LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Duy kelimesini içeren 65 kelime bulundu...

ahsas / ahsâs / احساس

 • Duygular. (Arapça)

bedihiyat-ı hissiye

 • Duyularla bilinen apaçık gerçekler; görme, işitme, tatma gibi duyularla idrak edilen şeyler.

dellal / dellâl

 • Duyurucu, ilân edici.

dikkat

 • Duygu ve düşünceyi bir noktada toplama, uyanıklık, incelik.

dil-mürde

 • Duygusuz, kalbi ölmüş. (Farsça)

ehsas / ehsâs / احساس

 • Duygular, hisler. (Arapça)

erakk-ı hissiyat

 • Duyguların en inceleri. Gizli hisler, ince duygular.

galat-ı his

 • Duygu yanılması.

gayr-ı meş'ur

 • Duyulmayan, hissedilmeyen.

gayr-ı meşhur

 • Duyulmayan, hissedilmeyen, bilinmeyen.

hassas / hassâs / حساس

 • Duyarlı.
 • Duygulu, hassas. (Arapça)

hassase / hassâse

 • Duyma melekesi.

hassasiyet / hassâsiyet

 • Duyarlı olma.
 • Duyarlılık.

hassasiyetli

 • Duyarlı, hassas.

hasse / hâsse / حَاسَّه / خاصه

 • Duyu.
 • Duyu, duygu.
 • Duygu.
 • Duygu uzvu. Bir şeye mahsus kuvvet. Hâl.
 • Duygu.
 • Duyu. (Arapça)

havarık-ı hissiye / havârık-ı hissiye

 • Duyularla, hislerle idrak olunan veya duyulara hitap eden mu'cizeler, olağanüstü şeyler; ağacın konuşması, parmaklardan suyun akması gibi.

havas

 • Duyular, hisler.

havass / havâss

 • Duyular, duygular.

hiddet-i havas / hiddet-i havâs

 • Duyguların keskinliği.

his

 • Duygu.

hiss / حس

 • Duyma kuvveti, duygu.
 • Duygu.
 • Duygu. (Arapça)
 • Hissetmek: Duymak, algılamak. (Arapça)
 • Hissolunmak: Duyulmak, hissedilmek. (Arapça)

hissen

 • Duygu olarak, hissederek.
 • Duygu bakımından.

hissi / hissî / حسى

 • Duygusal.
 • Duyguya ait, hisse müteallik. Ruhen ve kalben anlaşılan. Aklı muhakeme ile olmayıp his ile olan.
 • Duygulu. (Arapça)

hissiyat / hissiyât / حسيات

 • Duygular. Hisler.
 • Duygular.
 • Duygular. (Arapça)

hissiyatça

 • Duyguları açısından.

hissiye / حسيه

 • Duygu. (Arapça)

hissiyet

 • Duygululuk, hissîlik.

hissiyyat

 • Duygular, sezişler.

i'lan / اعلان

 • Duyurma.

ibtal-i hiss

 • Duygusunu battal etmek ve uyuşturmak.

ibtalihis / ibtâlihis

 • Duyguları uyuşturma, anestezi.

ifşaat

 • Duyurmalar, gizli şeyleri açığa çıkarmalar.

ihtiram-ı hissiyat

 • Duygulara, hislere saygı gösterme.

ihtisasat / ihtisâsât

 • Duygu ve düşünceler, izlenimler.

ilan / ilân

 • Duyuru.
 • Duyurma, duyuru.

ilan eden / ilân eden

 • Duyuran.

ilan etmek / ilân etmek

 • Duyurmak.

ilanname / ilânnâme

 • Duyurma yazısı.

işaa / işâa / اشاعه

 • Duyurma, yayma. (Arapça)

iştihar bulma

 • Duyulma, şöhret olma.

istihbar / istihbâr / استخبار

 • Duyum, haber alma. (Arapça)

istihbarat / istihbârât / استخبارات

 • Duyumlar, haber almalar. (Arapça)

kalb

 • Duyguların sultanı, gönül.

kuva / kuvâ

 • Duygular, hisler.

kuvve

 • Duygu, güç.

kuvveler

 • Duygular, duyular.

latife / lâtife / لطيفه / latîfe / لَط۪يفَه

 • Duygu, his; insanın mânevi yapısında bulunan ince duygular.
 • Duygu.
 • Duygu.

mesmu / mesmû / مسموع

 • Duyulan, işitilen. (Arapça)

mesmua

 • Duyulmuş. Kulakla dinlenmiş olan.

mesmuat / mesmûat / مسموعات

 • Duyulanlar, işitilenler. (Arapça)

mu'cizat-ı hissiye

 • Duygu ile bilinen, duyu ve duygulara hitap eden mu'cizeler; su, ağaç, taş, hayvan gibi varlıklar üzerinde Peygamber'in (a.s.m.) gösterdiği mu'cizeler.

müdavele-i hissiyat

 • Duyguların karşılıklı alışverişi.

münafi-i his ve bedahet / münâfi-i his ve bedâhet

 • Duygu ve açıklığa zıt.

mürtess

 • Duyulmuş, işitilmiş.

mütehassis / متحسس

 • Duygulanan.
 • Duygulu. (Arapça)

mütehassis olma

 • Duygulanma, hislenme, hassas olma.

mütehassisane / mütehassisâne

 • Duygulanarak, hislenerek. (Farsça)

na-şinide

 • Duyulmamış, işitilmemiş. (Farsça)

samia

 • Duyma, işitme duygusu, işitme kuvveti.

şayi / şâyi

 • Duyumlar; duyulma, yayılma.

sema'

 • Duyuş, duyma, işitme.

tahassüs / تحسس

 • Duygulanma.
 • Duygulanma, hislenme. (Arapça)

tenevvü-ü hissiyat

 • Duyguların çeşitliliği.

vücud-u hissi / vücud-u hissî

 • Duyu organları ile kavranabilen varlık.

zevi-l ehsas

 • Duygu sahibi olanlar, duyanlar, hissedenler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın