REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Deha ifadesini içeren 30 kelime bulundu...

dahhas

 • (Çoğulu: Dehâhis) Toprak içinde kaybolup bulunmayan küçük bir böcek.

dahi / dâhî / داهى

 • Deha sahibi, üstün zekâ ve hikmet sahibi.
 • Deha sahibi. (Arapça)

dahi-yi hikmet / dâhi-yi hikmet

 • İlim ve hikmet dehâsı, son derece zeki felsefe âlimi.

dahil

 • (Bak: Dahl-Dehal) Girmek, karışmak. Dokunmak. Taarruz etmek, müdâhale eylemek.

dahir

 • (Çoğulu: Dehâyir) Toplanılmış veya gömülmüş mal.

dahiye-i harp / dâhiye-i harp

 • Harp sanatında dehâ olan.

dahiye-i ilm-i esrar / dâhiye-i ilm-i esrâr

 • Mânevî sırlarla ilgili ilim alanında dehâ olan.

dahiye-i siyaset / dâhiye-i siyaset

 • Siyaset konusunda dehâ olan.

deha-i fenni / dehâ-i fennî

 • Modern bilimin dehası.

deha-i kudsi / deha-i kudsî

 • Dinin derin hakikatlarını anlamakta yüksek mahareti olan dehâ. Dinî dehâ.

deha-yı a'ver / dehâ-yı a'ver

 • Tek gözlü dehâ, Süfyan ve Deccalizm gibi.

deha-yı askeri / dehâ-yı askerî

 • Askerî dehâ, yüksek zekâ.

deha-yı azam / dehâ-yı âzam

 • Büyük dehâ.

deha-yı fenni / dehâ-yı fennî / دَهَايِ فَنِّي

 • Fenne ait deha.

deha-yı kudsi / deha-yı kudsî

 • Kutsal deha, zekâ.

deha-yı kudsiye / dehâ-yı kudsiye

 • Kudsî dehâ.

dehaet

 • Dahilik, dehâ sahibi olma. Zekilikte, anlayışlılıkta çok yüksek olma.

dehliz

 • (Çoğulu: Dehâliz) Hol, koridor. Ev ile kapı arası.

dihkan

 • (Çoğulu: Dehâkin) Sipâhi.
 • Köy kethüdâsı.
 • Emirlerin tasarrufunda kuvvetli olan, sözü geçen adam.
 • Bezirgân.
 • Acem fellahlarının maslahatgüzarı.

dihliz

 • (Çoğulu: Dehâliz) Ev ile kapı arası.

dıhrıs

 • (Çoğulu: Dehâris) Terzilerin kullandığı tiriz denen cisim.

dühat

 • Akıllılar. Akılda çok ileri olanlar. Dehâ sâhibi. Son derece anlayışlı ve zekâ sahibi olanlar.

duhl

 • (Çoğulu: Dehâhil) Ufak kuşlar.

duhruce

 • (Çoğulu: Dehâric) Yellengen böceğinin yuvarladığı ters.
 • Deve kuşunun yavrusu.

feza'

 • Korku. Havf.
 • Sığınma, dehalet.
 • Uykuda şiddetli korku ile uyanmak.

kanun-u deha / kanun-u dehâ / kânun-u deha

 • Dehâ kanunu; olağanüstü bir zekâ taşıyan ruh.
 • Dehâ kaynağı. Dehâ ocağı, akıl, zekâ kaynağı.

keramet-i ilmiye

 • İktisab suretiyle olmayıp, vehbi yani Cenab-ı Hakk'ın atiyyesi olarak geniş bir ilme mazhariyyetten hâsıl olan ilmi keramet.
 • İlim tahsili ile çok büyük ilim sâhibi olan bir allâmeden çok daha yüksek vâsi' ve hârikulâde bir ilme mazhar bulunan, hem ilmî dehâsı ve fart-ı zekâsı tecrübe

medhal / مدخل

 • Giriş. (Arapça)
 • Giriş yeri. (Arapça)
 • Başlangıç. (Arapça)
 • Dehalet. (Arapça)

nekr

 • Zeki, akıllı kimse. Pek zeyrek olan.
 • Dehâ, fetânet.

tedehhi

 • Dâhileşme. Dehâ eseri gösterme.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın