LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Dikenli ifadesini içeren 40 kelime bulundu...

abey-seran

 • Fesliğen.
 • Şiddetli emir.
 • Şer ve mekruh nesne.
 • Bir dikenli ağaç.

akkub

 • Devenin çok yediği yassı yapraklı bir dikenli ot.

ar'ar / عرعر

 • Dikenli ardıç ağacı, dağ selvisi.
 • Mc: Güzelin boyu bosu.
 • Anırma. (Arapça)
 • Dikenli ardıç. (Arapça)

bahire / bâhire

 • Dikenli ağaç.
 • Çok koşan cins bir deve.
 • Çok koşan cins deve.
 • Dikenli ağaç.

bühma / bühmâ

 • Dikenli ağaç.

dari / darî

 • Acı ve dikenli bir ağaç.

dari'

 • Hurma dikeni. Acı ve dikenli bir ağaç.

dicac

 • Ummanda yetişen büyük bir dikenli ağacın suyudur ve sabun gibi kiri izâle eder.

dunehu hart-ül katat

 • "Elini dikenli ağaç üzerine çekmek, ondan daha kolay." meâlinde bir tabirdir.

esl

 • Dikenli ağaç.
 • Süngü.
 • Hasır otu.

gada

 • (Tekili: Gazâ) (Gadat) Dağ armudu ağaçları. Dikenli ağaçlar.
 • Ateşi uzun müddet devam eden seksek ağacı.

garkad

 • Bir dikenli ağaç.
 • Medine-i Münevvere'de olan kabristana "Baki-ul Garkad" denir.

gazat

 • (Çoğulu: Guzâ) Dağ armudunun ağacı.
 • Dikenli ağaç.
 • Seksek ağacı.

geven

 • Dikenli bir tür çalı.
 • Çalı. Dikenli ve bir karış kadar boyunda bir nebat. Aslı Gevân'dır. (Türkçe)
 • Dikenli bir bitki.

gül

 • Küçük ve dikenli bir ağaçta olup şeklinin ve kokusunun güzelliği ile meşhurdur. Şairlere göre bülbülün sevgilisidir. Pek çok cinsi vardır. (Farsça)

har-zar

 • Çalılık, dikenlik. (Farsça)

haristan / hâristan / خارستان

 • Çalılık, dikenlik. (Farsça)
 • Dikenlik. (Farsça)

harzar / hârzâr / خارزار

 • Dikenlik. (Farsça)

heras

 • Dikenli ağaç.

ız

 • (Çoğulu: Uzuz-A'zâz) Çok zekâlı kötü adam.
 • Dikenli ağaçların küçüğü.

ızahet

 • (Çoğulu: Izât) Dikenli büyük ağaç.
 • Yalan, sihir, bühtan.

ızat

 • Yalan. Sihir. Bühtan.
 • Dikenli büyük ağaç.

katade

 • (Çoğulu: Kutad) Dikenli ot. Mugaylan dikeni.

kıtade

 • Geven, dikenli ot.

küseyra

 • Bir dikenli ağacın zamkı.

mıtla

 • (Çoğulu: Metâli) Dikenli otlar biten yumuşak yer.

mugaylan

 • Çölde yetişen bir nevi dikenli çalı. Deve dikeni.

mugaylanzar

 • Dünya. (Farsça)
 • Deve dikeni biten yer, dikenlik. (Farsça)

müşevvek

 • (şevk. den) Dikenli. Diken şeklinde sivri olan.

müşvike

 • Dikenli ağaç.

sa'dane

 • (Çoğulu: Sâdân) Develerin yediği dikenli ot.
 • Devenin göğsü.
 • Tırnak dibinin siniri.
 • Terâzi kefesinin iplerinin altındaki düğme.
 • Kadın memesinin etrafı.

şaik

 • Dikenli.

semure

 • Dikenli bir ağaç.
 • Sakız ağacı.

şevkistan

 • Dikenlik. (Farsça)

siyac

 • Dikenli duvar.

teşvik

 • Diken bitmek.
 • Ağacın dikenli olması.

tursus

 • (Çoğulu: Tarâsis) Kalkan denilen dikenli ot.

uşere

 • (Çoğulu: Uşur-Uşerat) Sütleğen cinsinden dikenli, yassı yapraklı ağaç.

yenbub

 • Dikenli bir ağaç.

yez

 • Bağ, bahçe, tarla vs. gibi arazilerin etrafına çekilen dikenli çalı. Çit. (Farsça)