REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ERKEK ifadesini içeren 284 kelime bulundu...

a'deb

 • Erkeklerden arkadaşı ve yardımcısı olmayan.
 • Bir boynuzu kırık hayvan.

a'zeb

 • Karısı olmayan erkek.

abd

 • Kul, köle, Allah'ın kulu. Mahluk, insan. Hizmetçi. (Hür'ün zıddı). "Abd kelimesi Allah'ın bazı isimleriyle birleştirilerek erkek isimleri meydana getirilir. Abdullah (Allah'ın kulu). Abdulbâki (Ebedi olan Allah'ın kulu) gibi. Bu isimleri taşıyan insanlar buna lâyık olmaya çalışmalıdırlar."

abid / âbid / عابد

 • İbadet eden. (Arapça)
 • Erkek adı. (Arapça)

adam

 • İnsan.
 • Erkek kişi.
 • Birinin tarafını tutan kimse.
 • İyi ve terbiyeli yetişmiş insan.

ahu-yi ner

 • Erkek ceylan.

ahval

 • (Tekili: Hâl) Dayılar. Annenin erkek kardeşleri.

ahzem

 • Erkek yılan.

akam

 • Erkek ve dişi kısırlığı.

akim / akîm

 • Neticesiz, sonu yok. Beyhude.
 • Yağmur getirmeyen rüzgar.
 • Çocuğu olmayan, kısır. Doğurmayan (kadın), doğurtmayan (erkek).
 • Beyhude, boş yere.
 • Kısır erkek veya kadın.

akır / âkır

 • Kısır, verimsiz, kumlu toprak.
 • Çocuksuz kadın.
 • Oğlu veya kızı olmayan erkek.
 • Yaralayan, yaralayıcı.

akruban

 • Erkek akrep.

aktör

 • Tiyatroda erkek oyuncu. (Fransızca)

amr

 • Bir erkek ismi.

aneban

 • Erkek geyik.

ankas

 • Erkek tilki yavrusu.

ankeb

 • Erkek örümcek.

asabe

 • Baba tarafından akrabâ, hısım. Allahü teâlânın Kur'ân-ı kerîmde hisse (pay) takdîr edip bildirdiği vârislerden (Eshâb-ı ferâizden) sonra gelen ve belli bir payı olmayıp artan malı almaya hak kazanan, ölene erkek vâsıtasıyla bağlanan erkek akrabâ veya bâzı durumlarda bunlar gibi vâris olan kadınlar.

ashar

 • (Tekili: Sıhr) Evlenme neticesinde akraba olan erkekler. (Kayınbiraderler, kayınpederler, güveyler.)

avret

 • Eksik. Gedik. Gizlenmesi lâzım gelen şey. Dinen örtülmesi vâcib olan âzâ, ud yeri. Utanılacak ve hayâ edilecek şey. Erkeklerde göbek ile diz kapağı arasındaki kısım.
 • Kadın. Zevce. Nikâhlı.
 • Gece uykuya yatacağı vakit ve seherden evvel uykudan kalkılacak saate de şeriat örfünde

ayman

 • Süt içmeğe iştihası olan erkek.
 • Malı gitmiş kişi.

bab

 • Evlat sahibi erkek. Ata, ecdat. (Farsça)
 • Gemi halatlarının bağlandığı yer. (Farsça)
 • İnşaatta ağırlıkların bindirildiği direk. (Farsça)
 • Mânevi rehber, şeyh. (Farsça)
 • Bektaşi şeyhi. (Farsça)
 • Hayırhah ve muhterem. (Farsça)
 • Daha çok zencilerde olan bir hastalık cinsi.Aile reisi babadır. Babanın hayatt (Farsça)

badih

 • (Bâdihe) Beklenmedik ziyaret.
 • Erkek ziyaretçi.
 • Birden bire gelen ilham.
 • Ansızın, âniden.

bahıyre

 • Cahiliyye devrinde beş batın doğuran devenin beşinci yavrusu erkek olursa kulağı yarılır ve salıverilirdi. Artık hiç bir işte kullanılmayan bu deveye bu ad verilirdi.

bair

 • Erkek deve.

baliğ / bâliğ

 • Bülûğa eren, ergenlik çağına gelen. Cünüp olup, gusül (boy) abdesti almağa başlayan, evlenecek yaşa gelen erkek.

bayram namazı

 • Fıtr (Ramazan) ve Kurban bayramının birinci günü güneş doğduktan yaklaşık 45 dakika sonra erkeklerin cemâat hâlinde kılmaları vâcib olan iki rek'atlik namaz.

bedri / bedrî

 • Bedr'e ait ve onunla alâkalı.
 • Erkek ismidir. (Müennesi: Bedriye)

bekar / bekâr

 • Evlenmemiş erkek.

bekaret / bekâret

 • Kızlık. Erkek görmemiş kızın hali.

bekr

 • Genç erkek deve. (Müe: Bekre)

benin / benîn

 • (Tekili: İbn) Oğullar, erkek çocuklar.
 • Akıllı, temkinli, tedbirli kimse.

benul-a'yan / benûl-a'yân

 • İslâm mîrâs hukûkunda; ölenin aynı ana ve babadan olan erkek ve kız kardeşlerinden her biri.

benul-ahyaf / benûl-ahyâf

 • İslâm mîrâs hukûkunda Eshâb-ı ferâiz adı verilen (Allahü teâlânın Kur'ân-ı kerîmde hisselerini, paylarını bildirdiği) kimselerden ana bir erkek ve kız kardeşler.

betul / betûl

 • (Betâl) Erkekten kaçınan nâmuslu kadın.
 • Hz. Fatımatüzzehra ve Hz. Meryem'in sıfatı.

betül

 • Erkekten sakınan namuslu kadın.

beyyine

 • Açık delîl.
 • Kur'ân-ı kerîm.
 • Mûcize.
 • Delil, şâhid.
 • Âdil olan iki erkek veya bir erkek ile iki kadın şâhid.
 • Peygamber efendimizin isimlerinden.

bihak

 • Erkek kurt.

birader / birâder / برادر / بِرَادَرْ

 • Erkek kardeş. (Farsça)
 • Erkek kardeş.

boşanmak

 • Eşi ile olan nikâh bağını bozmak. Eşinden ayrılmak. (Medeni kanun, boşama yetkisini mahkemeye bırakmıştır. İslâm dini evlenmeyi Allah'ın emirleri dahilinde karşılıklı rızaya bağlı hür bir sözleşme olarak gördüğünden kadınla erkek boşanma yetkisinin kimde olacağını da kararlaştırabilirler. İsterlerse (Türkçe)

bügeyg

 • Koyun.
 • Besili erkek geyik.
 • Semiz keçi.
 • Bir yerin adı.

buh

 • Erkek baykuş.
 • Çakır doğan.

burak

 • Peygamber efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gece (mîrac gecesinde) üzerine bindiği ve kendisini Mekke'den Kudüs-ü şerîfe kadar götüren (taşıyan) Cennet hayvanı. Burak, dünyâ hayvanlarından değildir. Erkekliği ve dişiliği yoktur. Çok hızlı giderdi.

cedeme

 • (Çoğulu: Cüdem) Yaramaz dişi koyun.
 • Kısa boylu erkek.

cedi

 • Güneş medarının oniki burcundan birisi. Oğlak burcu. (Güneşin cenuba doğru inişinin en aşağı derecesini bildirir.)
 • Keçinin erkek yavrusu, erkek oğlak.

cemel

 • Erkek deve. İbil.

centilmen

 • ing. Kibar erkek, çelebi, görgülü kişi.

cimal

 • (Tekili: Cemel) Erkek develer.

cürre-baz

 • Atmaca kuşu. (Farsça)
 • Erkek şahin veya akdoğan. (Farsça)
 • Hızla uçan ok. (Farsça)

dadaş

 • Delikanlı, babayiğit kimse.
 • Erkek kardeş.

dadender / dâdender

 • Erkek üvey kardeş. (Farsça)

darülmuallimin / dârülmuallimîn / دارالمعلمين

 • Erkek öğretmen okulu. (Arapça)

dayı

 • Tunus ve Cezayir'in, Osmanlı idaresinde bulunduğu sıralarda buraları Osmanlılara tâbi olarak idare eden kimselere verilen ünvan.
 • Annenin erkek kardeşi.

dıb'an

 • (Çoğulu: Dabâin-Dıbâ) Erkek sırtlan.

dırab

 • Erkek dişiye aşmak.
 • Küçük dağlar.

dost

 • (Çoğulu: Dostân) Sevilen insan, muhib, yâr. (Farsça)
 • Erkek veya kadın sevgili, mâşuk, mahbub, mâşuka, mahbube. (Farsça)
 • Hakiki dost ve âşıkların ve âriflerin âşık oldukları Allah. (Farsça)

du'

 • (Çoğulu: Ezvâ-Zayân) Erkek baykuş.

ebu bekir-i sıddık

 • Asıl adı Abdullah, künyesi Ebu Bekir, lâkabı Sıddık ve Atik. Erkekler içerisinde Resul-i Ekreme (A.S.M.) ilk iman eden; bütün muharebelerde ona refakat eden; seferde, hazarda, bütün tehlikeli anlarda Peygamber Efendimizle (A.S.M.) beraber çalışmış ve onun en yakın Sahâbesi. Onun sohbetinden feyz alm

efder

 • (Evder) Amca. Babanın erkek kardeşleri. (Farsça)
 • Yeğen. Amca, hala, teyze çocukları. (Farsça)

ermel

 • (Çoğulu: Erâmil) Ayakları siyah olan koyun.
 • Kadını olmayan erkek.

eshab-ı feraiz / eshâb-ı ferâiz

 • Ölen bir kimsenin mîrâsına (geriye bıraktığı mala) vâris (hak sâhibi) olan ve Allahü teâlânın Kur'ân-ı kerîmde hisselerini (paylarını) bildirdiği dördü erkek, sekizi kadın on iki kişi.

esvel

 • Karnı sarkık olan erkek. (Müe: Sevlâ)

evlad-ı zükur / evlâd-ı zükur / evlâd-ı zükûr

 • Erkek çocuklar.
 • Erkek çocuklar.

eyum

 • Erkeksiz kadın (ki, önce ere varmış olsun-olmasın).

fahl

 • İleri gelen. Üstün. Hatırı sayılır adam.
 • Erkek. (hayvan)
 • Aygır.
 • Beyitler, hadis-i şerifler, rivâyetler anlatan kimse.
 • Aygır; neslin devamını sağlayan erkek hayvan.

favina / favîna

 • Ud-us salib dedikleri nesne ki iki sınıftır; biri erkek olup uzundur, biri dişidir ki ondan kısa olur ve ikisi de kafasızdır.

feccac

 • Döşek döşeten.
 • Erkek, zevc.

fehale

 • Erkeklik, aygırlık.

fenin / fenîn

 • Erkek deve.

feyk

 • Tavuğun gıdaklaması.
 • Uzun boylu erkek.
 • İyi olmak.

feyyad

 • Erkek baykuş.
 • Çok yiyen adam.

fiam

 • Çok kalabalık olan erkekler topluluğu.

gatfan

 • Ev içinde su dökmek için yapılan yer.
 • Erkek ismi.

güraz

 • Azgın erkek domuz. (Farsça)

gurmul

 • (Çoğulu: Garâmil) Erkek eşek.
 • At zekeri.

habbül büluğ

 • (Habb-ül büluğ) Erginlik çağındaki erkek ve kız çocukların yüzlerinde ve alınlarında çıkan sivilceler.

habnadide

 • (Hâb-nâdide) Büluğa ermemiş çocuk. Erginlik çağına gelmemiş erkek veya kız. (Farsça)

hadd-i kazf

 • İffetli, temiz olan erkek veya kadına zinâ isnâd etmek (zinâ ettiğini söylemek) sebebiyle verilen cezâ.

hadic

 • Vaktinden evvel doğan erkek veya kız çocuğu.

hadim / hâdim

 • (Hidmet. den) (Çoğulu: Huddâm) Hademe, hizmetçi, hizmet eden, işe yarayan.
 • İmân ve İslâmiye'te ve millete faydalı olmağa çalışan.
 • Erkekliği yok edilmiş olanlar. Bunlardan saraylarla büyük kişilerin konaklarında çalışanlara Hadim ağası denilirdi. Osmanlı İmparatorluğunda bunla

hadim ağası

 • Erkekliği yok edilmiş olan. Böyle kimselere "Tavaşi" de denilirdi. Bu gibiler, yabancı erkekler için mahrem sayılan harem dairesine girip çıktıkları ve muhafaza ile beraber harem hizmetini de gördükleri için kendilerine "Hâdim Ağası" adı verilirdi.

hakıl

 • Erkek fâre.

hala'la'

 • Erkek sırtlan.

hali / halî

 • Gamsız, kedersiz, gailesiz, dertsiz.
 • Evlenmemiş erkek, bekâr adam.

hali'

 • Boşanmış erkek, zevcesini şer'an terketmiş adam. (Müennesi: Hâlia'dır.)
 • İtaatsız, isyan eden, utanmaz, kayıtsız, hayasız.
 • Kovulmuş.
 • Soyulmuş.

harac

 • Vaktiyle müslüman olmayan vatandaşlardan alınan vergiye denirdi. Arazi hasılatından veya çalışanların emeğinden elde edilirdi. Reşit ve vücudu sağlam olan gayr-ı müslim erkek verirdi. Buna harac-ı rüus veya cizye denirdi. Topraktan alınan vergiye de harac-ı araziye denilirdi.

harem

 • Herkesin girmesine müsaade edilmeyen yer. Kadınlara mahsus oda. (Misafirlere ve erkeklerin girmesine müsaade edilen yere de"selâmlık" denir.)

harik / harîk

 • Erkekliği olmayan adam.

has lafızlar

 • Bir mânaya mahsus olan lafızdır. Hasan, Mehmed, insan, erkek lafızları gibi.

hayyut

 • Erkek yılan.

hedil / hedîl

 • Erkek güvercin. Güvercin sesi.

hem-riş

 • Bacanak. İki kızkardeşle evlenen erkekler. (Farsça)

hetalla'

 • Uzun ve iri vücutlu erkek.

hevcele

 • Hiçbir işaret ve alâmet olmayan ev veya sahrâ.
 • Yürügen deve.
 • Uzun boylu, ahmak erkek.

hichic

 • Tatlı su.
 • Erkek koyun.

hicri'

 • Uzun boylu ahmak erkek.
 • Tazı, köpek, kelp.

hina'

 • Hayvanın kösneyip erkek istemesi.

hınas

 • (Tekili: Hünsâ) Kendisinde hem erkeklik ve hem de dişilik özelliği taşıyanlar.

hinas

 • (Tekili: Hünsâ) Kendilerinde hem erkeklik, hem de kadınlık alâmetleri bulunan kimseler.

hınziz / hınzîz

 • (Çoğulu: Hanâzız) Enenmemiş veya enenmiş erkek davar.

hırt

 • Erkek keklik.
 • Hastalıktan dolayı, kesilmiş gibi parça parça olan bulaşık süt.

hisan

 • Aygır, damızlık erkek at.

hitan

 • Erkek çocuğun sünnet edilmesi.
 • Tenasül uzvunun sünnet yeri.

hızb

 • (C. Ehzâb) Erkek yılan.
 • Ok atarken yaydan çıkan ses.

hokeç

 • Burulmuş erkek kuzu.

hona

 • Erkek geyik.

hucee

 • Çok nikâh ve çok cima eden erkek.
 • Şişman ve ağır kimse.

hulle

 • Ağır, pahalı.
 • Belden aşağı ve belden yukarı olan iki parçadan ibâret olan elbise.
 • Cennet elbisesi.
 • Fık: Üç defa kocasının boşadığı bir kadının dördüncü defa eski kocasına nikâh düşebilmesi için başka birine nikâhlanması. Müslim bir erkek karısını üç talak ile boşarsa,
 • İslâmî nikâh hükümlerine göre üç defâ boşanmış bir kadının, tekrar aynı adam tarafından alınabilmesi için; başka bir erkek tarafından nikâhlanıp, düğün ve vaty olduktan sonra boşanması.

