LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Dilekçe ifadesini içeren 24 kelime bulundu...

ariza-i aciziye / arîza-i âciziye

 • "Bu aciz talebenizin bazı meselelerini sunduğu dilekçe" anlamına gelen ifade.

arz-ı mahzar

 • Bir işin yapılması için, yüksek bir mevkiye halk tarafından topluca verilen dilekçe.

arzıhal / arzıhâl / ارض حال

 • Dilekçe. (Arapça)

arzuhal / arzuhâl / عَرْضُحَالْ

 • (Arz-ı hâl) Bir iş için bir makam veya resmi daireye bir iş sahibinin verdiği dilekçe. İstida-nâme.
 • Dilekçe.
 • Dilekçe, hâlini bildirme.
 • Dilekçe.

der-hast

 • Arzu, taleb, istek, dilek. (Farsça)
 • Dilekçe, istida. (Farsça)

derhast / derhâst / درخواست

 • İstek, talep, rica. (Farsça)
 • Dilekçe. (Farsça)

inşa

 • Yapma. Vücuda getirme. Terkib etme. Bir şey peyda etmek.
 • Yaratma.
 • Edb: Yazı dersi. Nesir yazmak.
 • Güzel nesir halinde yazı yazmak veya güzel yazılmış nesir halindeki yazı.Çeşitli mektuplaşma ve güzel yazma için mektup, tezkere, istida (dilekçe), tebrik, tâziyenâme, sen

istid'a / istid'â / استدعا / اِسْتِدْعَا

 • Rica ile istemek. Davet etmek.
 • Bir işi için resmî bir daireye verilen ve istek bildiren kâğıt. Dilekçe.
 • Dilekçe. (Arapça)
 • Yalvararak isteme. (Arapça)
 • Dilekçe.

istid'a-name

 • Resmî bir makama dilekçe olarak yazılan pullu, damgalı yazı. (Farsça)

istid'aname / istid'ânâme / استدعانامه

 • Dilekçe. (Arapça - Farsça)

istida / istîdâ

 • Dilekçe.
 • Dilekçe.

istirhamname

 • Dilekçe.

itirazname / itiraznâme

 • İtiraz dilekçesi.

layiha-i temyiz / lâyiha-i temyiz

 • Yargıtaya yazılan itiraz dilekçesi.

layiha-yı tashih / lâyiha-yı tashih

 • Mahkeme kararının düzeltilmesi istemiyle bir üst mahkemeye sunulan yazı, dilekçe.

mahzar

 • (Huzur. dan) Hazır olma. Gösteriş, görünüş.
 • Huzur yeri. Büyük bir insanın önü.
 • Birçok kimse tarafından imzalı dilekçe.
 • Mahkeme sicili.

müsted'a

 • (Çoğulu: Müsted'ayât) İstenen, arzu edilen, istidâ edilen, dilenen.
 • Dilekçe ile istenilen şey.

müsted'ayat

 • (Tekili: Müsted'â) İstenilen, dilenen şeyler. Dilekçe ile talebedilen şeyler.

müsted'i / müsted'î

 • (Da'vâ. dan) Dilekçe veren, istida eden kimse.

rıka

 • Üzerine yazı yazılan deri veya kağıt parçaları.
 • Kısa mektublar.
 • Yamalar.
 • İstidalar. Müzekkereler. Dilekçeler.

ruk'a / رقعه

 • (Çoğulu: Rıka'-Ruka') Kısa mektub.
 • Üzerine yazı yazılan kâğıt veya deri parçası.
 • Dilekçe.
 • Yama.
 • Pusula. (Arapça)
 • Dilekçe. (Arapça)
 • Yama. (Arapça)

temyiz evrak ve layihaları / temyiz evrak ve lâyihaları

 • Temyiz evrak ve dilekçeleri.

temyiz layihası / temyiz lâyihası

 • Hakkında bir mahkeme tarafından hüküm verilen bir davanın, bir üst mahkemede tekrar görülmesi, incelenmesi için yazılan dilekçe.

tetimme-i itiraz

 • İtiraz dilekçesinin eki, ilâvesi.