LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Dik kelimesini içeren 122 kelime bulundu...

adem-i dikkat

 • Dikkatsizlik.

adem-i mübalat / adem-i mübâlât

 • Dikkatsizlik.

ahen-aşiyan / ahen-âşiyân

 • Dikiş yüksüğü. (Farsça)

amud

 • Dik, dikine. Sütun, direk.

amuden / amûden / عمودا

 • Dik olarak, dikine. Dik surette.
 • Dikine. (Arapça)

amudi / amûdî / عمودی

 • Dikine, direk gibi.
 • Dikey. (Arapça)

bahye

 • Dikiş, teyel. (Farsça)

bi-har / bî-har

 • Dikensiz. (Farsça)

bühma / bühmâ

 • Dikenli ağaç.

ca-yı dikkat / câ-yı dikkat

 • Dikkat çekici, ilginç.

calib-i dikkat / câlib-i dikkat / جالب دقت

 • Dikkat çeken.
 • Dikkat çekici.
 • Dikkati çekici.
 • Dikkat çekici.

calib-i nazar-ı dikkat / câlib-i nazar-ı dikkat

 • Dikkatleri üzerine çeken.

cay-ı dikkat / cây-ı dikkat

 • Dikkat edilecek nokta.
 • Dikkat çekici.
 • Dikkat edilecek nokta. Dikkat edilecek yer veya şey.

celb-i dikkat / جَلْبِ دِقَّتْ

 • Dikkat çekme.
 • Dikkat çekme.

çeşm-i im'an / çeşm-i im'ân

 • Dikkatli bakan göz.

dakik / dakîk

 • Dikkatli.

dikkat-i muvazenet

 • Dikkatli bir denge.

dikkat-i nazar

 • Dikkatle bakmak.

dikkati calip / dikkati câlip

 • Dikkat çeken.

diktatorya

 • Diktatörlük, baskıcılık.

duz

 • Dikici, diken, dikmiş. (Farsça)

ehl-i dikkat

 • Dikkat sahipleri.
 • Dikkatliler, dikkat sahipleri.

ehl-i tetkik

 • Dikkatle ve titizlikle araştıran kimseler.

engüştane

 • Dikiş yüksüğü. (Farsça)

enzar-ı dikkat / enzâr-ı dikkat

 • Dikkatli bakışlar, dikkatli görüşler.
 • Dikkatli bakışlar.

gafil

 • Dikkatsiz, iyi düşünmeyen, uyanık olmayan. Haberi olmayan, ihtiyatsız, başına geleceği önceden düşünmeyen. Allah'ı unutan. Kendi gayr-ı meşru zevkine dalan. (Günde bir taşı binâ-yı ömrümün düştü yere,Can yatar gafil, binası oldu viran bîhaber. (Niyazi-i Mısrî)

gaflet

 • Dikkatsizlik, endişesizlik, vurdumduymazlık. En mühim vazifeyi düşünmeyip, Cenab-ı Hakk'a itaat gibi işleri bilmeyip, başka kıymetsiz şeylerle uğraşmak. Nefsine ve hevesâtına tâbi olarak Allahı ve emirlerini unutmak.

gars etme

 • Dikme, ekme.

gars olunan

 • Dikilen.

geven

 • Dikenli bir tür çalı.
 • Dikenli bir bitki.

guful

 • Dikkatsizlikten veya şaşırmaktan dolayı bir işte hata yapma.

har / hâr / خار

 • Diken.
 • Diken. (Farsça)
 • Diken. (Farsça)

haristan / hâristan / خارستان

 • Dikenlik. (Farsça)

harz

 • Dikmek.

harzar / hârzâr / خارزار

 • Dikenlik. (Farsça)

hasr-ı nazar / حَصْرِ نَظَرْ

 • Dikkati sadece bir yere yöneltme.
 • Dikkatini toplama.

hazer et

 • Dikkatli ol.

heras

 • Dikenli ağaç.

het'

 • Dikkatle bakmak. Acele etmek.

hiyaset

 • Dikmek.

hıyatet-hane

 • Dikimevi, dikişevi, terzihane. (Farsça)

hızad

 • Dikensiz ağaç.

hodserane / hodserâne

 • Dik başlılıkla, serkeşcesine. Kimseyi dinlemeden. (Farsça)

hurdeşinas

 • Dikkatli. İncelikleri ve nükteleri anlayan. (Farsça)

ibsar

 • Dikkatle bakmak, tetkik etmek.

ihmalci

 • Dikkat etmeyen, dikkatsiz, müsamahacı. (Türkçe)

ihtimamkarane / ihtimamkârâne

 • Dikkatlice ve özenle çalışarak.

ihtimamkarlık / ihtimamkârlık

 • Dikkatle çalışma, özenle iş görme.

irtab

 • Dikme veya dikilme.

jerfbin / jerfbîn

 • Dikkat sâhibi, dikkatli. (Farsça)

ketib

 • Dikici, diken.

kütbe

 • Dikiş.

mahdud

 • Dikeni kesilmiş ağaç.

medar-ı dikkat

 • Dikkat edilmesi gereken yer.

medar-ı nazar / medâr-ı nazar / مَدَارِ نَظَرْ

 • Dikkatle bakmaya sebeb.

merkuz / merkûz / مركوز

 • Dikili, dikilmiş. (Arapça)

merkuziyet

 • Dikilme, saplanma.

mesele-i şeriat

 • Dikkat; şeriat ile alâkalı mesele.

mübalat / mübâlât

 • Dikkat, itina.

mübalat-kar / mübalat-kâr

 • Dikkat, itina ve düşünce ile kaygılanan. (Farsça)

mucib-i merak / mûcib-i merak

 • Dikkati çeken, merak sebebi.

müdakkik / مُدَقِّقْ

 • Dikkatli.
 • Dikkatle inceleyen.

müdakkikane / müdakkikâne

 • Dikkatlice, araştırıp inceleyerek.

müdekkik

 • Dikkatle araştıran. İnceden inceye tetkik eden. En ufak gizli şeyleri bilmeğe, görmeğe çalışan. (Konuşurken ekseriyetle müdakkik denir.)

muk

 • Diken. (Farsça)

mülahaza / mülâhaza

 • Dikkatle bakma, iyice düşünme.

mülahaza etme / mülâhaza etme

 • Dikkatle bakma etraflıca düşünme.

müstebidane / müstebîdane

 • Diktatör gibi, baskı yaparcasına.

müstebit

 • Diktatör.

müstektib

 • Dikte eden, söyleyip yazdıran.

müşvike

 • Dikenli ağaç.

mütalaa / mütâlaa / مُطَالَعَه

 • Dikkatle okuma, inceleme.
 • Dikkatle okuma.

mütalaa eden / mütalâa eden

 • Dikkatli okuyan, inceleyen.

mütalaagah / mütalâagâh

 • Dikkatlice okuma ve inceleme yeri.

mütali / mütâli

 • Dikkatlice okuyup inceleyen.

mütekassi

 • Dikkatle araştıran.

mütekayyidane / mütekayyidâne

 • Dikkatli davranarak, kayıtlı bulunarak. (Farsça)

mütenassıb

 • Dikilen. Ayakta dikilip duran.

mütenazzır

 • Dikkatle bakarak düşünen. Düşünerek dikkatle bakan.

mütenazzirane / mütenazzirâne

 • Dikkatle bakıp düşünerek. (Farsça)

mütetebbi'

 • Dikkatle araştıran. Tetebbu eden.

nasb

 • Dikme, bir rütbe alma, bir memurluğa atama. Bazı Arapça kelimelerin sonunun üstünlü olma durumu.

nazar / نَظَرْ

 • Dikkat.
 • Dikkate alma.

nazar-ı dikkat / نَظَرِ دِقَّتْ

 • Dikkatle bakış.
 • Dikkatli bakış.

nazar-ı dikkate almak

 • Dikkate almak, göz önünde bulundurmak.

nazar-ı dikkati celb etme

 • Dikkat çekme.

nazar-ı dikkati celb etmek

 • Dikkat çekmek.

nazar-ı ehl-i dikkat

 • Dikkatli olan kimselerin gözü, bakışı, ilgisi.

nazar-ı itibar

 • Dikkate alma.

nazar-ı itibara alınma

 • Dikkate alınma, göz önüne alınma.

nazar-ı itibara alınmadı

 • Dikkate alınmadı.

nazar-ı itibara almak

 • Dikkate almak.

nazar-ı mütalaa / nazar-ı mütalâa / nazar-ı mütâlaa / نَظَرِ مُطَالَعَه

 • Dikkatlice bakıp anlamaya çalışmak.
 • Dikkatli okuma gayeli bakış.

nazara alınma

 • Dikkate alınma.

nazara alınmama

 • Dikkate alınmama.

nazara alma

 • Dikkate alma.

nazara almak

 • Dikkate almak.

nazarı cazip

 • Dikkat çeken.

ned'

 • Dikkat etmek.

nişhar

 • Diken batmış, iğnelenmiş. (Farsça)

nükte

 • Dikkat edilince anlaşılabilen ince mânâ.

rekz / ركز

 • Dikme, yere saplayıp sabit kılma.
 • Dikmek, yerleştirmek, delil getirmek.
 • Dikme, saplanıp kalma.
 • Dikme. (Arapça)
 • Rekz edilmek: Dikilmek. (Arapça)
 • Rekz etmek: Dikmek. (Arapça)

saal

 • Dikkat.

şaik

 • Dikenli.

şakulen / şâkulen

 • Dik olarak.

sarp

 • Dik, çıkması ve geçilmesi güç (yer).

şayan-ı dikkat / şâyân-ı dikkat

 • Dikkate değer, ilginç.

sedm

 • Dik fışkıran su.

serkeş / سركش

 • Dikkafalı, inatçı. (Farsça)

serkeşi / serkeşî / سركشى

 • Dikkafalılık, inatçılık. (Farsça)

şevkistan

 • Dikenlik. (Farsça)

siyac

 • Dikenli duvar.

tahammüc

 • Dikkatle bakmak.

tekahül / tekâhül

 • Dikkatsizlik, ihmal.

temerrüd / تمرد

 • Dikbaşlılık, direniş. (Arapça)
 • Temerrüd etmek: Direnmek, dikbaşlılık etmek. (Arapça)

tenassüb

 • Dikilip durma.

tenazzur

 • Dikkatle bakarak düşünme. Düşünerek dikkatle bakma.

tevennuk

 • Dikkatle bakmak.

vakf-ı nazar

 • Dikkatin bir konu üzerinde yoğunlaşması.

vech-i dikkat

 • Dikkat ve ferasetle.

vekb

 • Dikilmek.

yenbub

 • Dikenli bir ağaç.