hunsa

 • Hem erkek, hem de dişi olan.
 • Erkeklik ve dişilik alâmetlerini birlikte taşıyan bitki.

hünsa / hünsâ / خنثى

 • Erkek veya kadın olduğu belirsiz olan.
 • Aynı çiçekte dişi veya erkeklik uzvunun bulunması.
 • Kendisinde hem erkeklik hem dişilik alâmeti bulunan kimse.
 • Aynı çiçekte erkeklik ve dişiliğin bulunması.
 • Erkek ve kadın olduğu belli olmayan, hem erkeklik hem kadınlık uzvu bulunan kimse.
 • Erkek ve dişi organları üstünde bulunduran. (Arapça)
 • Nötr. (Arapça)

hünsaiyyet

 • Aynı kimsede ve aynı zamanda hem erkeklik hem dişilik.

hunzüb

 • (Çoğulu: Hanâzıb) Erkek çekirge.

hür

 • Köle olmayan erkek.

husa

 • (Tekili: Husye) Erkeklik bezleri, hayalar.

husye

 • Erkeklik bezi. Haya. Erkeğin yumurtalığı.

husyetan

 • Hayalar, çift haya. Erkeklik bezlerinin her ikisi. (Farsça)

hutub

 • Erkek çekirge.

huzuz

 • (Çoğulu: Hızzân) Erkek tavşan.

ıblık

 • Erkek.

ıdfe

 • Ondan elliye varana kadar olan erkekler.
 • Kıt'a.
 • Akşam vakti.

iğdiş

 • Burulmuş, enenmiş hayvan. Erkeklik bezleri (hayaları) çıkarılmış at. Melez. (Farsça)

ihlil

 • Erkek tenasül organının deliği, sidik yolu. Sidik deliği.
 • Kadınlarda memede sütün aktığı yer.

ihsa'

 • Yalnız bir ilim ve san'at dalıyla meşgul olup, o hususda ihtisas yapıp terakki etme. Husyelerini çıkarma, iğdiş etme, eneme, erkekliğini giderme.

ıhve-i müteferrikin / ıhve-i müteferrikîn

 • Ana baba bir veya yalnız ana bir yahut da yalnız baba bir erkek kardeşler. (Müennesi: "Ahavat-ı müteferrikat'tır)

ikamet / ikâmet

 • Kâmet. Erkeklerin farz namaza başlamadan önce okuması sünnet olan ezâna benzer sözlerin ismi. Ezândan farkı fazla olarak "Hayyealelfelâh"dan sonra iki defâ "Namaz başladı" mânâsına olan "kad kâmet-issalâtü denir.
 • Oturmak, bir yerde kalmak.

ileyh

 • Ona. (Erkek olan tek kimse için)

ileyhim

 • Onlara. (Erkek olan çok kişi için söylenir.)

ileyhima

 • Onlara. (Erkek olan iki kişi için söylenir)

ilhami / ilhamî

 • İlham ile elde edilen ve nâil olunan. İlham ile alâkalı.
 • Erkek adı.

ıniz

 • Cimâa kadir olmayan erkek.
 • Cimâdan safâlı olmayan avret.

innin / innîn

 • İhtiyârlık, tenâsül hastalığı veya sihir sebebi ile cimâ yapamayan. İktidârsız erkek.

intikas

 • Eksilme.
 • İstibrâ için erkeklik organına su serpme.

irbe

 • Kadına ihtiyaç duymayan erkek.

istibra / istibrâ

 • Temizlenme.
 • Erkeklerin küçük abdesti yaptıktan sonra yürüyerek, öksürerek veya sol tarafa yatarak, idrar yolunda damlalar bırakmaması. Kadınlar istibrâ yapmaz.
 • Nikâhla alınacak dul bir câriyenin hâmile olup olmadığını bilmek ve şüpheye yer vermemek için bir temizlik müddeti geçip tekr

ıyal / ıyâl

 • Bir kimsenin bakmak (geçindirmek) zorunda olduğu kimseler: Zevce (hanım), çocuklar (erkek ve kız), ana-baba, hizmetçi.

iztiba / iztibâ

 • Hac ve ömre ibâdetlerinde erkeklerin giydikleri dikişsiz iki parçadan meydana gelen ihramın üst parçasının bir ucunu sağ koltuk altına alıp diğer ucunu sol omuz üzerine atmak.

kadib / kadîb

 • (Çoğulu: Kıdbân) İnce ve düz fidan, dal veya çubuk.
 • Erkeklik âleti.

kahus

 • Uzun boylu erkek.

karibün / karîbün

 • Yakındır (erkekler için kullanılır).

kaşvan

 • Zayıf erkek.

kav'

 • (Çoğulu: Akvâ) Erkek dişiye aşmak.
 • Üstüne hurma ve buğday döktükleri düz yer.

kayın

 • Kadının veya kocanın erkek kardeşi.

kays

 • Leylâ ile Mecnun hikâyesinin erkek kahramanı olan Amirinin adı.
 • Süngü miktarı.

kazf

 • Atmak. İffetli (temiz) erkek veya kadına zinâ isnâd etmek.

kazf haddi

 • Muhsan olan erkek veya kadına zînâ isnâd edenlere (iftirâda bulunanlara) verilen sopa cezâsı.

kebş

 • (Çoğulu: Kibâş) Erkek koyun. Koç.

kedad

 • Araplar arasında mâruf bir erkek eşeğin adı. (Ona nisbet edip "benat-ul kedad" derler.)

kefen-i farz

 • Erkek veya kadının vefât ettiğinde sarılarak örtüldüğü bezlerden bir parçası. Buna kefen-i zarûret (lâzım olan kefen) de denir.

kefen-i kifaye / kefen-i kifâye

 • Fakir veya çok borçlu olarak vefât etmiş erkek ve kadın için yeterli sayılan ve bedeni örtecek kadar olan kefen.

kefen-i sünnet

 • Vefât eden erkek için üç, kadın için beş parça olan bez parçası.

kehkah

 • Zayıf erkek.

ker'

 • (Çoğulu: Küru') Suyu yerinden ağız ile içmek.
 • Yağmur suyu.
 • (Kız) erkek istemek.

kibaş

 • (Tekili: Kebş) Erkek koyunlar, koçlar.

kılıbık

 • Karısının sözünden çıkmayan erkek. Karısının baskısı altında olan adam.

kinne

 • Erkek görmüş kadın.

kişaf

 • Bir kaç yıl üstüne yük vurulmayan deve yavrusu.
 • Dişi deve hâmile iken erkek devenin ona cimâ etmesi.

kıtt

 • (Çoğulu: Kutut) Nasib, hisse.
 • Kitab ve kâğıt.
 • Erkek kedi.

kıya'

 • Erkek dişiye aşmak.
 • Hurma ve buğday döktükleri düz yer.

kızan

 • Oğlan, erkek çocuk.
 • Delikanlı, cesur ve silâhlı köylü genç.

köle

 • Bütün tarihî devirlerde başka milletlerden, yabancılardan zorla kaçırılıp hürriyetten mahrum hale getirilerek hizmette kullanılan erkek. (Türkçe)

kübas

 • Başı büyük olan erkek.

kudsüman

 • Erkek örümcek.

kurban

 • Allahü teâlâya yakınlık. Mükîm (yolcu olmayan), âkıl (akıllı), bâliğ (ergen, evlenecek çağa gelmiş), hür ve dînen zengin sayılan, müslüman erkek ve kadın tarafından, Allah rızâsı için kurban niyetiyle kurban bayramının ilk üç gününde (Zilhicce ayının on, on bir ve on ikinci günlerinin her hangi biri

kuş'aman

 • Büyük erkek akbaba.

kuskus

 • (Çoğulu: Kusâs) Kaba, kısa boylu erkek.

kutbe

 • Nişan okunun temreni.
 • Erkek ismi.
 • Nişanlara atılan ufak ok.

kuva'

 • Erkek tavşan.

kuyud ve hey'at / kuyud ve hey'ât

 • Bir sözün bütününü meydana getiren harf, kelime gibi parçalarıyla bunların sarf ve nahiv (dilbilgisi) yönünden özellikleri; meselâ, erkeklik-dişilik, belirlilik-belirsizlik, isim-sıfat gibi.

kuyudat / kuyûdât

 • Kayıtlar; bir sözün bütününü meydana getiren harf, kelime gibi parçalarıyla bunların sarf ve nahiv (dilbilgisi) yönünden özellikleri; meselâ, erkeklik-dişilik, belirlilik-belirsizlik, isim-sıfat gibi.

kuyudat-ı kelam / kuyûdât-ı kelâm

 • Sözün kayıtları; bir sözün bütününü meydana getiren harf, kelime gibi parçalarıyla bunların sarf ve nahiv (dilbilgisi) yönünden özellikleri; meselâ, erkeklik-dişilik, belirlilik-belirsizlik, isim-sıfat gibi.

lafz-ı has

 • Bir mânâya münferiden başlı başına vaz' olunan lâfızdır. Hasan, Hüseyin, insan, erkek, kadın lâfızları gibi.

lehviyyat

 • (Tekili: Lehv) Lehivler, kadınlı erkekli haram eğlenceler, oyunlar. Nefsanî gayr-i meşru oyun ve eğlenceler. (Farsça)

lillahi şehidün / lillâhi şehîdün

 • "Allah'a şahittir" (buradaki "şehîdün" erkekler için kullanılır).

livata / livâta

 • Lutilik.
 • Erkekler arasındaki cinsi sapıklık.
 • Erkekler arasındaki cinsî sapıklık. Homoseksüellik.
 • Erkekler arasındaki cinsî münasebet, cinsel sapıklık.

mahrem

 • Gizli.
 • Dince ve şer'an müsaade olunmayan.
 • Birisinin hususi hâllerine ait gizli sır.
 • Nikâh düşmeyen, evlenilmesi haram olan yakın akraba. (Baba, dede, anne, nine, erkek ve kızkardeş, amca, dayı, hala ve teyzeler arasında bir neseb yakınlığı, bir ebedî mahremiyet vardır

maşuk / maşûk / معشوق

 • (erkek) sevgili. (Arapça)

mehir

 • Nikâh bedeli; nikâh esnasında belirlenen ve erkek tarafından kadına verilmesi gereken mal, değerli eşya veya para.

mehr

 • Aşk, şefkat, muhabbet.
 • Güneş.
 • Huk: Mihr. Evlenme muamelesinde erkek tarafından kadına verilen nikâh bedeli.

mehr-i muaccel

 • Nikâhta erkek tarafından kız tarafına verilen ağırlık, para.

melfuha

 • (Çoğulu: Melâfih) Ana karnındaki erkek çocuk.

mels

 • Enemek. Hayvanı iğdiş etmek, erkekliğini gidermek.

meni / menî

 • Erkek veya dişinin bel suyu. Döl suyu. Nutfe. Sperma.
 • Yerinden şehvetli (lezzetli) veya şehvetsiz olarak kopup, ayrılıp, erkekten koyu beyaz, kadından akıcı sarı olarak gelen sıvı.

mer'

 • (Çoğulu: Müru') Er, erkek.
 • Güzel manzara.

merd

 • Adam. Kişi. İnsan. Erkek. Sözünün eri. (Farsça)

merdan

 • (Tekili: Merd) Merdler. İnsanlar, erkekler, yiğitler.

merdane

 • Erkekçesine. Merdcesine. Er'e yakışır surette. (Farsça)
 • Matbaada baskı, baskı makinelerinde ve ofset makinelerinde ise plâteye değerek mürekkeb vermek; ve toprağı bastırmak gibi çeşitli işlerde kullanılan silindir. (Farsça)
 • Yufka açmağa yarıyan oklava. (Farsça)
 • Erkek ayakkabısı. (Farsça)

merdanegi / merdanegî

 • Cesurluk, yiğitlik, merdlik, erkeklik. (Farsça)

merdi / merdî

 • Erlik, erkeklik. (Farsça)
 • Merdlik, cesurluk, yiğitlik. (Farsça)
 • İnsanlık, hamiyet. (Farsça)

merhum / merhûm / مرحوم

 • (erkek) ölü. (Arapça)

metruke

 • (Terk. den) (Erkekten) boşanmış.
 • Kocası tarafından bırakılmış kadın.

mezy

 • Dokunma, bakma ve düşünme gibi sebeplerle erkekten gelen beyaz şeffâf sıvı.

misk

 • Bir cins güzel koku ismi. (Asya'nın büyük dağlarında yaşayan bir cins erkek ceylanın karınderisi altındaki bir bezden çıkarılır.)

mısyaf

 • Yaz günlerinde çok yağmur yağan yer.
 • Sakalı ağarmayınca evlenmeyen erkek.

mıtlak

 • Sık sık kadın boşayan erkek.

mizkar / mizkâr

 • Dâima erkek doğuran dişi.

mü'minun / mü'minûn

 • Erkek mü'minler.

müennes

 • Dişi. Müzekkerin mukabili.
 • Gr: Hakiki, itibarî veya söylenişi cihetiyle "dişi" olan kelime.Müennes-i hakikî : Müzekker kelimenin sonuna bir "e-a" ilâve ederek yapılan kelime. Meselâ: (Kâtib: ): Erkek yazıcı. (Kâtibe: ): Kadın yazıcı.Sonu "e" ile biten kelimeler ekseriyetle müennestir

muhallil

 • (Hall. den) Eriten. Analiz yapan, tahlil eden.
 • Fık: Üç talakla boşanan ve iddetini bitiren bir kadınla evlenen erkek. (Karıyı boşayan birinci kocaya: Muhallelün leh denir.)
 • Tıb: Şişlere, iltihablara yarıyan ilaç.

muhannes

 • Kadınlaşmış erkek.
 • Kadınlaşmış erkek. Alçak tabiatlı.
 • Korkak. Nâmerd. Kalleş.
 • Kadınlaşmış erkek.
 • İşlerini, sözlerini, hareketlerini ve şeklini kadınlara benzeten erkek.

muhazat-ı nisa

 • Fık: Kadınlarla erkeklerin namazda aynı hizada aynı safta beraber durmaları (ki, bazı şartlar müvacehesinde namazı ifsad eden bir haldir.)

muhsan

 • Evli veya dul olan iffetli müslüman erkek. Evli olan iffetli kadına muhsana denir.

mühur

 • (Tekili: Mehr) Evlenirken erkek tarafından verilen nikâh bedelleri.

mülaane

 • Lânet edişmek. Erkek ile kadının birbirlerini lânetlemeleri.

mülaet

 • (Çoğulu: Mulâ) Midedeki rahatsızlıktan dolayı husule gelen zükkâm hastalığı.
 • Hazret-i Peygamber'in (A.S.M.), Hz. Abbas'ı ve dört erkek evlâd-ı mübarekelerini örttüğü perde.
 • Büyük ihram.

müminun / müminûn

 • Erkek müminler.

mürahık / mürâhık

 • Âkıl ve bâlig yâni ergenlik çağına ulaşmadığı hâlde ulaşmış gibi gösteren erkek çocuk.

mürahik

 • Büluğ yaşına yaklaşmış erkek çocuk. Büluğ yaşına, yani oniki yaşına girip de baliğ olmayan erkek çocuğa denir. On beş yaşına kadar baliğ olmasa yine bu isim verilir. Kız çocuğuna ise: Mürâhika denir.

müskab

 • Erkek doğuran.

müslimun / müslimûn

 • Müslümanlar. Erkek müslümanlar. Müslimîn.
 • Erkek Müslümanlar.

mütereccile

 • Erkekleşmiş kadın. Erkekleri taklid eden kadın.
 • Erkekleşmiş kadın.

müzekker / مُذَكَّرْ

 • Erkek.
 • (Ar. gr.) Erkek kipi.
 • Erkek, er.
 • Eril, müzekker kelime.
 • Erkek, er.
 • Gr: Müennesin zıddı. Kelimeyi erkek gösteren. (İsim, zamir, sıfat, fiil).
 • Erkek.

na'sel

 • Erkek sırtlan.
 • Uzun sakallı bir kimsenin adı.

na-mahrem

 • Aralarında evlenmeğe mâni olacak kadar yakınlık bulunmayan. Şer'an evlenmeğe mâni akrabalığı olmayan erkek veya kadın. (Farsça)
 • Yabancı. (Farsça)

namahrem / nâmahrem

 • Aralarında dinen evlenmeye engel bulunmayan erkek ve kadınlar.

nehşel

 • Kurt, zi'b.
 • Çakır.
 • Erkek ismi.

ner

 • Erkek, er. (Farsça)

nere

 • Dalga. (Farsça)
 • Erkek. (Farsça)

nerre-şir

 • Erkek arslan. (Farsça)

neseb

 • Soy, şecere. Çocuğu ana ve babaya bağlayan kan bağı. Ekseriya baba yönünden olan yakınlık için kullanılır. Babalar ve yukarıya doğru büyük babalar ile oğullar ve aşağıya doğru oğullar arasındaki alâkaya amûdî yakınlık; erkek kardeşler ile bunların oğ ulları ve amca oğulları arasındaki alâkaya ufkî y

nikah / nikâh

 • Evlilik için yapılan akit, sözleşme. Evlenecek müslüman bir erkek ile kadının şâhidler huzûrunda ben seni zevceliğe (hanımlığa) aldım, diğerinin de kabûl ettim demesi.

nu'fe

 • Erkeklerin iki yanına sallanan saçı.

nuri

 • Nura mensub, nura ait.
 • Erkek ismidir.

nüz'

 • Erkek ister kösnek davar.

püser

 • (Çoğulu: Püserân) Erkek çocuk, oğul. (Farsça)

püşt / پشت

 • Arka. (Farsça)
 • Sırt. (Farsça)
 • Homoseksüel erkek. (Farsça)

rak

 • Erkek yengeç.

receb

 • Azametli, heybetli. Ta'zim etmek.
 • Cennet'te bir nehir ismi.
 • Mübarek üç ayların birincisi ve Kamerî aylardan yedincisi.
 • Erkek ismi.

recül / رجل

 • Erkek.
 • Yetişkin erkek. Bir işin ehli. Er kişi. Adam.
 • Erkek. (Arapça)

recüle

 • Giyiniş ve hareketleriyle kendini erkeklere benzeten kadın.

recület

 • Erlik, erkeklik.

reculiyet / recûliyet

 • Erkeklik.

recüliyet

 • Erkeklik, erkek olmak.
 • Cesâretlilik, erişkenlik.
 • Erkek olma.

recüliyyet / رجليت

 • Erkeklik. (Arapça)

reml

 • Hac ibâdeti yerine getirilirken, tavâfın (Kâbe'nin etrâfında dönmenin) ilk üçünde, erkeklerin kısa adımlarla, omuzları silkerek, çalımlı yürümeleri.

rical / ricâl / رجال

 • Erkekler, adamlar.
 • Yaya olanlar.
 • Rütbeli, mevki sahibi kimseler, hadis ravileri.
 • (Tekili: Recül) Erkekler, er kişiler.
 • Mevki sahibi kimseler, devlet adamları.
 • Yaya olanlar.
 • Erkekler.
 • Erkekler. (Arapça)
 • Üst düzeyde bulunanlar. (Arapça)

ricalen / ricâlen

 • Yaya olarak. Yayan.
 • Erkek olarak.
 • Erkekler olarak.
 • Erkek olarak.

rübbah

 • Erkek maymun.

sabi

 • Henüz süt emen çocuk.
 • Büluğ çağına gelmemiş olan çocuk.
 • Üç yaşını tamamlamayan erkek çocuk.
 • Henüz süt emen çocuk.
 • Büluğ çağına gelmemiş olan çocuk.
 • Üç yaşını doldurmayan erkek çocuk.

sabye

 • (Tekili: Sabi) Küçük erkek çocukları. Oğlancıklar.

sada / sadâ

 • Seda. Ses. Avaz. Savt.
 • Erkek baykuş.
 • Bir böcek adı.
 • Susuzluk.
 • Yankı.

sadih

 • Erkek baykuş.

sahabe

 • (Sahâbi) Sâhibler. Sâhib çıkanlar.
 • Peygamberimiz Hazret-i Muhammed (A.S.M.) sağ iken mü'min olarak görmüş, mü'min olarak vefat etmiş erkek müslüman.

şakik / şakîk

 • İkiye bölünmüş bir şeyin yarısı.
 • Ana baba bir erkek kardeş.
 • Ferâiz ilminde yâni mîrâs hukûkunda ana-baba bir erkek kardeşler (Benül-a'yân). Ana-baba bir kız kardeşe şakîka denir.

salt

 • Bileyi taşı.
 • Kişinin kendi öz kızı.
 • Erkek ismi.
 • Geniş alın.
 • Vurmak mânâsına mastar.

sanduka

 • Türbelerde mezarların üzerine tahtadan sandık şeklinde yapılan ve üstüne yeşil çuha örtülen yerin adıdır. Kadın sandukaları düz olduğu halde, erkek sandukalarının baş tarafına bir ağaç konarak üzerine kavuk, taç, sikke gibi sağlığında giydikleri başlık konurdu. Açık mezarlıklarda sandukalar taştan y

şehidün / şehîdün

 • "Şahittir" (erkekler için kullanılır).

selil

 • Netice, semere.
 • Yeni doğmuş erkek çocuk.
 • Büyük, geniş dere.

şemseddin

 • (Şems-üd din) Dinin güneşi.
 • Erkek adıdır.

şevher

 • Erkek eş, koca, zevc. (Farsça)

şeyhem

 • (Çoğulu: şeyâhim) Erkek kirpi.

seyyib

 • Kadın görmüş erkek, erkek görmüş kadın. Dul kadın.

sıddik / sıddîk

 • Çok samimi, dâimâ doğruluk üzere ve Allah'a ve Peygamberine çok sâdık olan erkek. Sözü ile işi bir olan.

sıme

 • (Çoğulu: Sumem) Bahâdır, kahraman kimse.
 • Berk, muhkem nesne.
 • Büyük erkek yılan.

sinimmar

 • Ay, kamer.
 • Gece uyumayan erkek.
 • Harami.
 • Tar: Rum milletinden bir üstâdın adıdır. Numan bin Münzir için Hira'da bir köşk yapmıştı. Bunun bir eşini daha kimseye yapmasın diye Numan bin Münzir o köşkün üstünden attırıp öldürdü. (Ahter-i Kebir'den)

sinn-i teklif

 • Erginlik, büluğ çağı. Bir kimsenin aklı başına geldiği; haramı helâli ayırt edebildiği, kadınlık veya erkeklik hâlini bildiği, ergin hâle geldiği yaşı. (Ortalama 12-15 kabul edilir.)

sübe

 • On kişiden fazla olan erkek cemaatı.
 • Havuzun ortası.

suhar

 • Umman kasabası.
 • Bir erkek ismi.

şüms

 • (Çoğulu: Şümus) Vahşi erkek davar.
 • Bir nevi gerdanlık.

sürmüle

 • Tilkinin dişisi.
 • Sırtlanın dişisi.
 • Bir erkek ismi.

ta'zir-i ukubet

 • Mükellef bir şahıs tarafından irtikâb olunup da şer'an muayyen bir cezası bulunmayan bir suçtan dolayı ukubeten yapılan ta'zirdir. Mücrimin bu hususta müslim ile gayr-i müslim; hür ile âbid; erkek ile kadın olması müsavidir.

talak-ı bayin / talâk-ı bâyin

 • Yeniden evleniyorlarmış gibi kadının rızası ile tekrar nikâh edilmedikçe geri alınamayacağı talâk. Kadın istemiyorsa erkek zorla alamaz. İddet sırasında kadın, erkeğin evinde kalmaz. Erkek üçüncü defa verdiği bâin talaktan sonra, üzerinden hulle geçmeden karısını bir daha (kadın istese de) alamaz.

tedessür

 • Elbise giyme. Elbiseye bürünme.
 • Erkek hayvanın dişisine binmesi.
 • Kişinin sıçrayıp atına binmesi.

tesalüf

 • (Self. den) İki kadın birbiriyle elti veya iki erkek birbiriyle bacanak olma.

tesettür

 • Kapanıp gizlenme. Örtünme.
 • Fık: Kadınların ve erkeklerin başkasına, nâmahremlere vücutlarının haram kısımlarını örtüp göstermemeleri.

teys

 • (Çoğulu: Tüyüs-Tiyese-Etyâs) Erkek keçi, teke.

tiyese

 • (Tekili: Teys) Erkek keçiler, tekeler.

üf'uvan

 • Erkek yılan.

ulcum

 • (Çoğulu: Alâcim) Erkek kurbağa.
 • Dağ keçisinin erkeği.
 • Deve kuşu.
 • Sağlam ve dayanıklı deve.
 • Çok su.
 • Gece karanlığı.

unzub

 • (Çoğulu: Anâzıb) Erkek çekirge.

vasiyle / vasîyle

 • Cahiliye döneminde bir koyun dişi doğurursa yavru sahibinin, erkek doğurursa ilâhlarının olurdu. Koyun dişi ve erkek yavru doğurduğu takdirde dişi yüzünden erkek yavru da kurban edilmezdi. Buna vasîyle denirdi.

veled

 • Erkek çocuk. Oğul. Çocuk.
 • Döl, yavru.
 • Erkek çocuk, oğul, çocuk.

vilde

 • (Tekili: Veled) Erkek evlâdlar, çocuklar, oğullar.

yeakib

 • (Tekili: Ya'kub) Erkek keklikler.

yerhum

 • Erkek kartal.

zampara

 • (Aslı "zenpare"dir) Kadınlar peşinde dolaşan ahlâksız erkek.

zani / zâni

 • Zina eden erkek.

zayven

 • (Çoğulu: Zayâvin) Yaban kedisi.
 • Erkek kedi.
 • Hırçın ve vahşi adam.

zekaret / zekâret

 • Erkeklik.

zeker / ذكر

 • (Çoğulu: Zükrân - Zükur - Zikâr - Zikâre) Erkek.
 • Erkeklik organı.
 • Erkek, erkeklik organı.
 • Erkek. (Arapça)
 • Erkeklik üreme organı. (Arapça)

zekuret

 • Erkeklik.

zenberiyye

 • Büyük cins bir gemi.
 • İri vücutlu, enli erkek.

zenne / زنه

 • Kadın kısmı.
 • Eskiden orta oyununda kadın rolü yapan erkek sanatkârlar hakkında kullanılan bir tâbirdi. Eskiden kadınlar, oyunda rol alamadıkları için erkekler kadın kıyâfetine girer ve oyunda kadın rolü yaparlardı.
 • Kadın rolünü üstlenen erkek sanatçı. (Farsça)

zevc / زوج / زَوْجْ

 • Erkek eş, koca.
 • Eş (erkek).
 • Nikahlı erkek, eş.

zevceyn

 • Karı ile koca. Kadın ile erkek çift.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın