LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Dokunma ifadesini içeren 41 kelime bulundu...

dahil

 • (Bak: Dahl-Dehal) Girmek, karışmak. Dokunmak. Taarruz etmek, müdâhale eylemek.

hasse-i lems / hâsse-i lems

 • Elle dokunma kuvveti. Dokunma duyusu.

havass-ı aşere

 • On hasse, on duyu; görme, işitme, dokunma, koklama, tatma, hayal, akıl, vehim, hafıza ve tasarruf etme duyuları.

havass-ı hamse

 • Beş duyu. (Görme, tatma, işitme, dokunma, koklama)

havass-ı hamse-i zahiri / havass-ı hamse-i zâhirî

 • Zahirî beş duyu; tatma, görme, işitme, koklama, dokunma.

hay

 • Çiğneyen mânasına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Şeker-hâ : Şeker çiğneyen. (Farsça)
 • Mc: Tatlı sözlü, güzel ve dokunmaz sözler söyleyen. (Farsça)

hezheze

 • Cisimlerin, hava yahut başka bir şey dokunmasiyle titremesi.

hurmet-i müsahere / hurmet-i müsâhere

 • Erkeğin herhangi bir kadın ile zinâ etmesi veya herhangi bir yerine unutarak ve yanılarak da olsa şehvetle (lezzet alarak) dokunması hâlinde, o kadının neseb (soy) ile ve süt ile olan anası ve kızları ile; kadının da o erkeğin oğlu ve babası ile evle nmesinin ebedî, sonsuz olarak haram, yasak olması

hürriyet-i diniye

 • Din hürriyeti. Herhangi bir kimsenin mensub olduğu dinin emirlerini ve icablarını yapmakta asayişe ve başkasının haklarına dokunmamak şartiyle serbest olması.

ibtişak

 • Haysiyet ve nâmusa dokunma.
 • Yalan söyleme.

ihaş

 • Bir kimsenin namusuna dokunma, namusunu lekeleme.

ilişme

 • Dokunma.

ittisal

 • Ulaşmak. Bitişmek.
 • Birbirine dokunmak. Yakınlık. Bağlılık. Kavuşmak.

kedkede

 • Ağır ağır seğirtmek.
 • Katı bir cisme dokunmaktan çıkan ses.

kuvve-i lamise / kuvve-i lâmise

 • Dokunma ve hissetme duygusu. Sertliği ve yumuşaklığı anlama duygusu.

lamise / lâmise / لامسه

 • Dokunma hissi, duygusu. El ile olan his. Bir şeyin cesâmetini anlama duygusu.
 • Dokunma duyusu.
 • Dokunma duyusu.
 • Dokunma duyusu. (Arapça)

lems / لمس

 • Dokunmak, el ile tutmak, ellemek, yapışmak.
 • Beş duygudan biri, dokunma duygusu.
 • Dokunma. (Arapça)

lemsi / lemsî

 • Hissedilmeğe, dokunma ile duymağa ait ve müteallik.

lemsiyet

 • Bir cisme veya bir mâdene parmakla dokunmaktan gelen his.

maddi / maddî

 • (Maddiye) Cismâni. Madde ile alâkalı olan. Maddeye ait.
 • Paraca ve malca.
 • Paraya ve mala fazlaca ehemmiyet veren.
 • Dokunma, koklama, görme, işitme, tatma ile hissedilip duyulan şeyler.

melmusat

 • (Tekili: Melmus) El ile dokunmalar. El ile temas etmeler.

mesh

 • El sürme, dokunma.

mess

 • Yapışmak, değmek, dokunmak.
 • Meydana gelmek.

mess-i nisvan

 • Kadınlara dokunma.

mezy

 • Dokunma, bakma ve düşünme gibi sebeplerle erkekten gelen beyaz şeffâf sıvı.

misas

 • El sürme, değme, dokunma.
 • Cima etmek.
 • Almak.

mübaşeret / mübâşeret

 • Bir işe girişmek. Bir işe başlamak.
 • Karşılaşmak.
 • Başlamak ve devam etmek.
 • Temas etmek, dokunmak.
 • İnsanın derisinin, başkasının derisine dokunması.
 • Başlama, girişme, dokunma.

mülamese

 • (Lems. den) Birbirine dokunma, değme, el ile tutma, temas etme.
 • Yapışmak.

mümasse

 • Birbirine değme. Dokunma, temâs etme.

nescolmak

 • Dokunmak, örülmek, örülü hâle gelmek. Kumaş dokunması, bez dokunması. (Canlıların vücudundaki nescolunmak gibi)

ravh

 • Rahatlık. Rahmet ve kolaylık.
 • Serin serin esen rüzgârın vücuda dokunmasiyle verdiği serinlik ve sefa.
 • Koklamak.

reden

 • Hazz denilen kumaş.
 • Silâhların biribirine dokunmasından çıkan ses.
 • İplik eğirmek.

safizm

 • Kadının kadına şehvetle bakması ve dokunması. Kadınlar arasındaki homoseksüellik.

salkame

 • Azı dişlerinin birbirine dokunması.

salsale

 • Demirlerin birbirine dokunmaktan ses çıkarmaları.

şerare

 • (Şerâr) Kıvılcım. Elektrik kıvılcımı. Müsbet ve menfi (+ ve -) elektrik kutuplarının birbirine çok yakın olmasından veya dokunmasından hâsıl olan kıvılcımların parlayışı.

suziş

 • Yakma. Yanma. (Farsça)
 • Dokunma, te'sir etme, etki yapma. (Farsça)
 • Büyük acı. Yürek yanması. (Farsça)

telemmüs

 • (Lems. den) El ile dokunma.

temas / temâs / تماس

 • Dokunma, değme.
 • Dokunma. (Arapça)
 • Temâs etmek: Dokunmak. (Arapça)

tıktıka

 • Taşların birbirine dokunması sonucu çıkan ses.

vavik

 • Okun nişana dokunmayıp yanına düşmesi hâli.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın