LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Duyar ifadesini içeren 47 kelime bulundu...

butlan-ı his

 • Ameliyat için bir uzvun hissinin iptâli, duyarsız hâle getirilmesi.

ehl-i gaflet

 • Âhirete, Allah'ın emir ve yasaklarına karşı duyarsız olan kimseler.

ehl-i gaflet ve dalalet / ehl-i gaflet ve dalâlet

 • Âhirete ve Allah'ın emir ve yasaklarına karşı duyarsız ve hak yoldan sapmış kimseler.

elemkarane / elemkârâne

 • Acı duyarak, üzüntülü bir şekilde.

gafil / gâfil

 • Duyarsız, umursamaz.
 • Allah'ın emir ve yasaklarından habersiz davranan.

gafilane / gafilâne

 • Umursamazca, duyarsızcasına.

gaflet

 • Umursamazlık; âhirete, Allah'ın emir ve yasaklarına duyarsız kalma hali.

gafletkarane / gafletkârâne

 • Umursamazca, duyarsızcasına.

gafletli

 • Allah'ın emir ve yasaklarına duyarsız davranan.

hassas / hassâs

 • Çok duyarlı.
 • Duyarlı.

hassasiyet / hassâsiyet

 • Duyarlı olma.
 • Duyarlılık.

hassasiyet-i fevkalade / hassasiyet-i fevkalâde

 • Olağanüstü hassasiyet, duyarlılık.

hassasiyet-i ilmiye

 • İlmî duyarlılık.

hassasiyet-i kalbiye

 • Kalbî hassasiyet, duyarlılık.

hassasiyetli

 • Duyarlı, hassas.

hürmeten

 • Saygı duyarak.

huzurkarane / huzûrkârâne

 • Huzurda gibi, huzur duyarak.

ihtiramen / ihtirâmen / احتراما

 • Saygıyla, saygı duyarak. (Arapça)

insan-ı gafil

 • Âhirete, Allah'ın emir ve yasaklarına karşı duyarsız olan insan.

iştiyakan

 • Şevkle, hasretle, özlem duyarak.

kalb-i hassas / kalb-i hassâs

 • Hassas, nazik ve duyarlı kalp.

kemal-i hassasiyet / kemâl-i hassasiyet

 • Tam bir duyarlılık.

lakaydane / lâkaydâne

 • İlgisizce, duyarsızca.

lakayt / lâkayt

 • Kayıtsız, duyarsız, ilgisiz.

lakaytlık / lâkaytlık

 • İlgisizlik, duyarsızlık.

meleke-i hassasiyet

 • Hassasiyet melekesi; duyarlılık alışkanlığı, duyarlılık konusunda yatkınlık.

minnetdarane / minnetdârâne

 • Minnet duyarak.

minnettarane / minnettârâne

 • Minnet duyarak, yapılan bir iyiliğe karşı teşekkür hissi taşıyarak.

mukallid

 • Amelde, yapılacak işlerle ilgili konularda müctehid denilen derin âlime tâbi olan, uyan kimse.
 • İnanılacak şeylerin delillerini araştırmadan, anlamadan, sâdece anasından babasından duyarak îmân eden.
 • Fıkıh âlimlerinin yedinci derecesinde bulunan âlim.

müstemian

 • (Semi'. den) İşiterek, duyarak. Dinleyici olarak.

müteeddibane / müteeddibâne

 • Edeblenerek, utanç duyarak, haya ederek. Terbiyeli ve edebli bir kimseye yakışır surette. (Farsça)

müteellimane / müteellimâne

 • Elem duyarak, kederlenerek.
 • Elem duyarak, kederlenerek. (Farsça)

müteessifen

 • Üzüntü duyarak, teessüf ederek.

müteessirane / müteessirâne

 • Üzüntü duyarak, etkilenerek.

mütevecciane / mütevecciâne

 • Sıkıntı ile. Dertli olarak. (Farsça)
 • Ağrı duyarak. (Farsça)

nadimane / nadimâne

 • Pişmanlıkla, pişman olarak, nedamet duyarak. (Farsça)

nazar-ı gaflet ve dalalet / nazar-ı gaflet ve dalâlet

 • İman hakikatlerine karşı duyarsız davranan ve hak yoldan sapanların bakışı.

nazenin / nâzenin

 • İnce, duyarlı.

nedametkarane / nedametkârâne

 • Pişmanlık duyarak.

perde-i gaflet

 • Gaflet, umursamazlık ve duyarsızlık perdesi.

samimane / samimâne

 • Samimi olarak. İçten duyarak, riyasızlıkla. (Farsça)

sem'an

 • Dinliyerek.
 • İşiterek, duyarak.

semaen

 • İşiterek, duyarak.

tegafül

 • Gaflet etme, duyarsızlıklık, mânevî sorumluluklarından habersiz davranma.

tevbe

 • Pişmanlık duyarak günahtan dönüş.

tevbe etme

 • Pişmanlık duyarak günahtan dönme.

zeval-i gaflet

 • Gafletin dağılması; Allah'ın emir ve yasaklarına duyarsız davranma hâlinin sona ermesi.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR