LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Disat ifadesini içeren 17 kelime bulundu...

cereyan-ı ahval

 • Hal ve durumların akışı, genel gidişatı.

grafik

 • yun. Bir hâdisenin gidişatını göstermek, birkaç şey arasında karşılaştırma yapmak için çizgi ve şekillerle yapılan rakamlı cetvel.

hadise / hâdise

 • (Çoğulu: Hâdisat, Havadis) Vâkıa, olay. Yeni bir şey, ilk defa olan. Haber.

hüsn-ü cereyan

 • Güzel gidişat.

ma'dumat-ı mümkine

 • Var olacağı ilm-i İlâhîde mâlum olup, henüz mevcud olmayan hâdisat.

meşarib / meşârib

 • Meşrepler, anlayışlar, gidişatlar.

meşreb

 • Meşrep, gidişat.

meşreben

 • Gidişatça.

mişvar / mişvâr

 • Tarz, tavır, gidiş, gidişât.
 • Gümeçten bal peteği sağılan âlet.
 • Davar satılacak yer.
 • Davranış, gidişat.

mişvar-ı ahmediye

 • Peygamberimizin (a.s.m.) sünneti; tarzı, gidişatı.

muvazene-i cereyan-ı umumi / muvâzene-i cereyan-ı umumî

 • Genel gidişat ve hareketin dengesi.

seyr-i fıtri / seyr-i fıtrî

 • Allah'ın kâinata yerleştirdiği doğal seyir, gidişat.

siret / sîret

 • Ahlâk, gidişât, hal, hareket, tavır, yaşayış.

siyak-ı kelam / siyak-ı kelâm

 • Sözün gidişatı; sözün söyleniş şekli, ifade tarzı.

siyer

 • Gidişât. Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemin hayâtını, güzel ahlâkını, üstün vasıflarını anlatan ilim dalı; bu hususta yazılmış kitab.

tekevvüni / tekevvünî

 • Tekevvüne ait. Oluşla, hâdisatla alâkalı.

tesdis

 • (Çoğulu: Tesdisât) (Süds. den) Gazelin her beytine dörder mısra ilâve ile onu müseddes (altı mısralı) hâline getirmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın