LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Don kelimesini içeren 95 kelime bulundu...

avd

 • Dönme, geri gelme. Aleyhine veya lehine dönme.

avdet

 • Dönüş, geri gelme, dönme. Rücu'.

ayib

 • Dönüp çekilen. Geri dönen. Tövbe eden.

bahriye

 • Donanma ile ilgili işler. Devletin donanma ve deniz askerleri.

bila-udul / bilâ-udul

 • Dönmeden, sapmadan. Udul etmeden.

bilmünavebe / bilmünâvebe / بالمناوبه

 • Dönüşümlü. (Arapça)

çark

 • Dönen, felek, talih.

cemd

 • Donmak.

cevle

 • Dönmek.

cihazatça

 • Donanımca.

cümud / cümûd / جمود

 • Donukluk. (Arapça)

cümudiye / cümûdiye / جُمُودِيَه

 • Donukluk.

cümudiyet / cümûdiyet

 • Donukluk; sönüklük.
 • Donukluk, katılık.

cümus / cümûs

 • Donmak.

deveran / deverân / دوران / دَوَرَانْ

 • Dönüş, dolaşmak. Tedavül. Yerinde durmamak. Devretmek.
 • Dönüş.
 • Dönme, dolaşım.
 • Dönme, dolaşma, dolaşım. (Arapça)
 • Deverân etmek: Dönmek, dolanmak. (Arapça)
 • Dönüp dolanma.

deveran etme

 • Dönme, dolaşma.

deveran etmek

 • Dönmek.

devir

 • Dönüp dolaşıp başlangıç noktasına gelme.
 • Dönme, dolaşma, aktarma.

devran

 • Dönüp dolaşma.

devre / دوره

 • Dönem.
 • Dönem. (Arapça)

devretme

 • Dönme.

devriye

 • Dönen, dolaşan.

ebred / ابرد

 • Dondurucu soğuk, çok soğuk. (Arapça)

emhak

 • Donuk beyaz.

enise

 • Donmuş, pekişmiş şey. (Farsça)

esasat-ı teçhiziye

 • Donanım unsurları ve kuralları.

fey'

 • Dönmek. Muhârebe bittikten sonra, kâfirlerden zorla veya harp yapılmadan sulh yoluyla alınan mal.

füsürde / فسرده

 • Donmuş, sertleşmiş. Müncemid. (Farsça)
 • Donuk, solgun. (Farsça)

genc-i mücehhez

 • Donatılmış iki genç.

gerdan / gerdân / گردان

 • Dönen, dönücü. Çeviren. (Farsça)
 • Dönen. (Farsça)

gerdiş / گردش

 • Dönme, dönüş. Çevrilme, dolaşma. (Farsça)
 • Dönüş. (Farsça)

hane-i devvar

 • Dönen ev.

hulf

 • Dönme, aykırılık.

icmad

 • Dondurma, câmidleştirme.

ifrağ

 • Dönüştürme.

incimad

 • Donma.
 • Donma. Buzlanma. Sertleşme.
 • Donma, katılaşma.

incimad etmek

 • Donmak.

inkılap edecek / inkılâp edecek

 • Dönüşecek.

inkılap eden / inkılâp eden

 • Dönüşen.

inkılap etme / inkılâp etme

 • Dönüşme.

inkılap etmek / inkılâp etmek

 • Dönüşmek.

irca etme / ircâ etme

 • Döndürme, ilgili yere yöneltme.

irca'

 • Döndürme.
 • Döndürme, geri çevirme.

istidari / istidarî

 • Dönerek ve bir daire meydana getirecek olan.

kalb eden

 • Dönüştüren; değiştiren.

kalb ettirmek

 • Dönüştürmek.

kalbetme

 • Dönüştürme.

kalbolma

 • Dönüşme.

maad / maâd

 • Dönüş, varış yeri, âhiret.

meab

 • Dönülecek yer. Sığınılacak yer. Melce'.

mead / meâd

 • Dönülecek yer; ölümden sonraki yaratılış, haşir.

mevlevivari / mevlevîvârî

 • Dönerek zikreden mevleviler gibi.

meyelan-ı incimad / meyelân-ı incimad

 • Donma meyli, kabiliyeti.

mücehhez / مجهز / مُجَهَّزْ

 • Donanmış. (Arapça)
 • Donatılan.

mücehhez etmek

 • Donatmak.

mücemmed

 • Dondurulmuş.

münavebeten / münâvebeten / مناوبة

 • Dönüşümlü olaram. (Arapça)

müncemid / منجمد / مُنْجَمِدْ

 • Donmuş.
 • Donmuş, katılaşmış.
 • Donuk. (Arapça)
 • Donuk.

müncemid heves / مُنَْجَمِّدْ هَوَسْ

 • Donmuş heves, arzu.

münhasır / منحصر

 • Dönük, ait, yönelik. (Arapça)

munkalib

 • Dönüşmüş, değişmiş.

münkalib

 • Dönüşen, değişen.

mütekallib

 • Dönen, değişen. Başka şekil olan.

mütenavib / متناوب

 • Dönüşümlü. (Arapça)

müteveccih / متوجه

 • Dönük, yönelik. (Arapça)

nahis

 • Dönmekten dolayı genişlemiş olan makara deliği.

namus-u tahavvül ve tekamül / namus-u tahavvül ve tekâmül

 • Dönüşüm ve mükemmelleşme kanunu, yasası.

nekabet / nekâbet

 • Dönme, vazgeçme, cayma.

neverd

 • Dönen, gezen, dolaşan. (Farsça)

nükul / nükûl

 • Dönme, cayma, vazgeçme; bir malı satın aldıktan sonra vazgeçerek satıcıya geri verme.

perde-i cümud

 • Donuk, katı perde.

reca

 • Dönüş.

rücu / rücû

 • Dönme, dönüş.

rücu etmek

 • Dönmek.

tahvil

 • Dönüşme, dönüştürme.

tecemmüd

 • Donma.
 • Donma. Sertleşme. Katılaşma.
 • Donma, katılaşma.

techiz

 • Donatma, hazırlama.
 • Donatma, cihazlandırma.

teçhiz

 • Donatma.

techiz / techîz / تجهيز

 • Donatım. (Arapça)
 • Techîz edilmek: Donatılmak. (Arapça)
 • Techîz etmek: Donatmak. (Arapça)

teçhiz etmek

 • Donatmak, cihazları takmak.

techizat / techîzât / تجهيزات

 • Donanım.
 • Donatım. (Arapça)

tecmid

 • Dondurma, dondurulma.

tedehdüh

 • Dönmek.

tedvir / tedvîr

 • Döndürme, yönetme.

tegayyür

 • Dönüşüm, değişim.

tehavvül

 • Dönüşme.

tenavüb / tenâvüb / تناوب

 • Dönüşüm. (Arapça)

tenban / tenbân / تنبان

 • Don, iç donu. (Farsça)
 • Don. (Farsça)

tenkib

 • Dönmek veya döndürmek.

tesahsu'

 • Döndürmek.

teservül

 • Don giymek.

tünban

 • Don, iç donu. (Farsça)

udul

 • Dönme, vazgeçme.

vazife-i devriye

 • Dönme görevi.

yahçe

 • Donmuş yağmur taneleri, dolu taneleri. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın