LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Devil ifadesini içeren 8 kelime bulundu...

ahmed-i bedevi / ahmed-i bedevî

 • (Seyyid) (Hi. 596-675) Mısır'ın en büyük velilerindendir. Hz. Ali neslinden gelir. Bir çok lâkabı vardır. Ona Afrika bedevileri tarzında (yüzü örten peçe) taşıdığından dolayı (el-Bedevi) deniyordu. 626 yılına doğru onda deruni bir tahavvül vukua geldi. Yedi kıraat üzere Kur'an okudu ve Şafii fıkhı t

asr-ı bedeviyet

 • Bedevîlik asrı, dönemi.

bedavet / bedâvet / بداوت

 • Çölde oturmak, Bedevilik.
 • Bedevilik, göçebelik; şehirlilikten uzak köy ve göçebe hayatı.
 • Bedevilik, göçerlik.
 • Göçebelik. (Arapça)
 • Bedevîlik. (Arapça)

bedeviyane

 • Bedevilere uygun şekilde, çölde yaşayanlar gibi. (Farsça)

bedeviyet

 • Bedevilik, medeniyetten uzaklık.
 • Bedevîlik, göçebelik.
 • (Bedâvet) Göçer hayatı yaşayış. Göçebelik. Bedevilik.

bedeviyet-i sırf

 • Bütün yönleriyle bedevîlik ve köylülük, medenî olmama özelliği.

bedeviyyet / بدویت

 • Göçebelik. (Arapça)
 • Bedevîlik. (Arapça)

mütemeddin

 • Medeni, görgülü, terakki etmiş. Şehirleşmiş olan. Bedeviliği, göçebeliği bırakıp medenileşmiş olan.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın