LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Dertli ifadesini içeren 21 kelime bulundu...

derdmend / دردمند

 • Tasalı, kaygılı, dertli. (Farsça)
 • Dertli. (Farsça)

derdnak

 • Dertli, kederli, kaygılı, tasalı. (Farsça)

dert-mend

 • Dertli.

dertmend

 • Dertli.

dil-riş

 • Dertli, kalbi yaralı, gönlü yaralı. (Farsça)

elem-zede

 • Acılı. Kederli. Dertli. (Farsça)

elemzede-gan / elemzede-gân

 • (Tekili: Elemzede) Elemliler, kederliler, dertliler. (Farsça)

mariz

 • (Maraz. dan) Hasta. İlletli. Dertli.

mübtela / mübtelâ

 • Dertli. Hasta. Başı sıkıntılı. Rahatsız. Belâlı. Düşkün. Tutkun. Tutulmuş.

müfecci'

 • Acıtan, üzen, keder veren, dertli eden.

mükedder

 • Dertli, üzüntü duyan.

mütefecci'

 • Acınan, dertli olan.

mütevecci'

 • Dertli, sıkıntılı.
 • Ağrı duyan.

mütevecciane / mütevecciâne

 • Sıkıntı ile. Dertli olarak. (Farsça)
 • Ağrı duyarak. (Farsça)

rencidegi / rencidegî

 • İncinip hatırı kırılmış olma. (Farsça)
 • Dertlilik, kederlilik. (Farsça)

rencur

 • İncinmiş. Sıkıntılı, rahatsız, dertli, hasta. (Farsça)

rencuri / rencurî

 • Dertlilik, rahatsızlık, hastalık. İncinmiş olma. (Farsça)

suhne

 • Kızgınlık.
 • Gözü yaşlı, dertli olmak.

tefci'

 • (Çoğulu: Tefciât) Canını yakma, acıtıp ağrıtma. Dertli kılma.

tefeccu'

 • Canı yanma, acıma. Kaygılı olma, dertli olma.
 • Belâ ânında hüzünlü olma.

telh-kam / telh-kâm

 • "Damağı acı": Kederli, dertli. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın