udvan. dan) Başkasının hakkına tecavüz eden, saldıran, sataşan.
 • Gr: Lâzım fiilinin mukabili. Fiil eseri fâilden mef'ul denilen diğer bir isme geçerse o halde fiil müteaddi olur. Geçişli fiil. (Anlatmak, düşündürmek gibi)

muteber / mûteber / معتبر

 • Geçerli, itibar edilen.
 • Geçerli.
 • İtibarlı. (Arapça)
 • Geçerli. (Arapça)

mütecerrid

 • (Mücerred. den) Tek kalmış, tek başına olan.
 • Soyunan, tecerrüd eden, çıplak olan.
 • Bekâr. Evli olmıyan.
 • Tas: Dünya işlerinden vazgeçip Allah'a bağlanan.
 • Tecerrüt eden, sıyrılan; dünya işlerinden vazgeçip Allah'a yönelmiş.
 • Tecerrüt etmiş, soyutlanmış.

mütekasırin / mütekasırîn

 • (Tekili: Mütükasır) Kısalık gösterenler.
 • Ellerinden geldiği, becerebildikleri halde iş yapmayanlar.

müteneffiz

 • Nüfuz sahibi, sözü geçer olan. İtibarı cari bulunan.

müzebzeb

 • Karmakarışık.
 • Elinden iş gelmez, bir şeye karar veremeyen. Beceriksiz.

na-ehil

 • Ehliyetsiz, beceriksiz. Ehil olmayan. (Farsça)

nafık / nâfık

 • Geçer para. Geçer akçe.
 • Geçer akçe.

nafiz / nâfiz

 • Sahîh, geçerli. Başkasının hakkı bulunmayan. Başkasının hakkını tealluk etmeyen.

nafizane / nâfizâne

 • Derinlere işler ve hükmü geçer bir şekilde.

nafiziyet

 • Sözü geçerlik, nâfizlik.

nane molla

 • Mc: Beceriksiz, işe yaramaz, ağır hareketli mânalarında kullanılan bir tâbirdir.

nazır-ı mahir / nâzır-ı mâhir

 • Becerikli gözlemci.

nefiz

 • Okun geçmesi gibi içe geçmek, işlemek.
 • Sözü geçer olmak.

neseb

 • Soy, şecere. Çocuğu ana ve babaya bağlayan kan bağı. Ekseriya baba yönünden olan yakınlık için kullanılır. Babalar ve yukarıya doğru büyük babalar ile oğullar ve aşağıya doğru oğullar arasındaki alâkaya amûdî yakınlık; erkek kardeşler ile bunların oğ ulları ve amca oğulları arasındaki alâkaya ufkî y

nizamat-ı külliye / nizâmât-ı külliye

 • Kapsamlı ve her yerde geçerli olan düzenler.

nüfuz / nüfûz

 • Sözü geçer olmak, sözü dinlenmek.
 • Vücudundan işleyip geçmek. İçine alan.
 • İçe geçme, sözü geçer olma.

nükul / nükûl

 • Dönme, cayma, vazgeçme; bir malı satın aldıktan sonra vazgeçerek satıcıya geri verme.

nur-u muteber

 • Geçerli, itibar edilen nur.

örf-ü ulema

 • Âlimler arasında geçerli olan, âlimler arasındaki gelenek.

özür

 • Geçerli bahane, kusur, eksiklik.

pişanidar / pişanîdâr

 • Yüzsüzlük yaparak işini beceren. (Farsça)

pişdar

 • Öncü. Harpte ileriden düşmana gönderilen askerler. (Farsça)
 • Önde giden. Önayak olan. (Farsça)
 • San'at, meslek. (Farsça)
 • Kumandan. (Farsça)
 • Mc: Yüzsüz. Yüzsüzlükle iş beceren. (Farsça)

ra

 • Kur'an alfabesinde onikinci harftir. Ebced hesabında 200 sayısına işaret eder. Bu harfe "Rı" denildiği gibi, "Ra-i mühmele" de denilir. Bazı tarih kayıtlarında" Rebi-ül Evvel" ayına işaret olarak geçer.

remli / remlî

 • (Şihâbüddin Remlî) (Mi: 1371-1440) Filistin'in Reml kasabasında doğmuş, Şeyhülislâm'dır. Mecmuat-ul Ahzab'da namı Kutb-ül Ârifîn diye geçer. Kimya-yı Saadet namında salâvatları ile meşhurdur. Fıkh ve tevhide, tasavvufa dair manzumeleri vardır. " İmam-ı Remlî" diye anılır.

revac

 • Sürüm, geçerlik, itibarda olma, herkesçe aranılma.
 • Sürüm. Kıymet, değer, geçerlik, makbuliyet.
 • Geçerlik, değer, sürüm.

şaar

 • Ağaç, şecer.

şahbaz

 • İri ve beyaz doğan kuşu. (Farsça)
 • Mc: Çevik ve becerikli. Yiğit, şanlı, kahraman. (Farsça)

sahib-vücud

 • Sözü geçer, mevki sâhibi kimse.

saigan

 • Boğazdan kolayca geçerek.

saik-i muhtar / sâik-i muhtar

 • En güzel, en ideal olanı seçerek sevkeden, Allah.

sanayi

 • San'at, zanaat, beceri, hüner; ham maddeleri işleyerek mamul madde haline sokmak için uygulanan işlem ve araçların bütünü; endüstri.

sard

 • Nüfuz etmek, sözü geçer olmak.
 • Katıksız, saf, hâlis.
 • Soğuk.

şatahat

 • Mânevi sarhoşluk.
 • Kendinden geçer bir hâle gelmek ve böyle istiğrak hâlinde iken söylenen müvazenesiz sözler.

şecerat / şecerât

 • (Tekili: şecere) şecereler.

şecere

 • (Bak: ŞECER)

şehbaz / şehbâz

 • Atik, becerikli, şanlı yiğit.

semen-i rayic / semen-i râyic

 • Geçer değer, o zamanki kıymeti, fiyatı.

şeref

 • Yükseklik, yücelik. Büyüklük.
 • İnsanlar arasında geçerli ve makbul olma. Büyük bir makam sâhibi olma.
 • Cenab-ı Hakka itâat ve ubudiyyeti ve yüksek hizmeti ile çok ihsanına mazhar olma.
 • İftihâr, övünme.
 • Yükseklik, büyüklük, yüksek mertebe. İnsanlar arasında geçerli ve makbûl olma. Cenâb-ı Hakk'a itâat ve yüksek hizmeti ile çok ihsâna mazhâr olma, iftihâr.

seyna'

 • Bir ağacın adı.
 • Ağaç, şecer.

suluh

 • Sahte olmayıp geçer akçalar. Sağlam ve hakiki paralar.

sütuh

 • Yorgun, bezgin. (Farsça)
 • Sıkıntılı, kederli. (Farsça)
 • Beceriksiz. (Farsça)

taaddi

 • Saldırma.
 • Düşmanlık.
 • Ezme.
 • Şeriattan ayrılma. Tecavüz etme. Zulmetme. Örf âdet ve mukavelenin hilâfına hareket etme.
 • Gr: Fiilin geçer halde olması, müteaddi olması.

tecerru' / تجرع

 • Yudumlama. (Arapça)
 • Tecerru' etmek: Yudumlamak. (Arapça)

tecerrüd / تجرد

 • Bekarlık. (Arapça)
 • Çıplaklık. (Arapça)
 • Soyutlanma. (Arapça)
 • Tecerrüd etmek: (Arapça)
 • Çıplak kalmak. (Arapça)
 • Soyutlanmak. (Arapça)

tedavül

 • Elden ele dolaşma.
 • Kullanma.
 • Sürüm.
 • Geçerlilik.

temyizen

 • Temyiz suretiyle. Temyiz yoluyla. Seçerek.
 • Ayırarak, seçerek.

teneffüz

 • (Nefz. den) Nüfuz sahibi ve sözü geçer olma.

tercihan

 • Üstün tutarak, seçerek.

tervic

 • Revaç vermek. Değerini arttırmak.
 • Müsait karşılamak. Kabul ettirip, geçerli kılmak.
 • Kabul ettirme, geçerli kılma.
 • Revaç verme, değerini artırma, geçerli kılma.

teşacür

 • (şecer. den) Sopalarla vuruşma. Birbirine girme kavga, dövüş.

teşcir

 • (Şecer. den) Ağaçlandırma.

tevatür

 • Kuvvetli haber.
 • Bir haberin ağızdan ağıza geçerek yayılması. (Bak: Mütevatir).

uhde

 • Bir işi üzerine alma. Söz verme.
 • Ahidnâme. Bir kimsenin üstünde olan iş veya şey.
 • Mes'uliyet hududu.
 • Ric'at ve taalluk dâiresi.
 • Becerme, yapma.
 • Mes'uliyet, sorumluluk.

usul-ü arabiye

 • Arapça gramerinde geçerli olan temel kurallar.

uzube

 • (Uzbe) Bekârlık. Erginlik hâleti varken tecerrüd halinde kalmak. Evlenmemek.

vakıf

 • (ة) harfiyle biten kelimelerde (ﻫ) sesi verilerek durma ("şeceratin" kelimesinin "şecerah" şeklinde okunması gibi).

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın