LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Disi deve ifadesini içeren 52 kelime bulundu...

adin / âdin

 • Otlakta bulunan dişi deve.

alcün

 • Ahmak kadın.
 • Semiz dişi deve.

arvana

 • Boz dişi deve.

asire

 • Üzerine bir yıl geçtiği hâlde hâmile olmayan dişi deve.

atele

 • (Çoğulu: Utül) Rende.
 • Kalın ve büyük asâ.
 • Fârisi yayı.
 • Doğurmamış dişi deve.

atle

 • (C. Utül) Rende.
 • Yoğun büyük asâ.
 • Büyük iğne demiri. Farisî yayı.
 • Doğurmamış dişi deve.

avhec

 • Yılan.
 • Uzun boyunlu.
 • Dişi deve.

ayta'

 • Uzun boyunlu kadın.
 • Uzun boyunlu dişi deve.

bel'as

 • Büyük karınlı dişi deve.

bint-i lebun

 • Üç yaşına girmiş dişi deve.

bint-i mehad

 • İki yaşına girmiş olan dişi deve.

bist

 • (Çoğulu: Ebsât-Büsât) Yavrusu yanında olan dişi deve.
 • Salıverilmiş, bırakılmış olan şey.

buhtiyye

 • Melez dişi develer.

cel'abe

 • Çok kuvvetli dişi deve.

cemra

 • Kuvvetli dişi deve.

cülale

 • Büyük dişi deve.

dacir

 • Gamkin ve gönlü dar kimse.
 • Bağırgan dişi deve.
 • Kederlenmek, hüzünlenmek muztarib olmak.

dacuc

 • Çağıran.
 • İnleyen.
 • Sağarken incinen ve inleyen dişi deve.

darib

 • (Darb. dan) Sütünü sağan kimseye vuran dişi deve.
 • Ağaçlı yer.
 • Karanlık gece.
 • Vurucu, vuran. Darbeden, çarpan. Döven.

decucat

 • Ayakları kısacık dişi deve.

deka'

 • (Çoğulu: Dükk-Dükük-Dekâvât) Hörgücü arkasına düşmüş dişi deve.
 • Kaygan yer.

duhuk

 • Doğurduktan sonra rahmi çıkan dişi deve.

gamuz

 • İtham olunan, töhmet altında bırakılan.
 • İçinden kan giden dişi deve.

hadba'

 • (Çoğulu: Hudeb) Kalçaları sıyrılıp çıkan zayıf dişi deve.

hikka

 • Dört yaşına basan dişi deve.

hıls

 • (Çoğulu: Ahlâs) Yünden veya kıldan yapılan ve palas denilen döşek.
 • Büyük ve kuvvetli olan dişi deve.

hurc

 • Uzun dişi deve.

ibl

 • (İbil) Dişi deve.
 • Deve sürüsü.

karun

 • İki şeyi bir araya getiren.
 • Tez terleyen hayvan.
 • Arka ayaklarının tırnağı ön ayağının tırnağı yerine vâki olan hayvan.
 • İleride olan memeleri geride olan memelerine pek yakın olan dişi deve.

kehat

 • Büyük, semiz dişi deve.

kevma

 • Büyük ökçeli dişi deve.

kişaf

 • Bir kaç yıl üstüne yük vurulmayan deve yavrusu.
 • Dişi deve hâmile iken erkek devenin ona cimâ etmesi.

likah

 • (Tekili: Lükuh) Süt veren dişi develer.

maye / mâye

 • Damızlık.
 • Esas. Temel.
 • Bir şeyin mayalanması ve ekşimesi (tahammürü) için konulan madde.
 • Para, mal. İktidar. Güç.
 • İlim.
 • Dişi deve.
 • Maya, asıl, esas.
 • Para, mal.
 • İktidar, güç,
 • Bilgi.
 • Dişi deve.

mera

 • (Çoğulu: Merâyâ) Sütü çok olan dişi deve.

mümhat

 • İnce sütlü dişi deve.

naka / nâka / ناقه

 • Dişi deve.
 • Bir yıldızın ismi.
 • Sivilce.
 • Dişi deve.
 • Dişi deve. (Arapça)

ne'b

 • (Çoğulu: Niyeb) Sâfi nesne.
 • Yaşlı dişi deve.

nuk

 • (Tekili: Naka) Dişi develer.

ragıye

 • Dişi deve.

recca'

 • Hörgücü büyük dişi deve.

sa'le

 • Eğri hurma ağacı.
 • Küçük başlı dişi devekuşu.

sahime

 • Zayıf dişi deve.

sayibe

 • (Çoğulu: Siyeb) Adak için ayrılıp üstüne binilmeyen ve sütü içilmeyen dişi deve.
 • "Ümm-ül bahire" adı verilen ve peşpeşe üç dişi deve doğuran deve. Bu deveye de binilmez, sütü sağılmaz. Yabana salarlar, ölünceye kadar gezer.

secla'

 • Emziği uzun dişi deve.

semame

 • (Çoğulu: Semâm) Bir nevi kuş.
 • Sür'atle yürüyen dişi deve.

şetut

 • Büyük hörgüçlü dişi deve.

şevşat

 • Tez yürüyüşlü dişi deve.

sinad

 • Muhkem, dayanıklı, kuvvetli dişi deve.
 • Yüce.
 • Yüce yer, yüksek yer.

sürdah

 • (Çoğulu: Serâdih) Semiz etli dişi deve.
 • Ufak otlar yetişen yumuşak yer.

ucacet

 • (Çoğulu: İcâc) Dişi deve sürüsü.
 • Toz.
 • Yüce avazlı, yüksek sesli.

ya'mele

 • İşe dayanıklı cins dişi deve.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın