REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Dost ifadesini içeren 220 kelime bulundu...

ah / اخ

 • Kardeş, birader.
 • Dost.
 • Kardeş. (Arapça)
 • Dost. (Arapça)

ahbab / ahbâb / احباب

 • Dost. Sevilen dostlar. Sevilenler. Ehibbâ, muhibler.
 • Dostlar, sevenler.
 • Sevilenler, dostlar.
 • Dostlar.
 • Dostlar. (Arapça)
 • Dost. (Arapça)

ahbab-ı uhrevi / ahbab-ı uhrevî

 • Âhiretteki dostlar.

ahbap / احباب

 • Dostlar, sevgililer.
 • Dostlar, sevdikler. (Arapça)

ahdan

 • (Tekili: Hıdn) Dostlar, yoldaşlar.

ahibba / ahibbâ / احبا

 • Dostlar, arkadaşlar.
 • Dostlar, sevilenler; sevgililer. (Arapça)

ahilla

 • (Ehillâ) Sadık ve samimi arkadaşlar. En sadık dostlar. Haliller.

ahlal

 • (Tekili: Hıll) Samimi dostlar, yâranlar.

ahu

 • Kardeş, dost.

ahyar

 • Hayırlılar.
 • Dostlar.
 • İyilik sevenler. (Eşrar'ın zıddı)

asar-ı üns ve ülfet / âsar-ı üns ve ülfet

 • Dostluk ve yakınlık izleri.

asdika / اصدقا

 • Sâdıklar. Sabık ve sadık dostlar.
 • İçi dışına, sözü işine uygun olanlar.
 • Samimi dostlar, sadıklar.
 • Gerçek dostlar. (Arapça)

ashab / ashâb / اصحاب

 • Dostlar, arkadaşlar. (Arapça)
 • Sahipler. (Arapça)

aşir

 • Onda bir. On kısma taksim edilen bir şeyin herbir parçası.
 • Kur'an-ı Kerimin on cüz'ünden herbiri veya on âyetlik bir parçası.
 • Dost, yardımcı, yardak.
 • Koca.
 • Kabile.
 • Kötülükte yardımcılık eden.
 • Sahip.
 • Toz.

aşna / âşnâ / آشنا

 • Tanıdık, dost, aşina. (Farsça)

aşna-yan

 • (Tekili: Aşnayî) Dostluklar, âşinalıklar, haberdarlıklar. (Farsça)

aşnayan / âşnâyân / آشنایان

 • Tanıdıklar, dostlar. (Farsça)

aşnayi / âşnâyî / آشنایى

 • Dostluk. (Farsça)
 • Bilme, haberdarlık. (Farsça)

aziz / azîz

 • İzzetli. Çok izzetli. Sevgili. Çok nurlu.
 • Dost.
 • Şerif.
 • Nadir.
 • Dini dünyaya âlet etmeyen.
 • Sireti temiz.
 • Ermiş. Mânevi kudret ve kuvvet sahibi.
 • Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve daima galib olan manasında Cenab-ı Hakk'ın bir ismidir.

biraderane

 • Dostça, kardeşçe. (Farsça)

bitane

 • (Çoğulu: Betâyin) Çarşaf.
 • Kaftan astarı.
 • Dostluk.
 • Hâlis olmak.
 • Kuvvetli olmak.

çar-yar

 • Dört dost. (Hz. Ebûbekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (R.A.) lerin nâmları.) Dört Halife, Hulefâ-i Erbaa veya Ashab-ı Güzin diye de ihtiramla anılırlar.

ciharyar-ı güzin / cihâryâr-ı güzîn

 • Seçkin dört dost; dört halife; Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali (r.a.).

dahil / dahîl

 • Yabancı, sığınan, sığınmış. Muhacir.
 • Birisinin içyüzü, niyet ve mezhebi. Dâhil ve içerde. Birisinin bütün gizli ve sırlı işlerine vâkıf olan dost ve hemdemi.
 • Evvelâ alâkasız olup sonradan bir cemaate dâhil olan.
 • Edb: Başka bir dilden olup, sonradan diğer bir dile geçe

dem-saz

 • Arkadaş, refik, hem-dem, dost. Sırdaş. (Farsça)

dem-sazi / dem-sazî

 • Dostluk, arkadaşlık. Sırdaşlık. (Farsça)

dost

 • (Çoğulu: Dostân) Sevilen insan, muhib, yâr. (Farsça)
 • Erkek veya kadın sevgili, mâşuk, mahbub, mâşuka, mahbube. (Farsça)
 • Hakiki dost ve âşıkların ve âriflerin âşık oldukları Allah. (Farsça)

dost-u kadim

 • Eski dost.

dostan

 • (Tekili: Dost) Dostlar.

dostane / dostâne / دوستانه

 • Dostça, dostlukla. (Farsça)
 • Dost gibi.
 • Dostça. (Farsça)

dosti / dostî / دوستى

 • Dostluk. (Farsça)
 • Dostluk. (Farsça)

dostkam / dostkâm / دوستكام

 • Dost canlısı. (Farsça)

dust / dûst / دوست

 • Dost. (Farsça)
 • Sevgili. (Farsça)
 • Tanrı. (Farsça)

eazz-i ahibba / eazz-i ahibbâ

 • Dostların en azizi.

ehabb-ı ehibba

 • Dostların, ahbabların en sevgilisi.

ehibba / ehibbâ / احبا

 • (Tekili: Habib) Habibler, dostlar, sevgililer.
 • Dostlar, sevdiği kimseler.
 • Dostlar. (Arapça)

ehil

 • Dost, sahip, usta.

ehilla

 • Dostlar, kardeşler.

ehl

 • (Ehil) Yabancı olmayan, alışık olduğumuz.
 • Dost, sahip, mensup. Evlâd, iyal. Kavm, müteallikat. Usta, muktedir ve becerikli anlamıyla ehil ve ehliyet İslâmiyette önemli bir husustur. Dinimiz, bize işleri ehline vermemizi emreder. Cemiyette işler, mevkiler, makamlar, görevler, ehline v

ehl-i kalb / اَهْلِ قَلْبْ

 • Kalb gözü açık Allah dostları.

ehl-i sahv

 • Uyanık iken hakikatlere görerek ulaşan Allah dostları.

ehl-i tarikat ve velayet / ehl-i tarîkat ve velâyet

 • Tarikata mensup olanlar, tasavvufla ilgilenenler ve Allah dostları, velîler.

ehl-i velayet / ehl-i velâyet

 • Veliler, Allah dostları.

ehl-i velayet ve tahkik / ehl-i velâyet ve tahkik

 • Maneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini delilleriyle bilen Allah dostu âlim kimseler.

ehl-i vifak

 • Birbirleriyle dostça yaşayanlar.

ehlullah

 • Allah dostları.

elhubbu-lillah

 • Allah için sevmek. Muhabbet, dostluk, sevgi sırf Allah içindir. Hoş geçim, insanlara olan muhabbet Cenab-ı Hakk'ın rızası içindir.

elif

 • Munis, sahip, dost.

enis / enîs / انيس / اَن۪يسْ

 • (Üns. den) Dost, arkadaş, ünsiyet edilmiş olan. Alışılmış, kendisi ile ülfet edilmiş olan. Sevgili.
 • Sulu ve ağaçlı yerlerde bulunan ve sesi gayet hoş bir kuş. Çeşitli nağmelerde öter, kâh deve gibi kükrer ve at gibi kişner; insana alışır.
 • Yaban horozu.
 • Dost, arkadaş.
 • Yarattığı varlıklara karşı çok yakın, dost olan Allah.
 • Dost, arkadaş.
 • Dost. (Arapça)
 • Sevgili. (Arapça)
 • Dost.

enis-i dil

 • Gönül dostu.

evidda

 • Ahbablar. Hâlis ve sâdık dostlar.

evliya / evliyâ / اَوْلِيَا

 • Velî kelimesinin çoğuludur.
 • Dostlar.
 • Allahü teâlânın sevgili kulları, nefsin esâretinden kurtulup, sözleri, işleri ve hareketleri İslâmiyet'e uygun olanlar, devamlı Allahü teâlâyı hatırlayıp, ananlar.
 • Allah dostları.

evliya-yı meşhure

 • Meşhur evliyalar, Allah dostları.

fakd-ül ahbab

 • Ahbabsızlık, dostsuzluk. Ahbabın bulunmayışı.

fakdü'l-ahbap

 • Sevgililerin, dostların yok oluşu, onları kaybetme.

fenafilihvan

 • (Fenâ fi-l-ihvân) Tefâni. Yani; kardeşlerin birbirinde fâni olması; kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup, kardeşlerinin meziyyât ve hissiyâtı ile fikren yaşaması. Samimi ihlâs üzerine müesses en yakın dostluk, en fedakâr ve en civanmert kardeşlik.

firaku'l-ahbap

 • Dostlardan ayrı düşme.

firkat

 • (Fürkat) İftirak. Dostlardan ve sâir sevdiği şeylerden ayrılış. Firak. Müfarakat.

fütüvvet

 • Dostlara afv ve safh ile muamele.
 • Yiğitlik. Cömertlik. Lütuf ve ihsankârlık.
 • Kerem ve seha.
 • Soy temizliği.

gaşiye

 • Perde. Örtü.
 • Kıyamet.
 • Dilenci ve cerrar.
 • Ziyârete gelen dostlar gurubu.

gına

 • Zenginlik. Yeterlik.
 • Tok gözlülük.
 • Mülâki olmak. Bir kimseye dostluğunda devamlı olmak.
 • Bıkma, usanç.
 • Şarkı söylemek. Teganni etmek.

gulampare

 • Dost, sevgili, mahbup. (Halk ağzında kulampara şeklinde kullanılır.)

habib / habîb / حبيب

 • (Hubb. dan) Sevilen. Sevgili. Seven. Dost.
 • Sevgili, dost.
 • Sevgili. (Arapça)
 • Dost. (Arapça)
 • Hz. Muhammed. (Arapça)

Habibe / habibe

 • Sevilen. Sevgili. Seven. Dost.

hadin / hadîn

 • (Çoğulu: Hudenâ) Sâdık dost, vefadar arkadaş.

hadin-i kadim / hadîn-i kadîm

 • Eski dost.

halal / halâl

 • Dostluk, ahbaplık.
 • İki şey arasında açıklık olma.
 • Dostluk.
 • İki nesne arası açık olmak.

halalet

 • İki şeyin arası açık olmak.
 • Dostluk. Samimi dostluk.

halil / halîl

 • Samimi dost. Sâdık dost.
 • Nahif ve fakir kimse.
 • Dost.
 • Hz. İbrahim.
 • Dost.
 • Dost.
 • Zevc, koca.
 • Samimi dost.

halil-ür rahman

 • Allah'tan başkasından hiçbir zaman yardım dilemeyip, O'nun dostluğunu ihtiyar eden Hz. İbrahim'in (A.S.) lâkabıdır.

haliliye / halîliye

 • Allah'ın dostu (Halîlullah) ünvanına sahip olan Hz. İbrahim'in örnek alındığı yol.
 • Dostane münasebet ve samimi kardeşlik.

haliliyye

 • Samimi dostluk ve kardeşlik.

halilullah / halîlullah

 • Allah'ın dostu, Hz. İbrahim (A.S.).
 • Allahü teâlânın dostu mânâsına İbrâhim aleyhisselâmın lakabı. Halîlürrahmân da denir.
 • "Allahın dostu" mânâsında ibrahim aleyhisselâmın namı.

hall

 • Sağlamlaştırmak.
 • Dostluk, sadâkat.
 • Fakir, hastalıklı, nahif insan.
 • Sirke.

halsan

 • Kişinin dostu, sevgilisi ve yâri.

harif

 • (Hırfet. den) Meslekdaş, san'at arkadaşı. Teklifsiz dost.
 • Herif, âdi insan.

hemdem / همدم

 • Arkadaş, yakın dost, sohbet arkadaşı. (Farsça)

hevahah

 • Sevilen, muhib, dost. (Farsça)

hibab

 • Dostluk, sevmek.
 • (Tekili: Habb) Tohumlar, taneler.
 • Haplar.

