REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Doktor ifadesini içeren 43 kelime bulundu...

alet-i cerrahiye / âlet-i cerrâhiye

 • Cerrahların, yaraları tedaviye çalışan doktorların kullandıkları edevat, takım.

anasır-ı mecruha cerrahı / anâsır-ı mecrûha cerrahı

 • İnsanların mânevî açıdan yaralayan unsunları bertaraf eden mânevî doktor.

asi / âsi

 • Doktor, cerrah, tabib. (Farsça)
 • Kederli, hüzünlü. (Farsça)

biçişk

 • Doktor, hekim. (Farsça)

bizişk

 • Tabib, hekim, doktor. (Farsça)

bizişki / bizişkî

 • Doktorluk, hekimlik, cerrahlık. (Farsça)

etıbba / etıbbâ

 • Tabipler, doktorlar.
 • Tabipler, doktorlar.

etibba / etibbâ

 • Tabibler, tıb ilmini bilenler, doktorlar.
 • Tabibler, doktorlar.

etıbba / etıbbâ / اطبا

 • Doktorlar, tabipler. (Arapça)

etibba-i hassa

 • Saray hekimleri, saray doktorları.

fenn-i tıb

 • Tabiblik, doktorluk. Maddi hastalıklara ilâç ve şifa bulmağa çalışan ilim.

hakim / hakîm

 • Hikmetle muttasıf olan ve mevcudatın hakikatına vâkıf olan. Hikmet mütehasssı. İlm-i hikmette mütebahhir ve mütehassıs olan. İş ve emirleri hikmetli ve yanlışsız olan.
 • Tabib, doktor.
 • Âlim, bilgin.
 • Doktor.
 • Hikmeti bilen, filozof. (Allah'ın isimlerinden)

hakim-i derd / hakîm-i derd

 • Hekim, doktor.

hakim-i kalban / hakîm-i kalbân

 • Kalplerin hekimi, doktoru.

hazık-ı mütedeyyin / hâzık-ı mütedeyyin

 • Dindar ve iyi mütehassıs. (Dindar ve iyi mütehassıs doktor için söylenir).

hekim / hekîm

 • Tabib, doktor.
 • Doktor, hikmet sahibi.

hekim-i hazık / hekîm-i hâzık

 • Uzman doktor.

huzzak-ı etibba / huzzâk-ı etibbâ

 • Doktorlar içinde en ehil olanları.

ibn-i sina

 • (Hi: 370-428) Buhara'lı olup zamanının en büyük âlimi, doktor ve filozofudur. Avrupa'da, Avicenna diye tanınmıştır.

istitbab

 • (Tıbb. dan) Doktora başvurma, kendini hekime gösterme.
 • İlâç arama.
 • Çare isteme, derdine devâ arama.

kabine

 • Vekiller hey'eti. Bakanlar kurulu. (Fransızca)
 • Küçük oda. (Fransızca)
 • Doktorun muâyene yeri. (Fransızca)

kar'-ul asa / kar'-ul asâ

 • Doktorun, hastanın bedenine vurup muâyene etmesi.
 • Mc: Hatayı hatırlatmak için işaret vermek ve ikaz etmek.

karulasa / karulâsâ

 • Doktorun bedene vurarak muayene etmesi.

kehhal

 • Gözlere sürme süren.
 • Göz doktoru.

kihalet

 • Göz için sürme yapma. Sürmecilik.
 • Göz doktorluğu. Göz hastalıkları bilgisi.

luka

 • Meşhur olmuş dört İncil kitabından birisidir. Hz. İsa Aleyhisselâm'dan sonra mühim Hristiyan doktorlarından birisi olan Luka adındaki zatın yazdığı İncil'dir. Bu Zâtın (Mi: 70) yılında vefât ettiği yazılıdır.

müşerrih

 • (Çoğulu: Müşerrihîn) (Şerh. den) Açıklayan, şerheden.
 • Teşrih yapan doktor.

mutatabbib

 • (Tıbb. dan) Yalandan hekim. Doktorluk taslıyan.

nitasi / nitasî

 • Anlayışlı tabib, doktor.

siyaset tabibleri

 • Siyasî hastalıkların hekimleri, doktorları; siyasî meselelere çözüm arayanlar.

tababet / tabâbet / طبابت

 • Hekimlik. Doktorluk.
 • Hekimlik, tıp doktorluğu.
 • Doktorluk.
 • Doktorluk. (Arapça)

tabib / طبيب

 • Hekim, tıp doktoru.
 • (Çoğulu: Tabibân-Etibbâ) Doktor, hekim.
 • Doktor, hekim.
 • Doktor. (Arapça)

tabib-i hazık / tabib-i hâzık / tabîb-i hâzık / طَب۪يبِ حَاذِقْ

 • İşinin ehli olan doktor.
 • İşinin ehli doktor.

tabib-i kulub / tabib-i kulûb

 • Kalplerin doktoru.

tabib-i manevi / tabib-i mânevî

 • Mânevî doktor.

tabib-i müslim-i hazık / tabîb-i müslim-i hâzık

 • Mütehassıs (uzman) ve açıkça günâh işlemeyen müslüman doktor.

tabiban / tabibân / tabîban / طبيبان

 • (Tekili: Tabib) Doktorlar, tabibler, hekimler.
 • Doktorlar. (Arapça - Farsça)

tabip

 • Doktor, hekim.

tatbib

 • Kırbayı ev direğine asmak.
 • Tabiblenmek, doktor olmak.

tıbb

 • Tabiblik, doktorluk.
 • Her şeyi gereği gibi bilmek.
 • Rıfk. Suhulet.
 • İrade.
 • Hastayı ilâçlarla tedaviye çalışmak.
 • Şan.
 • Şehvet.
 • Tıp, doktorluk.

tıbben

 • Tıp cihetiyle. Doktorlukça.

tıbbi / tıbbî

 • Hekimliğe ait. Doktorlukla alâkalı.
 • Hekimce.

vizite

 • ing. Ziyaret.
 • Doktorun bir hastayı ziyareti.
 • Hekim ücreti.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın