LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Dostluk ifadesini içeren 68 kelime bulundu...

asar-ı üns ve ülfet / âsar-ı üns ve ülfet

 • Dostluk ve yakınlık izleri.

aşna-yan

 • (Tekili: Aşnayî) Dostluklar, âşinalıklar, haberdarlıklar. (Farsça)

aşnayi / âşnâyî / آشنایى

 • Dostluk. (Farsça)
 • Bilme, haberdarlık. (Farsça)

bitane

 • (Çoğulu: Betâyin) Çarşaf.
 • Kaftan astarı.
 • Dostluk.
 • Hâlis olmak.
 • Kuvvetli olmak.

dem-sazi / dem-sazî

 • Dostluk, arkadaşlık. Sırdaşlık. (Farsça)

dostane

 • Dostça, dostlukla. (Farsça)

dosti / dostî / دوستى

 • Dostluk. (Farsça)
 • Dostluk. (Farsça)

elhubbu-lillah

 • Allah için sevmek. Muhabbet, dostluk, sevgi sırf Allah içindir. Hoş geçim, insanlara olan muhabbet Cenab-ı Hakk'ın rızası içindir.

fenafilihvan

 • (Fenâ fi-l-ihvân) Tefâni. Yani; kardeşlerin birbirinde fâni olması; kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup, kardeşlerinin meziyyât ve hissiyâtı ile fikren yaşaması. Samimi ihlâs üzerine müesses en yakın dostluk, en fedakâr ve en civanmert kardeşlik.

halal / halâl

 • Dostluk, ahbaplık.
 • İki şey arasında açıklık olma.
 • Dostluk.
 • İki nesne arası açık olmak.

halalet

 • İki şeyin arası açık olmak.
 • Dostluk. Samimi dostluk.

haliliyye

 • Samimi dostluk ve kardeşlik.

hall

 • Sağlamlaştırmak.
 • Dostluk, sadâkat.
 • Fakir, hastalıklı, nahif insan.
 • Sirke.

hibab

 • Dostluk, sevmek.
 • (Tekili: Habb) Tohumlar, taneler.
 • Haplar.

hılal

 • (Çoğulu: Ahılle) Diş arasını ayıklamakta kullanılan nesne. Dostluk.

hilal

 • Sâfi ve halis.
 • Sıdk ile dostluk etmek.
 • Ara. Aralık.
 • Zaman ve vakit.
 • İki şey arasına sokulmuş olan.
 • Buluttan yağmurun çıktığı yer.
 • Gr: Bir kelimenin aslını ve ondan türeyenleri gösteren tertip.
 • Kulak ve diş karıştırmak gibi şeylerde kull

hilalet

 • Samimi dostluk.

hıllet

 • Samimî dostluk, takdir edici arkadaşlık.

hillet

 • (Çoğulu: Hillel - Hilâl) Samimi ve cân-ı gönülden olan dostluk. En güzel takdir edici ve samimi arkadaşlık.
 • Kılınç gediği.
 • Nakışlı deri.
 • Ağızda bâki kalan dişler.
 • Dişler arasında kalan yemek artığı.
 • Halîl (dost) olmak, dostluk. Halîlullah İbrâhim aleyhisselâma mahsûs bir makâm.

hıllet / خِلَّتْ

 • Dostluk.

hıllet-i ibrahim

 • İbrahim'in (a.s.) dostluğu, dostluk sıfatı olan samimî dostluk, takdir edici arkadaşlık.

hubb

 • (Hibâb - Hibb - Mehabbet) Sevgi, muhabbet, bağlılık, dostluk. Bir şeyi birisine sevdirmek.
 • Hulus, lüzum ve sübut.
 • Muhafaza ve imsâk.

hubbe

 • Dostluk.

hulalet

 • Samimi dostluk arkadaşlık.

hulle

 • (Çoğulu: Hılâl) Dostluk.

hullet / خلت

 • (Çoğulu: Hulel) İçten, samimi sevgi. Dostluk. Muhabbet. Haslet.
 • Dostluk.

hulule

 • Dostluk.

hulus

 • Hâlislik. Saflık.
 • Samimiyet. Hâlis dostluk. İçden davranmak. Her hayırlı işi ve ameli Allah rızâsını niyet ederek yapmak.

hulusiyyet

 • Hâlislik. Samimi dostluk.

irtibat

 • Bağlanmak, raptedilmek. Muhabbet, dostluk ve alâkadarlık.
 • Düşmana karşı cenk için hudutta at sahibi olmak.

ıstıhab

 • Saklama, gizleme.
 • Dostluk kurma.
 • Konuşma, musâhabe etme.

meveddet

 • Dostluk. Sevgi. Muhabbet. Muhabbet etmek. Sevmek.
 • Sevme, sevgi, dostluk.
 • Dostluk, sevgi.

mihrbani / mihrbanî

 • Dostluk, muhabbet, sevgi. (Farsça)

müdahin

 • Dalkavuk. Yüze gülen. Birisini yalandan yüzüne karşı medheden. Menfaat koparmak için dostluk eden.

muhadenet

 • Yakın ahbablık, samimiyet. Dostluk.

muhale

 • Dostluk, sadâkat.

muhlisane / muhlisâne

 • Hâlisâne. Samimi olarak. Dostlukla. Riyâsızlıkla. (Farsça)

mültefit

 • İltifat edici, teveccüh edip yüz gösteren. İyi muâmele edip dostluk gösteren.

mümazaka

 • Dostluk hususunda riyâ gösterme.

musadakat

 • (Sıdk. dan) Karşılıklı dostluk.

musadeka

 • Dostluk.

musafat

 • (Safvet. den) Samimi ve hâlis dostluk.

müşayaa

 • Biriyle dostluk etme.
 • Birine uyma, tâbi olma.
 • Çağırmak.
 • Haykırmak.

mütesafih

 • Musafaha eden. Dostluk ve selâm için elele veren.

muvalat

 • Dostluk, karşılıklı sevgi. Yardım, koruma.
 • Dostluk, karşılıklı sevgi, koruma, yardım.

müvalat / müvâlât

 • Dostluk.
 • Abdest alırken her uzvu ara vermeden birbiri ardınca yıkamak.
 • Dostluk, karşılıklı sevgi.Tebrik ile terdif ederim arz-ı hulûsu, Kalbimdeki sıdk u müvâlât senindir.

müvalefe

 • Birbiriyle üns tutmak, dostluk kurmak.

müvanese

 • Üns tutmak, dostluk kurmak.

muvasat

 • Yardım, dostluk, muavenet, iyilik.
 • Ölen bir memurun ailesine maaş bağlama.

sadakat / sadâkat

 • (Sıdk. dan) Dostluk. Bir kimseye Allah (C.C.) için kalbden bağlılık, kalbi ve samimi doğrulukla olan dostluk.
 • Dostlukta sebat, vefadarlık.
 • Dostluk; bir kimseye Allahü teâlâ için kalbden bağlılık; doğruluk. İnsana sadâkat yaraşır görse de ikrâh, Doğruların yardımcısıdır hazret-i Allah.
 • Bağlılık, dostluk, doğruluk.

safh

 • Suç bağışlama, dostluk etme. Günah ve cürmü afveyleme.
 • Bir şeyin bir tarafı.
 • Bir şey içirme.
 • Yüz çevirme.

tehabb

 • Dostluk etme. Muhabbet, sevişme.

teveddüd

 • Tedricen kendini sevdirmek. Dostluk etmek.
 • Cenab-ı Hakk'ın çeşitli ve lezzetli nimetler vererek insanlara kendisini sevdirmesi.

tevelli / tevellî

 • Dostluk, birisini Allah rızâsı için sevme, dost edinme.

uhuvvet

 • Kardeşlik. Din kardeşliği. Samimi dostluk.
 • Kardeşlik, dostluk, bağlılık.

ülfet / الفت

 • Bir topluluğun din ve dünyâ düşüncelerinde inançlarında birbirlerine uygun olmaları. Dostluk, yakınlık kurmak, kaynaşmak.
 • Alışma, alışkanlık. Birisiyle münasebette bulunmak. Ünsiyet. Ahbablık, dostluk. Huy etme. Görüşme, konuşma.
 • Alışma, kaynaşma.
 • Görüşme, konuşma.
 • Dostluk.
 • Dostluk. (Arapça)
 • Kaynaşma. (Arapça)
 • Görüşme, konuşma. (Arapça)
 • Ülfet etmek: (Arapça)
 • Dostluk kurmak. (Arapça)
 • Kaynaşmak, alışmak. (Arapça)
 • Görüşmek, konuşmak. (Arapça)

umde

 • İnanılacak şey.
 • Prensip, temel fikir.
 • Dostluk. Güvenilecek yer veya kimse.
 • Kavim veya kabilenin muteber ve mu'temedi olan. Reis. Serasker.

ünsiyet

 • Alışkanlık, dostluk. Birlikte düşüp kalkmak. Ahbablık.
 • Dostluk, yakınlık, alışkanlık.
 • Alışkanlık, dostluk.

vedad

 • Dostluk. Sevme. Sevgi.

vedd

 • Dostluk. Sevgi, muhabbet.

vefa

 • Ahdinde, sözünde durma.
 • Sevgi ve dostlukta sebat ve devam.
 • Ödeme.
 • Yetişme.
 • Dince ve akılca lâzım gelen şeyi yerine getirip uhdesinden çıkma.

vela-perver

 • Dostluk gösteren, dostluk besleyen. (Farsça)

velayet / velâyet / ولایت

 • Veli olan kimsenin hali. Velilik, dervişlik.
 • Dostluk.
 • Sadakat.
 • Başkasına sözünü geçirmek. Bir şeye kudret cihetiyle bizzat mutasarrıf olmak.
 • Veli olan kimsenin hali, dervişlik, dostluk, sadakat, başkasına sözünü geçirmek.
 • Velîlik. (Arapça)
 • Dostluk. (Arapça)
 • Otorite. (Arapça)

vidad / vidâd / وداد

 • Dostluk. Sevmek. Muhabbet.
 • Dost ve muhib.
 • Her şeye muhabbeti olan.
 • Sevgi. (Arapça)
 • Dostluk. (Arapça)

vidd

 • Muhabbet, dostluk, sevgi.

vila'

 • Birbirinin ardı sıra gelmek.
 • Abdest esnasında uzuvları yıkarken birisi kurumadan diğerini yıkamağa başlamak.
 • Ahbablık, yakınlık, dostluk.

vilayet

 • Bir şeyi kudretle elde etme.
 • İl.
 • Birisine kefil olmak.
 • Dostluk. Muhabbet.

yari / yârî / یاری

 • Yardım. (Farsça)
 • Dostluk. (Farsça)
 • Dostluk. (Farsça)
 • Yardım. (Farsça)