hibb

 • Seven. Dost. Muhabbet eden, arkadaş.

hicr

 • Men etmek; akıl ve bâliğ olmamış çocuk, deli, bunak, sefih yâni malını kötü yere harcayan ve borçlu gibi kimseleri, tasarruf-i kavlîsinden yâni alış-veriş, kirâlama, havâle, kefillik, emânet ve rehin alıp-verme, hibe gibi işlerin tasarruflarından men' etme.
 • Dostluğu bırakmak, dargın

hicran

 • Uzaklaşma. Ayrılık. Ayrılıktan gelen keder, sızı, acı. Dostluğu ve ülfeti kesmek.

hılal

 • (Çoğulu: Ahılle) Diş arasını ayıklamakta kullanılan nesne. Dostluk.

hilal

 • Sâfi ve halis.
 • Sıdk ile dostluk etmek.
 • Ara. Aralık.
 • Zaman ve vakit.
 • İki şey arasına sokulmuş olan.
 • Buluttan yağmurun çıktığı yer.
 • Gr: Bir kelimenin aslını ve ondan türeyenleri gösteren tertip.
 • Kulak ve diş karıştırmak gibi şeylerde kull

hilalet

 • Samimi dostluk.

hıllet

 • Samimî dostluk, takdir edici arkadaşlık.

hillet

 • (Çoğulu: Hillel - Hilâl) Samimi ve cân-ı gönülden olan dostluk. En güzel takdir edici ve samimi arkadaşlık.
 • Kılınç gediği.
 • Nakışlı deri.
 • Ağızda bâki kalan dişler.
 • Dişler arasında kalan yemek artığı.
 • Halîl (dost) olmak, dostluk. Halîlullah İbrâhim aleyhisselâma mahsûs bir makâm.

hıllet / خِلَّتْ

 • Dostluk.

hıllet-i ibrahim

 • İbrahim'in (a.s.) dostluğu, dostluk sıfatı olan samimî dostluk, takdir edici arkadaşlık.

hılm

 • Dost.

hizbullah

 • Allah için din uğrunda ciddi gayret sâhibi olan ve din düşmanlarıyla aslâ hakiki dost olmayan mücahid cemaat. "Hizb-ül Kur'an" tabiri de aynı mânada kullanılır. (Kur'an-ı Kerim'de 5:56 ve 58:22 âyetlerinde zikredilir.)

hizmet-i mevla / hizmet-i mevlâ

 • Dostumuz ve gözeticimiz olan Allah'ın hizmetinde bulunma.

hubb

 • (Hibâb - Hibb - Mehabbet) Sevgi, muhabbet, bağlılık, dostluk. Bir şeyi birisine sevdirmek.
 • Hulus, lüzum ve sübut.
 • Muhafaza ve imsâk.

hubbe

 • Dostluk.

hudena

 • (Tekili: Hadîn) Sâdık dostlar, vefakâr arkadaşlar.

hukukperver

 • Geçmişi unutmayan, haklara hürmetkâr kimse. Vefalı ve sâdık dost. (Farsça)

hukukşinas

 • Hukukçu, hukuk ilmini bilen.
 • Vefâlı kimse. Sâdık dost.

hulalet

 • Samimi dostluk arkadaşlık.

hull

 • Dost.

hullan

 • (Tekili: Halil) Sâdık dostlar, arkadaşlar.

hulle

 • (Çoğulu: Hılâl) Dostluk.

hullet / خلت

 • (Çoğulu: Hulel) İçten, samimi sevgi. Dostluk. Muhabbet. Haslet.
 • Dostluk.

hulule

 • Dostluk.

hulus

 • Hâlislik. Saflık.
 • Samimiyet. Hâlis dostluk. İçden davranmak. Her hayırlı işi ve ameli Allah rızâsını niyet ederek yapmak.

hulusiyyet

 • Hâlislik. Samimi dostluk.

ibn-ül üns

 • Dost.

ibrahim halilullah

 • Allah'ın dostu Hz. İbrahim.

ihevat

 • (Tekili: İhve) Samimi ve sâdık arkadaşlar. Candan dostlar.
 • Tarikat arkadaşları.

ihvan / ihvân / اخوان

 • ( kelimesinin cem'i) Kardeşler. Eş, dost.
 • Sâdık arkadaşlar.
 • Aynı mezheb veya tarikata mensub olanlar.
 • Dostlar. (Arapça)

ihvaniyat

 • Arkadaşlar, eş dost mektubları.

iltiyak

 • Sıkı fıkı dost olma, candan arkadaş olma.

irtibat

 • Bağlanmak, raptedilmek. Muhabbet, dostluk ve alâkadarlık.
 • Düşmana karşı cenk için hudutta at sahibi olmak.

ıstıhab

 • Saklama, gizleme.
 • Dostluk kurma.
 • Konuşma, musâhabe etme.

istihbab

 • Bir şeyi iyi ve güzel addetmek.
 • Dost edinme.
 • Müstehab etmek ve olmak.

ıstına-i sıddık

 • Sâdık dost seçme.

kafile-i ahbab

 • Dostların oluşturduğu topluluk.

karin / قرین

 • Yakın. (Arapça)
 • Eş dost. (Arapça)

keşfü'l-kubur velisi / keşfü'l-kubur velîsi

 • Kabirdeki ölülerin hallerini anlayan ve bilen Allah dostu zât, evliya.

mecma-ı ahbap

 • Dostların toplandığı yer.

mecma-i ahbap

 • Dostların toplandığı yer.

meşreb-i hıllet

 • Yakın dostluğu öngören hareket tarzı.

mevali / mevalî

 • Efendiler.
 • Azad edilmiş köleler.
 • Azad edenler.
 • Mevleviyyet pâyesine ulaşmış sarıklı âlimler.
 • Dost ve komşular.
 • Yardımcılar.

meveddet

 • Dostluk. Sevgi. Muhabbet. Muhabbet etmek. Sevmek.
 • Sevme, sevgi, dostluk.
 • Dostluk, sevgi.

mevla

 • Sahib. Rabb.
 • Efendi. Köleyi âzad eden.
 • Şanlı. Şerefli. Mâlik.
 • Mün'im-i Mutlak olan Cenab-ı Hak (C.C.).
 • Terbiye eden, mürebbi.
 • Yardımcı, muavenet eden.
 • Dost ve komşu.
 • Azâd olan.

mevla-yı kerim / mevlâ-yı kerîm

 • İkramı bol olan dostumuz ve gözeticimiz Allah.

mevt

 • Ölüm. Âhirete göç. Dünyadan gitmek.
 • Mevt, mü'minler için dünya vazifelerinden ve imtihanından bir paydostur.

mihrbani / mihrbanî

 • Dostluk, muhabbet, sevgi. (Farsça)

müanese

 • Dostane görmek, görüşmek. Karşılıklı ünsiyet etmek.

müdahin

 • Dalkavuk. Yüze gülen. Birisini yalandan yüzüne karşı medheden. Menfaat koparmak için dostluk eden.

müdara

 • Dost gibi görünme. Yüze gülme.
 • Başkalarının fikirlerine uyarcasına hareket etmek.
 • Sulh ve salâh üzere bulunmak. (Meşru bir surette ve iyi bir netice için yapılan müdârâ memduhtur. Fena bir netice için ise, kötüdür; İslâmlığa yakışmaz, İslâm onu men'eder.)

müdarat

 • (Dery. den) Dost gibi görünme, yüze gülme.

müfarakat

 • Ayrılık. Bir yere bırakıp gitmek. Dostlarından ayrı düşmek.
 • Fık: Karı-kocanın talâk veya fesh ile birbirlerinden ayrılmaları.

muhadenet

 • Yakın ahbablık, samimiyet. Dostluk.

muhale

 • Dostluk, sadâkat.

muhaleset

 • (Hulus. dan) Birbirlerine iyi muamele etme. Birbirleriyle dostça geçinme.

muhibb

 • Seven. Muhabbet eden. Dost. Hayrı isteyen.

muhibban / muhibbân

 • (Muhibbin) Dostlar. Muhabbet edenler. Sevilenler. Sevgi besleyenler. Bir kimsenin taraflıları. (Farsça)
 • Dostlar, ahbaplar, sevilenler.

muhibbane

 • Severek. Dostça. Dosta yakışır surette. (Farsça)

muhibbe

 • Kadın sevgili. Kadın dost.

muhlisane / muhlisâne

 • Hâlisâne. Samimi olarak. Dostlukla. Riyâsızlıkla. (Farsça)

mültefit

 • İltifat edici, teveccüh edip yüz gösteren. İyi muâmele edip dostluk gösteren.

mümaşatkar / mümaşatkâr

 • Dost geçinerek, kusurlara göz yumarak, müdara suretiyle. (Farsça)

mümazaka

 • Dostluk hususunda riyâ gösterme.

mümazik

 • Gerçek dost olmayan kimse.

munis

 • Canayakın, dost.

musadakat

 • (Sıdk. dan) Karşılıklı dostluk.

musadeka

 • Dostluk.

musafat

 • (Safvet. den) Samimi ve hâlis dostluk.

müşayaa

 • Biriyle dostluk etme.
 • Birine uyma, tâbi olma.
 • Çağırmak.
 • Haykırmak.

müştakan / müştâkan

 • Aşk ve iştiyakla bağlı olan dostlar.

mütehabb

 • (Hubb. dan) Birbirine dost olan. Birbirini dost sayan.

mütesafih

 • Musafaha eden. Dostluk ve selâm için elele veren.

muvalat

 • Dostluk, karşılıklı sevgi. Yardım, koruma.
 • Dostluk, karşılıklı sevgi, koruma, yardım.

müvalat / müvâlât

 • Dostluk.
 • Abdest alırken her uzvu ara vermeden birbiri ardınca yıkamak.
 • Dostluk, karşılıklı sevgi.Tebrik ile terdif ederim arz-ı hulûsu, Kalbimdeki sıdk u müvâlât senindir.

müvalefe

 • Birbiriyle üns tutmak, dostluk kurmak.

müvanese

 • Üns tutmak, dostluk kurmak.

muvasat

 • Yardım, dostluk, muavenet, iyilik.
 • Ölen bir memurun ailesine maaş bağlama.

rahman / rahmân

 • "Dünyâda dost olsun düşman olsun, lâyık olsun olmasın, mü'min olsun kâfir olsun bütün yaratıklara rızık ve sayısız nîmetler veren" mânâsında Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden).

raz-dan

 • Sırrı bilen, sırra ortak olan dost. (Farsça)

refik / refîk

 • Dost ve arkadaş.
 • Yumuşak huylu, rıfk sâhibi.

sadakat / sadâkat

 • (Sıdk. dan) Dostluk. Bir kimseye Allah (C.C.) için kalbden bağlılık, kalbi ve samimi doğrulukla olan dostluk.
 • Dostlukta sebat, vefadarlık.
 • Dostluk; bir kimseye Allahü teâlâ için kalbden bağlılık; doğruluk. İnsana sadâkat yaraşır görse de ikrâh, Doğruların yardımcısıdır hazret-i Allah.
 • Bağlılık, dostluk, doğruluk.

sadik

 • Çok sâdık, içten ve dıştan sadakatlı dost. Doğru sözlü.

sadik-ı ahmak / sadîk-ı ahmak

 • Ahmak dost.
 • Çok bağlı ahmak dost.

sadik-ı kadim

 • Eski dost.

sadıkan

 • Sâdıklar, sâdık dostlar. (Farsça)

safh

 • Suç bağışlama, dostluk etme. Günah ve cürmü afveyleme.
 • Bir şeyin bir tarafı.
 • Bir şey içirme.
 • Yüz çevirme.

sahb

 • (Tekili: Sâhib) Yakın dostlar. Sâhipler.

secir

 • Dost.

şeker-ab

 • İki dost arasındaki kırgınlık, aradaki soğukluk. (Farsça)

sıddıkin-i evliya / sıddıkîn-i evliya

 • Allah dostları arasında sadakatte en ileri olanlar.

sudeka

 • (Tekili: Sadik) Doğru ve hakiki dostlar.

sudkan

 • (Tekili: Sadîk) Hakiki ve doğru dostlar. Sadîkler.

tahabbüb

 • Sevgi göstermek, muhabbet beslemek. Bir kimseyi dost ittihaz etmek. Sevdirmeği istemek.

takıyye

 • İdâre, korunmak, sakınmak; iki yüzlülük; sevmediği kimse ile dost geçinmek. Bir kimsenin hakîkatte sâhib olduğu görüş ve inancını saklaması.

teceyyüf

 • Dost edinmek.

tehabb

 • Dostluk etme. Muhabbet, sevişme.

tekrim-i evliya

 • Allah dostlarına hürmet etme, saygı gösterme.

tesahup

 • Sahiplenme, dost edinmek.

teveddüd

 • Tedricen kendini sevdirmek. Dostluk etmek.
 • Cenab-ı Hakk'ın çeşitli ve lezzetli nimetler vererek insanlara kendisini sevdirmesi.

tevella

 • (Tevelli) Birisini dost edinme.
 • Bir işi üzerine alma.
 • Dönme, yönelme, i'raz etme.
 • Ehl-i Beyt'e tam sevgi.
 • Akrabalık. Karabet. Yakınlık beslemek.

tevelli / tevellî

 • Dostluk, birisini Allah rızâsı için sevme, dost edinme.

ücahin

 • (Çoğulu: Acâhine) Hizmetkâr.
 • Aşçı. Dost.
 • Deyyus.

uhuvvet

 • Kardeşlik. Din kardeşliği. Samimi dostluk.
 • Kardeşlik, dostluk, bağlılık.

ülfet / الفت

 • Bir topluluğun din ve dünyâ düşüncelerinde inançlarında birbirlerine uygun olmaları. Dostluk, yakınlık kurmak, kaynaşmak.
 • Alışma, alışkanlık. Birisiyle münasebette bulunmak. Ünsiyet. Ahbablık, dostluk. Huy etme. Görüşme, konuşma.
 • Alışma, kaynaşma.
 • Görüşme, konuşma.
 • Dostluk.
 • Dostluk. (Arapça)
 • Kaynaşma. (Arapça)
 • Görüşme, konuşma. (Arapça)
 • Ülfet etmek: (Arapça)
 • Dostluk kurmak. (Arapça)
 • Kaynaşmak, alışmak. (Arapça)
 • Görüşmek, konuşmak. (Arapça)

umde

 • İnanılacak şey.
 • Prensip, temel fikir.
 • Dostluk. Güvenilecek yer veya kimse.
 • Kavim veya kabilenin muteber ve mu'temedi olan. Reis. Serasker.

ünsiyet

 • Alışkanlık, dostluk. Birlikte düşüp kalkmak. Ahbablık.
 • Dostluk, yakınlık, alışkanlık.
 • Alışkanlık, dostluk.

ünsiyetkar / ünsiyetkâr

 • Dostça, cana yakın bir şekilde.

ünsiyetkarane / ünsiyetkârâne

 • Dostça, canayakın bir şekilde.

ünsiyetli

 • Canayakın, dost.

vedad

 • Dostluk. Sevme. Sevgi.

vedd

 • Dostluk. Sevgi, muhabbet.

vefa / vefâ / وفا

 • Ahdinde, sözünde durma.
 • Sevgi ve dostlukta sebat ve devam.
 • Ödeme.
 • Yetişme.
 • Dince ve akılca lâzım gelen şeyi yerine getirip uhdesinden çıkma.
 • Sözünde durma. (Arapça)
 • Dostluğu sürdürme. (Arapça)
 • Vefâ etmek: Sözünde durmak, vefa göstermek. (Arapça)

vefadar / vefadâr / vefâdâr

 • Vefalı, sözünde ve dostluğunda devamlı olan.
 • Vefalı, dostluğu devamlı.
 • Vefâlı, sözünde ve dostluğunda devamlı olan.

vefakar / vefakâr

 • Vefalı, sözünde ve dostluğunda devamlı olan.

vekire

 • Satın alınan veya yeni yapılan bina için, ahbaba, eşe dosta verilen ziyafet.

vela-perver

 • Dostluk gösteren, dostluk besleyen. (Farsça)

velayet / velâyet / ولایت

 • Veli olan kimsenin hali. Velilik, dervişlik.
 • Dostluk.
 • Sadakat.
 • Başkasına sözünü geçirmek. Bir şeye kudret cihetiyle bizzat mutasarrıf olmak.
 • Veli olan kimsenin hali, dervişlik, dostluk, sadakat, başkasına sözünü geçirmek.
 • Velîlik. (Arapça)
 • Dostluk. (Arapça)
 • Otorite. (Arapça)

velayet-i kamile / velâyet-i kâmile

 • Mükemmel velilik; kulluk noktasında mânevî mertebeleri aşarak Allah'ın yakınlığını ve dostluğunu elde etme mükemmelliği.

veli / velî

 • Allah dostu.

veliyy

 • (Çoğulu: Evliyâ) Yakın.
 • Amcazâde, emmi oğlu.
 • Yar, dost.

veliyyullah

 • Allah'ın velisi, dostu.

vidad / vidâd / وداد

 • Dostluk. Sevmek. Muhabbet.
 • Dost ve muhib.
 • Her şeye muhabbeti olan.
 • Sevgi. (Arapça)
 • Dostluk. (Arapça)

vidd

 • Muhabbet, dostluk, sevgi.

vifak

 • Dostça bir fikir üzerinde birleşmek. Samimi anlaşmak.
 • Barış.
 • Uygunluk.

vila'

 • Birbirinin ardı sıra gelmek.
 • Abdest esnasında uzuvları yıkarken birisi kurumadan diğerini yıkamağa başlamak.
 • Ahbablık, yakınlık, dostluk.

vilakar / vilakâr

 • Ahbab, dost. (Farsça)

vilaperver

 • Dost, muhib. (Farsça)

vilayet

 • Bir şeyi kudretle elde etme.
 • İl.
 • Birisine kefil olmak.
 • Dostluk. Muhabbet.

yar / yâr / يَارْ / یار

 • Dost, ahbab, tanıdık. (Farsça)
 • Yardımcı. (Farsça)
 • Âşık. Mâşuk, sevgili. (Farsça)
 • Dost, sevgili.
 • Dost, sevgili.
 • Dost. (Farsça)
 • Sevgili. (Farsça)
 • Arkadaş. (Farsça)

yar-ı baki / yâr-ı bâki / yâr-ı bâkî / يَارِ بَاقِي

 • Daimi ve sürekli dost.
 • Ölümsüz dost.

yar-ı bivefa / yâr-ı bîvefâ

 • Vefasız dost.

yar-ı kadim / yâr-ı kadîm

 • Eski dost.

yaran / yârân / يَارَانْ / یاران

 • Dostlar, sadık arkadaşlar, sevgililer.
 • Dostlar. Sâdık arkadaşlar. Sevgililer. (Farsça)
 • Arkadaşlar, dostlar.
 • Yârlar, dostlar.
 • Dostlar, arkadaşlar. (Farsça)

yaran-ı aşk / yârân-ı aşk

 • Âşıklar, aşk dostları.

yaran-ı safa / yârân-ı safâ

 • Zevk ve eğlence ile vakit geçiren dostlar. Safâ dostları.

yarane

 • Dostça. (Farsça)

yari / yârî / یاری

 • Yardım. (Farsça)
 • Dostluk. (Farsça)
 • Dostluk. (Farsça)
 • Yardım. (Farsça)

yarı ağyar eylemek / yârı ağyar eylemek

 • Dost ve sevgiliyi aldatarak, araya fitne sokarak yabancılaştırmak.

yarmend

 • Dost, muin, yardımcı. (Farsça)

yekruy

 • İki yüzlülük yapmayan, riyasız. (Farsça)
 • Hâlis ve itimad edilir dost. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın