LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Dudak ifadesini içeren 62 kelime bulundu...

a'lem

 • Daha iyi bilen. En iyi bilen.
 • Yarık dudaklı.
 • Alâmetli, belirtili.

akleb

 • Sarkık dudaklı.

alem

 • Bayrak.
 • Nişan, işâret.
 • Özel isim.
 • Mc:Yüksek dağ.
 • Büyük âlim.
 • Üst dudakta olan yarık.

ancere

 • Dudak uzatmak.

anfe

 • Dudak altında biten kıllar.

azim / âzim

 • Dudaklarını yumup susan kişi.

basia

 • Çok kırmızı dudak.

be-leb

 • Dudakta. (Farsça)

berfuz / berfûz

 • Ağzın dış kenarı, dudakların çevresi. (Farsça)

bicad

 • Yakuttan daha az değerli kırmızı bir taş. (Farsça)
 • Kırmızı dudak. (Farsça)

büzare

 • Üst dudakta fazlalık olarak sarkık deri olması.

cahfel

 • Dudakları kalın olan kimse.
 • Asker.
 • Zenginlik.

canbeleb

 • Ölecek halde, canı dudakta.

dabb

 • (Çoğulu: Dıbâb-Edubb) Keler, kertenkele.
 • Yaraya merhem sürmek.
 • Akmak.
 • Süt sağmak.
 • Yere yapışmak.
 • Dudakta olan bir hastalık (çatlayıp kan akar).
 • Hurma çiçeği.

dendene

 • Mırıltı, homurdanma. Ağır ağır, dudak kıpırtısıyla, yavaş yavaş söylenen söz. (Farsça)

eblem

 • Kalın dudaklı adam.

ecla'

 • Dudakları kısa olup dişlerini tamamen örtmeyen.

edgam

 • Yüzü ve dudaklarının etrafı siyah olup, sâir bedeni başka renk olan at.

ehder

 • Sarkık dudaklı.

el'as

 • Gök dudaklı.

elma

 • Karamtıl dudaklı.
 • Çok koyu gölge.

elta'

 • Boz dudaklı. Dişlerinin rengi değişmiş olan.

felha

 • (Çoğulu: Eflâh-Felhâ) Alt dudakta yarık olması.

hasreme

 • Üst dudağın alt dudak üzerine taşması.

hedlak

 • Dudakları sarkık olan.

huruf-u şefe

 • Dudaktan çıkan harfler. "Be, Fe, Mim" gibi.

iren

 • Alt dudak.

ıtar

 • (Çoğulu: Utur) Dudak kenarı.
 • Elin kasnağı.
 • Diğerlerini ihâta eden nesne.

kaleb

 • Dudak dışarıya sarkmak.

kezm

 • Bir şeyi ağzına alıp ön dişiyle kırmak.
 • Burnun kısa ve yüksek olması.
 • Parmakları kısacık olmak.
 • Atın dudaklarının kaba ve kısa olması.

la'l / لعل

 • Kırmızı. Al renk.
 • Dudak. Kırmızı ve kıymetli bir süs taşı.
 • Al. (Arapça)
 • Lal taşı. (Arapça)
 • Kırmızı dudak. (Arapça)

lat'a

 • Dudaklarının içi beyaz olan kadın.
 • Çok yaşamış, ihtiyar kadın.

lata'

 • Dudak içinde olan beyazlık.

leb / لب

 • Dudak. Şefe. (Farsça)
 • Kenar. (Farsça)
 • Sahil. Kıyı. (Farsça)
 • Dudak.
 • Dudak. (Farsça)

lebbeleb

 • (Leb-beleb) Dudak dudağa. (Farsça)

lebcünban

 • Dudak oynatan. Söz söyliyen, konuşan. (Farsça)

lebdeğmez

 • t. Dudak değmez.
 • Edb: Dudaktan çıkan harflerden olan "B-F-M-P-V" sessizlerinin içinde bulunmadığı manzumeler.

lefc

 • (Lefce) Kalın dudak.

lemy

 • Dudak içinde olan siyahlık.

lünc

 • Ağzın içi. (Farsça)
 • Dudak. (Farsça)
 • Çolak. (Farsça)

magfele

 • Dudak altında biten kılların çevresi.

müşafehat

 • (Tekili: Müşafehe) (Şefe. den) Konuşmalar, dudak dudağa yakından konuşmalar.

nahika

 • (Çoğulu: Nevâhik) Dudaklı hayvanların göz pınarı.

reşf

 • Suyu dudakları ile emmek, emerek içmek.

şefe

 • Dudak. (Farsça)
 • Kenar. (Farsça)
 • Dudak.
 • Dudak.

şefellec

 • Burun delikleri büyük, dudakları yumru kalın ve sarkık olan adam.
 • Ferci vasi avret.

şefetan

 • İki dudak.

şefeteyn

 • İki dudak.

şefevat

 • (Tekili: şefe) Dudaklar.
 • Kenarlar.

şefevi / şefevî

 • (Şefeviye) Dudağa ait. Dudakla alâkalı.
 • Dudağa ait, dudakla ilgili.

şekerleb / شكرلب

 • Tatlı dudaklı. (Farsça)
 • Şirin sözlü. (Farsça)

şifah

 • (Tekili: Şefe) Dudaklar.

şütürleb

 • Deve dudaklı. Dudağı deve dudağı gibi sarkık olan kimse. (Farsça)

tamiye

 • Dudak kabarmak.

tebhal

 • (Tebhâle) Dudak kabartısı.

tefarik-ul asa / tefarik-ul asâ

 • Bir atasözüdür. Bu darb-ı mesel hakkında meşhur Kamus Tercümesi'nde hülâsaten şu mâlumat var: "Arab'dan fakir bir kadının zaif ve gayet huysuz bir oğlu varmış. Yaptığı müteaddit kavgalarda meselâ bir defasında burnunu, bir defasında kulağını, bir defasında dudaklarını kesmişler. Her bir defasında da

tehdil

 • (Budak) aşağı eğilmek.
 • (Dudak) aşağı sarkmak.

urret

 • (Çoğulu: Urr) Devenin dudaklarında ve ayaklarında çıkan bir çıban.
 • Ulaşmak, varmak.
 • Kuş tersi.

vasat

 • Orta; burada, boğaz ile dudak arası harflerin çıkış yeri olan damak kastedilmiştir.

yakut / yâkût / یاقوت

 • Yakut. (Arapça)
 • Dudak. (Arapça)

zamya

 • Yufka dudaklı.
 • Yufka kapaklı.
 • Dişinin etleri boz olup kanı az olan kimse.

zellaka / zellâka

 • Dilin ucuyla veya dudak hareketiyle çıkartılan hafif harfler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın