LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Denk ifadesini içeren 95 kelime bulundu...

a'dal

 • (Tekili: İdl) Eşitler, denkler, müsaviler.

acip tevafuk

 • Harika, şaşırtıcı uygunluk, denk düşme.

adil / adîl / عدیل

 • Eş, denk, akran, benzeri. Ölçüde, miktarda eşit olan.
 • Eşit, denk. (Arapça)

akran / akrân

 • Arkadaşlar, denkler.
 • Birbirine benzeyenler, em-sâl, yaşıt, denk.

beva'

 • Benzer, beraber, eş, denk.
 • Hazır etmek.
 • Doğrulanmak.
 • Nüzul etmek, inmek.

bezv

 • Beraberlik.
 • Denk, eşit, misil.

bi-idad / bî-idad

 • Sayısız.
 • Eşsiz, benzersiz.
 • Denksiz.

bi-müdani / bî-müdanî

 • Eşsiz. Denksiz.

cifir muvafakatleri

 • Cifir ilmi açısından ortaya çıkan uyumlar, denklikler.

cihet-i tevafuk

 • Denk düşme, uygun gelme yönü.

cüfte

 • Benzer, eş, denk, müsavi. (Farsça)
 • İnsan veya hayvan sağrıs. (Farsça)
 • Hayvan çiftesi. (Farsça)

des

 • Eş, eşit, müsâvi, benzer, denk. (Farsça)

determinant

 • Denklemlerin çözümlerini rahatlıkla bulmaya yarayan matematiksel tablo. (Fransızca)

ekfa'

 • (Tekili: Küfv) Eşler, benzerler, denkler, eşitler, uygunlar, müsaviler, muadiller.

emsal / emsâl / اَمْثَالْ

 • (Tekili: Misâl) Denk. Benzer. Yaşları birbiriyle aynı olanlar.
 • Mat: Kat sayı.
 • (Mesel) Kıssalar, hikâyeler, romanlar, masallar, destanlar.
 • Denkler, benzerler.

evn

 • Yab yab yürümek.
 • Vakarlı, sessiz ve ciddi olmak.
 • Heybenin bir gözü.
 • Denk.

fitil

 • Eskiden ağırlık ölçüsü olarak kullanılan dirhemin kesirlerinden biri. Dirhemin dörtte birine: denk; dengin dörtte birine: Kırat; Kıratın dörtte birine: Fitil denilir.
 • Eski Fitilli tüfeklerin namlusundaki baruta ateş vermek için kullanılan kükürtlü ip veya kaytan parçası.
 • Topa

hadeng

 • (Hadenk) Kayın ağacı. (Farsça)
 • Kayın ağacından yapılmış ok. (Farsça)

hatn

 • Beraberlik, misil, denk olma, eşitlik.

hem-aheng

 • Uygun, münasib, denk. (Farsça)

hem-ayar

 • Eşit, denk, müsavi. (Farsça)

hem-cenah

 • Denk, eşit, müsâvi. (Farsça)

hemta / hemtâ / همتا

 • Eş denk. Benzer. (Farsça)
 • Eş, benzer, denk. (Farsça)

hıtar

 • Misli, benzer, denk, eş.
 • Bir çevreyi ihâta edip çevresini dolaşan nesne.

i'tidal

 • Bir şeyde veya halde ifrat veya tefrite düşmemek. Vasat derece olmak.
 • Yumuşaklık. Uygunluk.
 • Gündüz ve gecenin birbirine denk, eşit olması.
 • Miktar ve keyfiyyet hususunda iki hâlet arasında mutavassıt olmak.

idad

 • Saymak. Sayı. Hesab etmek.
 • Ölüm vakti.
 • Fark. Vergi.
 • Bahşiş.
 • Küfüv. Denk, hemtâ.
 • Delilik emâresi.
 • Parmakla hesab etmek.

istiva / istivâ

 • Müsavî olma, denk olma.
 • Düz olma, düzlük.
 • Kaplama, örtme.
 • Ortada ve tam bir derecede bulunma.

kafadar

 • Arkası sıra giden, peşinden ayrılmayan. (Farsça)
 • Kafaları birbirine uyan, kafaca birbirine denk olan arkadaş. (Farsça)

kanun-u tevafuki / kanun-u tevafukî

 • Tevafuk ve denklik şeklinde oluşan kanun.

kefaet / kefâet

 • Denklik. Denk olmak. Beraberlik. Bir şeye yeterlik. Küfüv oluş.
 • Fık: Evlenen erkeğin, alacağı kadına neseb, diyanet, hürriyet ve mal hususlarında müsâvi ve daha üstün olması hususu. (Bunun en mühimmi de diyânet noktasındadır.)
 • Denklik.

kefi

 • Nazir, misil, benzer, denk, eş.

kifat

 • Cem'olmuş, toplanmış, biriktirilmiş.
 • İçinde birşey toplanıp biriktirilen yer.
 • Hızlı uçmak, gitmek.
 • (Tekili: Küfv) Küfüvler, benzerler, eşler, denkler.

kile

 • 36,5 kg'a denk gelen bir ölçü birimi.

kıyye

 • Okka; şimdiki 1282 grama denk gelen eski bir ağırlık ölçüsü.

küfat

 • (Tekili: Küfv) Eşitler.
 • Denkler, müsaviler.

küfüv / كُفُوْ

 • Şerik. Nazir, akran, denk, eş, benzer, misil. Hemtâ.
 • Denk, uygun.
 • Denk, eş.
 • Denk.

küfüvv-ü şer'i / küfüvv-ü şer'î

 • Şeriatın eşler arasında uygun gördüğü denklik; birbirine uygunluk.

küfv

 • Denk olan, uygun düşen.
 • Eş, denk. Evlenecek kız ile erkeğin din bilgileri, takvâ (haramlardan kaçmak), neseb (soy), mevki ve servet bakımından denk olması.

makis / makîs

 • Benzer, denk.

manend

 • Benzer. Denk. Eş. Gibi. (Farsça)

meyz

 • Ayırmak, birşeyi denklerinden üstün tutmak.
 • Bir yerden bir yere geçmek.

misil / مِثِلْ

 • Benzer, denk.

miskal

 • Yaklaşık 4.5 grama denk olan bir ağırlık ölçüsü.

misliyet / مِثْلِيَتْ

 • Denklik, benzerlik.

mü'telif

 • (Ülfet. den) Alışan, ülfet eden, alışık.
 • Uygun, muvafık, denk.

muaddil / معدل

 • Tadil eden.
 • Düzelten. Müsâvi ve beraber kılan. Denkleştiren.
 • Denk. (Arapça)

muadele / muâdele / معادله

 • Denklem. (Arapça)

muadelet / muâdelet / معادلت

 • Müsâvilik, denklik. Karşılıklı uygunluk. Eşitlik.
 • Eşitlik, denklik, karşılıklı denge ve uygunluk.
 • Denklik. (Arapça)

muadil / muâdil / معادل / مُعَادِلْ

 • Denk.
 • Eşit, denk, eşdeğer.
 • Müsâvi, eşit, denk.
 • Fiz: Eş değer.
 • Denk, dengeli.
 • Denk, eşdeğer. (Arapça)
 • Denk.

münazır

 • Münazara eden, münakaşa eden.
 • Misil, denk, eş.

müsavat / müsâvât

 • Denklik, beraberlik. Müsavilik, eşitlik. Aynı hâl ve derecede olmak. Aynı haklara sahip olmak.
 • Eşitlik, denklik.
 • Eşitlik, denklik; aynı halde ve derecede olma.

müsavatsız

 • Eşit olmayan, denk gelmeyen.

müsavi / müsavî / müsâvî

 • Birbirine denk olmak, aynı seviyede olmak. Denk, aynı derecede.
 • Eşit, denk, aynı halde ve derecede bulunan.
 • Eşit, denk.
 • Eşit, denk.

müsaviyü't-tarafeyn / müsâviyü't-tarafeyn

 • İki tarafın birbirine denk olması; varlık veya yokluk konusunda eşit durumda olma.

müstezad

 • (Ziyade. den) Artmış, çoğalmış.
 • Edb: Aruz kalıplarından " Bahr-i recez" denilen vezin ile yazılmış manzume. (Mef'ulü mefâîlü mefâîlü faûlün) gibi. Veya (Mef'ûlü faûlün) veznine denk parça ilâvesi ile yapılır. Ziyadeli mısralı manzumelerdir.

müteadil

 • Birbirine denk ve eşit gelen. Teadül eden.

mütekafi / mütekâfi

 • (Mütekâfiyye) Birbirine denk ve akran olan. Eşitleşen.

mütekafiyen / mütekâfiyen

 • Birbirine eşit, denk, müsavi ve akran olarak.

mütenasib

 • Münasib, birbirine uygun, benzer, denk.

mütesavi / mütesâvi

 • Eşit, denk.

mütesaviy-üt tarafeyn

 • İki tarafı birbirine müsavi ve denk olan.

mütesaviyü't-tarafeyn / mütesâviyü't-tarafeyn

 • İki tarafı birbirine denk olan; varlık veya yokluk konusunda eşit durumda olan.

mütevazinü't-tarafeyn

 • Varlığı da yokluğu da birbirine denk, birbirinin seviyesinde.

muvafakat-i adediye

 • Sayıca meydana gelen uygunluk, denklik.

muvafakat-ı maneviye / muvafakat-ı mâneviye

 • Mânevi uygunluk, denklik.

muvafık

 • Uygun. Yerinde. Denk.

muvazenet

 • Denge, denklik.
 • Ölçmek. Denk olup olmadığını bilmek için tartmak, ölçmek.
 • Düşünmek.
 • İki şeyin vezince birbirine denk olması. Uygunluk.

müvazenet

 • Denge, denklik.

müvazi / müvâzi

 • Aynı ağırlıkta, denk, eşit.
 • Denk, eşit.

muvazin

 • (Vezn. den) Ağırlıkça birbirine eşit ve denk olan.
 • Denk, uygun.

na-hemta

 • Denk ve eşit olmayan. Müsavi olmayan. (Farsça)

nazir

 • Bir şeye benzemek üzere yapılan şey. Denk, eş, örnek. Benzeyen.
 • Edb: Bir şairin manzumesine, başka bir şair tarafından aynı vezin ve kafiyede olmak üzere yapılan benzer.

nidd

 • Denk, benzer.
 • Aynı, eş. Benzer, denk.

parseng

 • Teraziyi denkleştirmek için kefesine konulan şey. (Farsça)

seva

 • Beraber olma. Beraberlik. Denk, müsavi.

seviyyet

 • Eşitlik, müsavilik, denklik.

sırr-ı tevafuk

 • Uygunluk, denklik sırrı.

siyyan

 • (Tekili: Siyy) Birbirine denk ve eşit. Müsavi.

siyyanen

 • Birbirine denk ve eşit olarak. Müsavi bir tarzda.

tay / tây / تای

 • Denk, eşit. (Farsça)

teadül / teâdül / تعادل

 • (Çoğulu: Teâdülât) (Adl. den) Birbirine denk gelme. Eşitlik, denklik, beraberlik.
 • Denklik. (Arapça)

tesavi

 • İki şeyin birbirine denk olması. Birbirine müsavi ve misil olmak. İki taraf da aynı ve bir derecede bulunmak (Tesâvi-i tarafeyn de denir.)

tetabukat-ı riyaziye

 • Sayısal denklik, uygunluk.

tevafuk / tevâfuk / تَوَافُقْ

 • Denk gelme, uygun düşme.
 • Birbirine denk gelme.

tevafuk eden

 • Denk gelen, uygun düşen.

tevafuk etme

 • Uygunluk, denk gelme.

tevafuk etmek

 • Denk gelmek.

tevafuk-u acibe

 • Hayret verici, şaşırtıcı uygunluk, denk gelme.

tevafuk-u hakikiye

 • Gerçek uygunluk, denk gelme.

tevafuk-u remzi / tevafuk-u remzî

 • İşaretlerin birbirine denk gelmesi, uygun düşmesi.

tevafukat / tevâfukat

 • Uygun düşmeler, denk olmalar.

tevafukat-ı adediye

 • Sayısal denklikler sayısı.

tevafukat-ı hurufiye

 • Harflerin denk düşmesi, uygun gelmesi.

tevafuklu

 • İçerisinde tevafuk bulunan; düzgün bir biçimde birbirine denk gelen.

tevazün / tevâzün / توازن

 • Denklik. Müvâzene hâsıl olmak. Aynı tartıda olmak. Karşılıklı iki taraf da vezinde müsâvi olmak. Denkleşmek.
 • Denklik. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın