LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Dolaşma ifadesini içeren 42 kelime bulundu...

ass

 • Gece gezip dolaşmak.

cevelan / cevelân / جولان / جَوَلَانْ

 • Dolaşma, gezme.
 • Dolaşma, gezme.
 • Dolaşma. Kaynama. Yerinde durmayıp gezme.
 • Dolaşma.
 • Dolaşma.
 • Dolaşma, gezinti. (Arapça)
 • Cevelân etmek: (Arapça)
 • Dolaşmak, akmak. (Arapça)
 • Gezinmek. (Arapça)
 • Yerinde durmadan dolaşma.

cevelan etmek / cevelân etmek

 • Dolaşmak, gezmek.

cevelan-ı dem / cevelân-ı dem

 • Kanın vücudda dolaşması.

cevelangah / cevelangâh

 • Dolaşma yeri.

deveran / deverân / دوران

 • Dönüş, dolaşmak. Tedavül. Yerinde durmamak. Devretmek.
 • Dönme, dolaşma, dolaşım. (Arapça)
 • Deverân etmek: Dönmek, dolanmak. (Arapça)

deveran etme

 • Dönme, dolaşma.

devir

 • (Devr) (Çoğulu: Edvâr) Nakil. Birisinin uhdesinden diğerinin uhdesine geçirmek.
 • Bir şeyi sonuna kadar okuyup bitirmek. Geçmiş dersleri hatırlama.
 • Bir şeyin çevresinde dolaşmak. Dönme.
 • Seyahat. Bir memleketi dolaşmak.
 • Bir şeyin kendi mihveri üzerinde dönmesi.
 • Dönme, dolaşma, aktarma.

devr

 • Devir, dönem, dönme, dolaşma, aktarma.

devr-i ebvab

 • Kapı kapı gezip dolaşmak.

devran

 • Dönüp dolaşma.

ess

 • Otun vaya saçın çok ve sık olup birbirine dolaşması.

eşvat

 • (Tekili: Şavt) Sıçrayışlar, zıplamalar, koşmalar, koşuşmalar.
 • Kâbe-i Muazzama'yı yedi defa tavaf etme, etrafını dolaşma.

gerdiş

 • Dönme, dönüş. Çevrilme, dolaşma. (Farsça)

geşt / گشت

 • Seyretme, dolaşma, gezme, tenezzüh.
 • Geçme.
 • Dolaşma, gezinti. (Farsça)

geştügüzar / geştügüzâr / گشت و گزار

 • Dolaşma, gezinti, gezip tozma. (Farsça)

hacc-ı asgar

 • Ömre. Hac zamânı olan beş günden (Arefe günü ile dört bayram günlerinden) başka senenin her günü ihrâm (dikişsiz elbise) ile Mekke'ye gelip, Kâbe'yi tavâf (etrâfında yedi kere dolaşmak), sa'y yapmak (Safâ ve Merve tepeleri arasında gidip gelmek) ve traş olmak.

havelan / havelân

 • Dönme, dolaşma.
 • Değişme.

hevs

 • Bir şeyi vurarak kırmak.
 • İfsad etmek.
 • Dolaşmak.
 • Davarı yavaşça ileri sürmek.

i'tisas

 • Gece gezip dolaşma, devriye vazifesini görme.

iltiva

 • Burulmak.
 • Kıvrılmak, bükülmek.
 • Sarılıp birbirine dolaşmak.
 • Dalgalanma.
 • Eğri durma.
 • Nehrin dolaşıklı bir yatağı olma.

ısmi'lal

 • Muhkem olmak, sağlam olmak.
 • Otların birbirine dolaşmaları.

istidare

 • (Devr. den) Dönme, dolaşma.
 • Daire biçimine girme, yuvarlak olma.

istikra / istikrâ

 • Gezme, dolaşma, âvârelik, konuklama.
 • Bir şey hakkında etraflı bilgi edinme.

istikra'

 • Gezmek, dolaşmak, etraflı bilgi edinmek. Ayrı ayrı hâdiselerdeki müşterek vasıflara dikkat ederek umumi bir netice çıkarmak. Umumi araştırmak. Fertten umuma âit hüküm sâhibi olmak.

izaha

 • Bir şeyin çevresini dolaşma.

ma'c

 • Süratle gitmek, hızlı gitmek.
 • Yürürken dolaşmak.

nüzhet / نزهت

 • Gezinti, gezip dolaşma. (Arapça)

sevm

 • Satılık bir şeye kıymet takdir etme, paha biçme.
 • Su-i kasd. Zulüm ve minnete giriftar etmek. Derde sokmak.
 • Dağlamak.
 • Başına buyruk olup istediği yere gitmek.
 • Kuş havada dolaşmak.
 • Satışa arzetmek.
 • Satın almak istemek.
 • Fâide yetiştirmek.<

seyr ü sefer

 • Gidiş-geliş, dolaşma.

seyr ü seyahat etme

 • Gezip dolaşma.

seyr-i bilad-ı kesire / seyr-i bilâd-ı kesîre

 • Çok sayıdaki beldeleri gezme ve dolaşma.

seyr-i fikri / seyr-i fikrî

 • Fikren dolaşma.

seyr-i kalbi / seyr-i kalbî

 • Kalbin seyahati, dolaşması.

tavaf / tavâf

 • Ziyaret etmek. Ziyaret maksadiyle etrafında dolaşmak.
 • Hacıların Kâbe etrafında yedi defa dolaşmaları.
 • Etrafını dolaşmak, ziyaret.
 • Ziyaret etmek, ziyaret maksadıyla etrafını dolaşmak, hacıların Kâbe etrafında yedi kez dolaşmaları.
 • Kâbe-i muazzamanın etrâfında Hacer-i esvedin bulunduğu köşeden başlamak sûretiyle Kâbe sola alınarak yedi defâ dolaşmak. Tavâf edene tâif; Kâbe etrâfında tavâfa mahsûs mahalle (yere) metâf denir.

tecavül

 • (Çoğulu: Tecâvülât) (Cevelân. dan) Dolaşma. Cevelân etme.

tedavir

 • (Tekili: Tedvir) Tedvirler. Çâreler. Yollar. Dolaşmalar.

tedavül

 • Elden ele dolaşma.
 • Kullanma.
 • Sürüm.
 • Geçerlilik.
 • Elden ele gezmek, dolaşmak.

tela'süm

 • Dil dolaşma, şaşırma.
 • Cevap verilecek yerde veremeyip kekeleme.
 • Saçmasapan cevap verme.

telekkü'

 • Tevakkuf etmek, durmak, duraklamak.
 • Bir işe dolaşmak.

tenezzüh etmek

 • Gezmek, dolaşmak.

ticval

 • Memleket seyredip dolaşmak, gezmek.