LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Doldurmak ifadesini içeren 37 kelime bulundu...

celh

 • Doldurmak, dolu olmak.

da'daa

 • Koyunu ve keçiyi çıkarıp sürmek.
 • Sallamak.
 • Bir kimseye "güzel dur" demek.
 • Miktarı çok olsun diye depretip çevirmek ve doldurmak.

dad

 • Doldurmak.

de'z

 • Boğmak.
 • Bir şeyi doldurmak.

garz

 • Doldurmak.
 • Noksan etmek, noksanlaştırmak.

halvethane

 • Yalnızca ibadet etmek ve çile doldurmak için kapanılan yer.

hatemkari / hatemkârî

 • Bir sathın "yüzeyin" üzerine süs şekilleri oyarak meydana getirilen boşlukları, o satha benzeyen başka bir madde veya mâdenle doldurmak suretiyle yapılan tezyinât.

ifhak

 • Doldurmak.

igrak

 • Suya batırmak, boğmak.
 • Kabı doldurmak.
 • Edb: İmkânsız bulunan mübalâğa.

igraz

 • Doldurmak.
 • Taze hamurdan ekmek yapıp misafire yedirme.

isabet

 • Ecir, mükâfât, karşılık vermek.
 • Doldurmak.

katb

 • (Katub) Daim çatık çehreli, ekşi yüz.
 • Bir kimseyi darıltmak, gücendirmek.
 • Birikmek, biriktirmek, doldurmak.
 • Dolu çuval taşımak, götürmek için hazırlamak.
 • Arslan.

kesm

 • Doldurmak.
 • Ağzına alıp kırmak.

mayıh

 • (Çoğulu: Mâha) Kova doldurmak için kuyu içine inen kişi.
 • Bahşiş veren, atâ eden.

mela'a / mela'â

 • Meşveret.
 • Cemaat. Güruh.
 • Bir kavmin ileri gelen mes'uliyetli şahısları.
 • Huy, ahlâk.
 • Doldurmak.

mezr

 • (Mezra) Zarif adam.
 • Bir kimseye düşmanlık etmek.
 • Parmakla çimdiklemek.
 • Su kırbasını tamamen doldurmak.
 • Tadını anlamak için biraz ağzına almak, içmek.

mükabese / mükâbese

 • Çukur doldurmak.

ra'b

 • Doldurmak.
 • Efsun, (sihir yapanlar okurlar.)

şahn

 • Doldurmak.
 • Sürüp reddetmek.

secr

 • Kızdırmak.
 • Doldurmak.
 • İnleyerek çağırmak.

sedh

 • Döşemek.
 • Uçuk hastalığı.
 • Bir nesneyi açıp yaymak ve arkası üstüne bırakmak.
 • Deve çökertmek.
 • Kırba doldurmak.

ta'miye

 • (Amâ. dan) Körletme. Kör etme.
 • Kapalı şekilde anlatmak.
 • Edb: Ebced hesabiyle düşürülen bir tarihin, hesabı doldurmak için çıkartılacak veya eklenecek sayılarını işaret etme.

ta'rik

 • Şaraba biraz su katmak.
 • Kovayı doldurmak.
 • Terletmek.
 • Hastalık veya perhizden dolayı zayıflamak.

tahmer

 • Sıçramak.
 • Doldurmak.

tasavvuf

 • Ahlâk ve kalb ilmi. Kalbi kötü huylardan temizleyip, iyi huylarla doldurmak. Kalbde îmânın vicdânileşmesi, yâni Ehl-i sünnet îtikâdının kalbde sağlamlaşması ve şüphe getirici te'sirlerle sarsılmaması, nefs-i emmâreden doğan tenbelliklerin ve sıkıntıl arın giderilip, ibâdetlerde kolaylık ve lezzet hâ

tasmid

 • Hükmetmek. İçini doldurmak.

tatbi'

 • Doldurmak.

tatfih

 • Doldurmak.

telafi

 • Eksik olan bir şeyin yerini doldurmak. Tamamlamak.
 • Ziyanı karşılamak. Zararı ödemek.

tescir

 • Tennur yakmak.
 • Denizi kurutmak.
 • Boşaltmak ve doldurmak.
 • Ağlayarak çağırmak.

tezkit

 • Doldurmak.

tıhmar

 • Doldurmak.

tumur

 • Aşağı sıçramak.
 • Doldurmak.
 • Seyahat edip gitmek.
 • Defnetmek, gömmek.

za'b

 • Def'etmek, kovmak.
 • Doldurmak.

za'zaa

 • Doldurmak.
 • Ayırmak.
 • Rüzgâra savurmak.

ze'c

 • şiddetle emme, yutma.
 • Doldurmak.

zemec

 • Gadap etmek, hiddetlenmek, kızmak.
 • Doldurmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın