LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Dogus ifadesini içeren 88 kelime bulundu...

ahval-i fıtriye / ahvâl-i fıtriye

 • Doğuştan gelen haller.

akşar

 • (Akşın) Doğuştan derisi, kılları beyaz olan insan veya hayvan.

arafat / arafât

 • Mekkenin 16 kilometre doğusunda Hacıların arefe günü toplandıkları tepe ve bunun eteğindeki ova. Tepenin diğer bir adı Cebel-ür Rahme (Rahmet dağı)dır. Adem (A.S.) ile Havva anamız Cennet'ten çıkarıldıktan sonra burada bir araya geldiler. İbrahim Peygamber (A.S.) Cebrail ile burada konuştu. Hz. Muha
 • Mekke-i mükerreme şehrinin yirmi beş kilometre güneydoğusunda bulunan ve haccın farzlarından biri olan vakfenin yapıldığı mübârek yerin adı.

bahr-i ebyaz

 • "Beyaz Deniz" İskandinavya Yarımadasının doğusunda Kanin Yarımadasına kadar olan deniz.

bahr-i muhit-i hindi / bahr-i muhit-i hindî

 • (Bahr-i Muhit-i Şarkî) Hindistan Yarımadasının doğusunda kalan deniz.

beriberi

 • (Seylanca) Asya'nın güneydoğusu ile Okyanusya, Senegal ve Brezilya'nın yerli halklarında görülen ve B vitamini eksikliğinde vücuda gelen bir hastalık.

bidayet-i islam / bidâyet-i islâm

 • Islâmın başlangıcı, doğuşu.

cudi / cûdi

 • Hz. Nuh'un (A.S.) tufandan sonra gemisi ile sahile çıktığı dağın ismi.
 • Şırnak İlinin 6 kilometre güneydoğusunda bulunan bir dağın adı.
 • Şırnak şehrinin 6 kilometre güney doğusunda bulunan büyük bir dağ.

dağıstan

 • Dağlık yer. (Farsça)
 • Kafkasya'nın kuzeydoğusunda ve Hazer Denizi'nin batı kıyılarında bulunan bir bölgedir ki, eskiden buraya Albanya denirdi. (Farsça)

darir / darîr / ضریر

 • Doğuştan kör. (Arapça)

ebtal

 • (Tekili: Battâl) Yiğitler, cesurlar, döğüşken erler.

ekşem

 • Doğuştan kusurlu olan. Burnu, kulağı kesik veya noksan doğan (adam).
 • Pars denilen vahşi hayvan.

fecr

 • Sabaha karşı, güneş doğmadan önce, ufkun gün doğusu tarafında görünen aydınlık, tan yerinin ağarması.

fıtri / fıtrî

 • Doğuştan, yaradılıştan, fıtrata âit ve müteallik. Hayat kanunlarına uygun.

gariziye / garîziye

 • Tıb: Yaratılışa âit. Yaşamaya âit. Doğuştan. Normal.

gavga

 • Döğüşme, kavga, vuruşma. Gürültü. Savaş, muhârebe, harp. (Farsça)

gayr-i fıtri / gayr-i fıtrî

 • Fıtrî olmayan. Doğuştan olmayan.

gazze

 • Şam'ın doğusunda bir yerin adı. (Resullulah Efendimizin ceddi Hâşim'in kabri ordadır.)

gudve

 • (Çoğulu: Gudevât) Sabah namazı vakti ile güneşin doğuşu arası.

hakikat-i fıtriye

 • Doğuştan var olan hakikat, doğal gerçek.

halaluş

 • Kavga, döğüş, şamata, gürültü. (Farsça)

harben

 • Savaşarak, harbederek, döğüşerek. Muharebe etmek suretiyle.

hem-matla

 • Doğuş yeri aynı olan.

hemzad / hemzâd / همزاد

 • Doğuşla birlikte gelen. (Farsça)
 • Birlikte doğan. (Farsça)

hilkat

 • Doğuştan gelen vasıf. Yaratma. Yaratılış.
 • Yaratılış, yaratılma.
 • Doğuştan gelen vasıf, cibiliyet, fıtrat.

hilkaten

 • Yaratılıştan, doğuştan.
 • Yaratılıştan. Doğuştan.

hilm

 • Doğuştan olan huy yumuşaklığı. Şiddete tahammül. Nefsini heyecandan korumak.
 • Vakar. Sükûn.

horasan

 • İran'ın doğusunda bir memleket adı. (Farsça)
 • Erzurum vilâyetine bağlı bir kasaba adı. (Farsça)
 • Tuğla tozu ile kireçten yapılan bir nevi sağlam harç ismi. (Farsça)
 • Kelime mânası: Doğan güneş. (Farsça)

hulk

 • Huy. Ahlâk. Tabiat. Yaratılıştan olan haslet. Seciyye. Cibilliyet.
 • İnsanın doğuştan veya sonradan kazandığı ruhî ve zihnî hâller.

hurs

 • Çocuk doğuşunda yapılan yemek.

ihtar

 • Hatırlatmak. Dikkati çekmek. Tenbih. Uyarma. Kalbe gelen doğuş, ilham.

ihtilaf-ı matali / ihtilâf-ı matâli

 • Ay'ın doğuşunun zaman olarak farklı yerlerde farklı oluşu.

ihtilaf-ı metali / ihtilâf-ı metâli

 • Ay'ın doğuşunun zaman olarak, farklı yerlerde farklı oluşu.

ihtilaf-ı metali' / ihtilâf-ı metali'

 • Ayın doğuş zamanlarının farklı yerlerde farklı oluşu.

isti'dad / isti'dâd

 • Bir şeyin alınmasına, elde edilmesine ve kazanılmasına olan yatkınlık, doğuştan gelen kâbiliyet, kavrayış, anlayış.

kerahet vakti

 • Güneşin doğuş, batış ve zeval vakti.

kesbi / kesbî

 • Çalışmakla kazanılan. Sonradan elde edilen. Doğuştan olmayan. Vehbî olmayan.

kıvra'

 • Horozların birbiriyle döğüşmesi.

kuşluk zamanı

 • Güneşin doğuşundan yaklaşık iki saat sonrasından başlayıp öğle vaktine kadar devam eden zaman dilimi.

mançur

 • Asya'nın kuzeydoğusunda yaşayan bir kavim.

maşrık-ı istikbal

 • Geleceğin doğusu; istikbâlin doğuş yeri.

maşrık-ı nur

 • Nurun doğuşu; parlak nuru.

maşrık-ı tuluu / maşrık-ı tulûu

 • Doğuş ufku.

matla / مطلع

 • Doğuş yeri.
 • Doğuş yeri. (Arapça)
 • Kaside ve gazelin ilk beyti. (Arapça)

matla'ların ihtilafı / matla'ların ihtilâfı

 • Doğuş yeri ve zamanlarının farklılığı.

matla-ı şems-i füyuzat

 • Feyizler, bereketler güneşinin doğuş yeri.

matla-i şems-i füyuzat / matla-i şems-i füyûzât

 • Feyizler güneşinin doğuş yeri.

matmus

 • Gözü doğuştan değil de, sonradan kör olmuş adam.

mavera-ün nehr

 • Ceyhun ırmağının doğusunda kalan ülkelere müslüman coğrafyacıların verdiği ad. Türklerin yaşadıkları bu ülkeler, Ceyhun ve Seyhun ırmaklarının havzalarını ihtiva ediyordu.
 • Dicle ile Fırat arası.

medeni-i bittab'

 • Doğuştan, yaradılıştan huyları ile medeni oluş.
 • Cenab-ı Hakkın yaratması ile tab'an iyi huylu, kibar, faziletli kimse.

meşrık

 • Güneş doğacak cihet. Gündoğusu. Doğu. Şark ciheti.
 • Şems-âbâd, güneşi bol yer. Kış vakti ısınmak için güneşe karşı oturacak yer.
 • Tövbe kapısının adı.

metali / metâli / مطالع

 • Doğuş yerleri. (Arapça)

mevlid / مولد

 • Doğum yeri, doğuş yeri. (Arapça)
 • Mevlüt. (Arapça)

mina / minâ

 • Mekke-i mükerremenin doğusundaki dağların eteğinden Arafât'a giden yol üzerinde bulunan yer. Hac ibâdeti esnâsında kurban kesmek ve cemre (şeytan) taşlamak için buraya gidilir. İbrâhim aleyhisselâm, kurban etmek için, oğlu İsmâil'i buraya götürmüştü.

muamelat-ı fıtriye / muamelât-ı fıtriye

 • Doğuştan gelen, fıtrî olan davranışlar, işler.

muareke

 • (Çoğulu: Muârekât) Kavga. Vuruşma. Muharebe. Döğüşme.

mübareze

 • Sözle çekiştirme. Kavga. Cidal. Döğüşmek.

mudarebat

 • (Tekili: Mudarabe) Mudarebeler, döğüşmeler, vuruşmalar.

mudarebe

 • (Darb. dan) Döğüşme, vuruşma.
 • Bir taraftan sermaye diğer taraftan emek ile kurulan ticaret şirketi.

mudarib

 • (Darb. dan) Döğüşen. Birbirlerine vuran.

mukaraa

 • (Kur'a. dan) Ad çekişme. Karşılıklı kur'a çekme.
 • Kılınç kullanarak döğüşmek. Cenkte, muharebede kahramanların birbiriyle vuruşmaları.
 • Bir şeyin taksiminde atışmak.

mukatele

 • (A, uzun okunur) Birbirini vurmak, öldürmek. Vuruşmak, kavga, döğüş.

muttala

 • Çıkış, doğuş noktası; ıttıla olunacak mahal.

muvazaa

 • Bir mes'elede bahse girişmek.
 • Mc: Danışıklı döğüş.
 • Hakikatte olmayan bir durumu varmış gibi göstermek için yapılan bir anlaşma.

nehar

 • (Çoğulu: Enhür) Fecrin doğuşundan güneşin batışına kadar olan aydınlık.
 • Toy kuşunun yavrusu.
 • Altın.

nehar-ı örfi / nehar-ı örfî

 • Güneşin tuluundan gurubuna - doğuşundan batışına - kadar olan zaman.

neş'et / نشئت

 • Kaynaklanma, ileri gelme, doğma, doğuş. (Arapça)
 • Neş'et etmek: Kaynaklanmak, ileri gelmek. (Arapça)

saba / sabâ / صبا

 • Gün doğuşundan esen hoş ve lâtif rüzgar.
 • Gün doğusundan esen hoş ve lâtif rüzgâr.
 • Meltem, gündoğusunden esen yel. (Arapça)
 • Sabâ makamı. (Arapça)

şark uleması

 • Doğu âlimleri, Anadolunun doğusundaki âlimler.

şarkan / شرقا

 • Doğudan. (Arapça)
 • Doğusunda. (Arapça)

suba

 • (Çoğulu: Esbâ) Gece ile gündüz eşit olduğunda gündoğusundan esen rüzgâr.

sünuhat / sünûhat

 • (Tekili: Sünuh) Kalbe gelen mânalar, doğuşlar.
 • Kalbe gelen mânâlar, doğuşlar.

tab'an

 • Yaratılıştan. Doğuştan. Huy ve tabiat itibariyle.

taif

 • Etrafını dolaşarak ziyaret eden. Tavaf eden. Dolaşan.
 • Hicaz'da Mekke-i Mükerreme'nin yüz kilometre güneydoğusunda, Gazva Dağı'nın güney eteklerinde ve bir takım tepelerin batı eteklerinde olarak 1882 metrelik yükseklikte bir şehirdir. Peygamber (A.S.M.) hicretin sekizinci yılında Hun

takatül

 • Kıtal edişmek, döğüşmek, vuruşmak.

takvim

 • Düzeltme. Doğrultma. Kıvamına koyma. Eğriyi doğru tutma.
 • Ta'dil etme.
 • Bir şeye kıymet tâyin eylemek.
 • Her gün güneşin doğuşu, batışı, ay ahkâmı ve süresi kaydedilmiş olan defter.
 • Günlük olaylardan bahseden gazete.

te'z

 • Yara.
 • Cenk edip döğüşürken birbirine yakın olup yoldaşını gözetmek.

temkin zamanı / temkîn zamânı

 • Güneşin doğuş, batış vakti ve namaz vakti hesapları yapılırken, vakitlere eklenen veya çıkarılan zaman miktârı. Bu vakitler hesâb edilirken deniz ve ova gibi düz yerlerde güneş merkezinin hakîkî ufkun altına inmesi esas alınır. Hâlbuki o yerin en yük sek tepesinde bulunan bir kimsenin gördüğü ufukta

terakül

 • Vuruşmak, döğüşmek.

tulu / tulû / طلوع

 • Doğma, doğuş.
 • Doğuş. (Arapça)

tulu'

 • Doğma, doğuş. Birden zuhur etme.
 • Hücum etme.
 • Bir şeye vâkıf olup bilme.

tuluat / tulûat / tulûât

 • (Tekili: Tulu') Hazırlıksız olarak birden kalbe gelen mânalar, ilhamlar. Doğuşlar.
 • Kalbe gelen ilhamlar, ani doğuşlar.
 • Doğuşlar, kalbe doğan mânâlar.

vehbi / vehbî

 • Doğuştan. Allah vergisi. Çalışmakla kazanılmayıp Allah'ın (C.C.) lütfu ile olan.
 • Doğuştan, Allah vergisi, çalışmakla kazanılmayıp Allah'ın lütfu ile olan.

veladet-i ahmediye / velâdet-i ahmediye

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in doğuşu.

veladet-i nebevi / velâdet-i nebevî

 • Peygamber Efendimizin (a.s.m.) doğuşu, dünyaya gelişi.

veladet-i peygamberiye / velâdet-i peygamberiye

 • Peygamberimizin doğuşu, dünyaya gelişi.

viladet / vilâdet

 • Doğmak, doğuş, dünyaya gelmek, doğurmak. (Veladet galattır)
 • Doğuş.
 • Doğmak, doğuş, dünyaya gelmek, doğurmak.

vladivostok

 • Rusya'nın doğusunda bulunan ve Pasifik Okyanusuna açılan bir liman şehri.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın